Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers

Voor alle werknemers van de Protestantse Kerk geldt de arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers. De arbeidsvoorwaardenregeling bevat zowel de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers als daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

Arbeidsvoorwaarden algemeen

Voor alle werknemers van de Protestantse Kerk geldt de arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers. De arbeidsvoorwaardenregeling bevat zowel de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers als daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

De huidige arbeidsvoorwaardenregeling is die van 2019-A. De betreffende documenten staan hieronder:

De arbeidsvoorwaardenregeling wordt per jaar een aantal keer aangepast. Dat kan zijn vanwege wijzigingen in de wet of vanwege een premiestijging van het pensioen. Het kan ook zijn dat de kleine synode (wat betreft wijzigingen van de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers) of het georganiseerd overleg medewerkers besluit tot een inhoudelijke wijziging van de regelingen. Van deze wijzigingen worden alle colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen middels een circulaire (een e-mailbericht) op de hoogte gehouden. Wilt u deze circulaires ook ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via arbeidsvoorwaarden@protestantsekerk.nl. De actuele arbeidsvoorwaardenregeling en circulaire worden ook op deze pagina gepubliceerd.

Verschillende regelingen per functie

Afhankelijk van de functie die de werknemer uitvoert kunnen er verschillende regels gelden en/of verschillende model-documenten zijn gemaakt. Meer informatie over de verschillende functies kunt u vinden via deze links:

Alle documenten

Alle documenten betreffende de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk medewerkers vindt u hier. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Dit betreft de circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers. Deze nieuwsbrief wordt 2 - 5 keer per jaar verstuurd.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)