Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

November

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - Training spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. De werkwijze is als volgt. We gebruiken verschillende werkvormen. Hoofdmoot is het onder woorden brengen en schrijven, maar we maken ook gebruik van tekenen, werken met beelden, verdiepende vragen leren stellen en dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboudumc

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Januari

29
jan

Regiobijeenkomst over ‘lichter besturen’ in Wageningen

Op de regiobijeenkomst ‘Kleine gemeenten lichter’ kunt u meepraten over vereenvoudiging van het kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. Hoe kunnen kleine gemeenten ‘licht’ en tegelijk volwaardig gemeente zijn?

30
jan

Tussen hemel en hel, religieuze ervaringen in de context van de GGZ

Symposium ter gelegenheid van de promotie van geestelijk verzorger Eva Ouwehand

Religieuze ervaringen van mensen met een psychiatrische diagnose kunnen zowel authentieke ervaringen zijn, als kenmerken van de stoornis hebben. Dat is een belangrijke conclusie van het onderzoek van geestelijk verzorger Eva Ouwehand. De vragen wat deze ervaringen betekenen en hoe zij bespreekbaar kunnen worden in de psychiatrische behandeling staat deze middag centraal. Het symposium is in het Engels. Het is vrij toegankelijk voor iedereen, maar opgave is nodig bij n.zonneveld@altrecht.nl.

Het programma is te vinden op de website van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (www.vgvz.nl).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Februari

06
feb

Dromen over de hemel

Hoe ziet de hemel eruit? Wat zegt de Bijbel hierover? Daarover gaat deze lezing.

Hoe ziet de hemel eruit? Bestaat de hemel echt of bestaat hij alleen in onze hoop? Waar blijven mensen als ze zijn overleden? Is het kleine meisje een vlinder geworden? Opa een ster? Is de hemel de nieuwe aarde? De vraag hoe de hemel eruit ziet en of de hemel echt bestaat, houdt mensen al bezig sinds de schepping. In de kunst zijn er fantastische schilderijen over de hemel en de hel, bijvoorbeeld van Jheronimus Bosch. In de Bijbel kun je lezen over een stad met gouden poorten en met muren die zijn versierd met edelstenen. In deze lezing gaan we op zoek naar teksten in de Bijbel die iets zeggen over de hemel. Welke teksten zijn dat en wat zeggen ze precies? Ook kijken we hoe de Bijbel kunstenaars heeft geïnspireerd toen zij de hemel afbeeldden. Dr. Marjo Korpel, bijbelwetenschapper aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) geeft de lezing.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

06
feb

Toerustingsavond Media-opvoeding

Tijdens deze lezing willen we met nadenken over het omgaan met nieuwe media voor mensen met een beperking.

Thema: Media-opvoeding met vallen en opstaan Wat zijn voordelen van deze middelen, zoals een mobiele telefoon? Welke gevaren zitten eraan? Het is de bedoeling om niet alleen te luisteren, maar ook met elkaar in gesprek te gaan. Spreker Albert van Heek, groepsleerkracht en ict-coördinator in het speciaal onderwijs van de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle en vader van een kind met een verstandelijke beperking. Albert is ook betrokken bij het ontwikkelen van de methode Stapp voor speciaal onderwijs. Doelgroep Voor ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Wanneer D.V. donderdag 6 februari 2020, 19.45 uur-22.00 uur Waar Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam Toegang Gratis, wel wordt er collecte gehouden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

11
feb

Symposium: Samen leiding geven aan verandering in de kerk

Op 11 februari vindt het symposium 'Samen leiding geven aan verandering in de kerk’ plaats van het netwerk Change and Church.

Waarom raakt onderzoek gauw in de vergetelheid?
Wat is er nodig bij het ondersteunen van een gemeente?
Wat is er nodig bij het ‘besturen in de kerk’?
Waarom makkelijk doen - als het moeilijk is?
Waarom 1 perspectief - als er meer zijn?

Herken je deze – of soortgelijke – vragen? En wil je daarmee aan de slag, samen met anderen? Kom dan naar het symposium ‘Samen leidinggeven aan verandering’, op 11 februari 2020 in Amsterdam. Doe mee aan onze coalitie: breng je eigen kennis en ervaring in, en laat je verrijken door wat anderen jou te bieden hebben.

Wij zijn onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en ondersteuners die actief zijn op het grensvlak van de kerk en veranderkunde. Op dat kruispunt bundelen wij onze krachten. Omdat we geloven dat we kerk en samenleving kunnen dienen door samen op te trekken. Want in verbinding ontstaat vernieuwing. Ben je werkzaam in of betrokken op het terrein van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning of Ontwikkeling? Bijvoorbeeld als onderzoeker, docent, (interim) predikant, student, bestuurder, kerkelijk werker, ondersteuner, adviseur, begeleider, ontwikkelaar van veranderprocessen… Doe mee en draag bij!

Programma

We beloven je een dag vol inspiratie, ontmoeting en verdieping op het kruispunt van veranderkunde en kerk. Henk de Roest neemt je mee op ontdekkingstocht door de mogelijkheden van gezamenlijk onderzoek als motor voor verandering. Hanna Ploeg verkent waarom verandering in de kerk soms moeizaam verloopt. Met andere experts ga je in gesprek over doel, nut en noodzaak van verandering.
Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag: experimenteer met de meerwaarde van interdisciplinair kijken naar je verandervraag. En ontdek hoe andere invalshoeken je verder kunnen helpen.
Meer informatie vind je op de website: www.changeandchurch.nl. Daar kun je je ook aanmelden. We hopen je te ontmoeten. Tot dan!

Datum: 11 februari 2020
Locatie: PThU, Amsterdam
Kosten: €75,-
Studenten: Halve prijs (10 plaatsen beschikbaar).

12
feb
Donkey Mobile - Demonstratieavond kerkapp

Donkey Mobile - Demonstratieavond kerkapp

Demonstratie van baanbrekende kerkapp

Als kerk wilt u graag aanwezig zijn op het meest gebruikte communicatiemiddel van vandaag: de smartphone. De Protestantse Kerk werkt daarom samen met Donkey Mobile. Een start-up die met gespecialiseerde ontwikkelaars werkt aan een hoogwaardige kerk app. Communicatie, collecteren, gemeentegids en veel meer mogelijkheden. Iedere tweede woensdag van de maand geven ze een demonstratie op hun kantoor in Bodegraven.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
feb

Presentatie uitkomsten Choral Evensong onderzoek (UK & NL)

dr. Hanna Rijken (PThU) presenteert de uitkomsten van het onderzoek 'Choral Evensong Experiences'.

Hoe komt het dat de choral evensong zo populair is en steeds meer bezoekers trekt, zowel in Engeland als in het post-seculiere Nederland? Wie is nu eigenlijk die trouwe bezoeker van de choral evensong? En waarom komen mensen hiernaartoe? Wat motiveert hen? Wat is hun muzikale en (al dan niet) kerkelijke achtergrond?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek 'Choral Evensong Experiences'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Hanna Rijken van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en parallel in Engeland aan Oxford University door Kathryn King.

Op donderdag 13 februari 2020 presenteren ze in de Lutherse Kerk in Utrecht de voorlopige uitkomsten. Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur Locatie: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht Op het programma: Lezing 'Music & Faith in A Post-Secular Age', presentatie uitkomsten onderzoek en muziek.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
feb

Uitnodiging Studiedag Platform Kerk en Israël in Tilburg

Studiedag platform Kerk en Israël

De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël nodigt u uit op: Maandag 17 februari 2020 in voor een Studiedag met als thema: 75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme Wat staat de kerk te doen?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Maart

02
mrt

In de leer bij Mozes

Leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?

Aan de hand van het nieuwe boek van Jonathan Sacks ‘Exodus, boek van bevrijding’ buigen we ons over de vraag wat goed leiderschap inhoudt. Jonathan Sacks, de voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië, biedt in zijn boek een bijbels-theologische reflectie op de samenleving. In korte essays laat Sacks zien hoe 'de Tora een commentaar op het leven is en het leven een commentaar op de Tora', en voegt eraan toe: 'Ze zijn met elkaar in gesprek, ze werpen licht op elkaar'. Prof. dr. Marcel Poorthuis zal persoon en werk van Jonathan Sacks introduceren; ook gaat hij, aan de hand van enkele parasja's uit het boek Exodus, in op de leiderskwaliteiten van Mozes. Drs. Jan Jorrit Hasselaar zoemt in op Jonathan Sacks als publiek theoloog. In de workshops gaat Gerard Swüste aan de slag met de leiderschapsteksten in de boeken van Salomo. Drs. Bart Trouwborst leest en becommentarieert Exodus 18.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
mrt

Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente

Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt.

Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mrt

De Vrijzinnige Lezing met Christa Anbeek

'De moed om kwetsbaar te zijn'

Wat gebeurt er als we ons kwetsbaar durven op te stellen? Deze vraag stelt theologe Christa Anbeek zich tijdens De Vrijzinnige Lezing die zij op vrijdag 13 maart 2020 uitspreekt in de Geertekerk in Utrecht. ‘Menselijk samenleven is momenteel vooral gericht op orde, veiligheid, controle en beheersing. In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-verlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd, en/of naar het privédomein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog?’ aldus Anbeek. In haar lezing richt ze zich op ontregelende ervaringen, die zowel op individuen als groepen mensen betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen. ‘Deze ontregelende ervaringen zetten de in de Westerse samenleving zo hoog gewaardeerde waarden a

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mrt
Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig? Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten!

Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Hoe kan de kerk anno 2020 van betekenis zijn? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Meld u nu aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Vier topsprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee? Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?

Aansluitend zijn er 10 inspirerende workshops waarin u kunt doorpraten met professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk. U loopt met een frisse blik naar buiten en bent weer helemaal op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

foto: Pioniersplek Kerk op de Kop in Rotterdam

17
mrt
-
18
mrt

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

De 40e theologische conferentie over kerk en Israël wordt op 17 en 18 maart gehouden te Oostmalle, met als thema: ‘Willen christenen wel van/met Joden leren?’ ‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

Sprekers zijn o.a. dr. Lieve Teugels, dr. Eeuwout Klootwijk, Thaddée Barnas, dr. Leo Mock. Ook wordt er ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum de bundel ‘Wat heeft de Joods-Christelijke dialoog ons gebracht?’ gepresenteerd met daarin bijdragen van diverse auteurs uit kerk en synagoge in Nederland en België.

Meer informatie bij dhr. D.K. Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663CK Geldrop, e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl 

Programma


Dinsdag 17 maart 2020

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur Opening van de conferentie

10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk - ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 - 14.45 uur Thaddée Barnas -  ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 - 17.00 uur Dr. Lieve Teugels - ‘Inleiding en workshop rondom rabbijnse parabels

18.00 uur Broodmaaltijd

20.00 - 21.15 uur presentatie van de jubileumbundel ‘Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht’ met reacties vanuit de Protenstantse Kerk in Nederland en de Verenigde Protestantse Kerk België

Woensdag 18 maart 2020

9.00 - 10.15 uur spreker nog onbekend. ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog? ‘

10.15 – 10.30 uur Pauze

10.30 - 11.45 uur Dr. Leo Mock ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog?’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 uur Liturgische afsluiting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mrt

Matthäus Passion in Vianen

Oerversie van de Matthäus Passion uitgevoerd in Vianen

Wilt u de overbekende Matthäus passie van Bach op een verfrissende manier beluisteren? dan kan dat nu! Musicus Henk van Zonneveld reconstrueerde een mogelijke oerversie van het werk. Zoals bij veel composities, zijn deze tijdens het leven van de componist gegroeid tot een eindversie. Hoe was het wellicht eerder...ú kunt het horen bij uitvoeringen door het hoogstaande kamerkoor Cantus, het Neander jongenskoor, het Orion Barokorkest en solisten, dirigent is Sietse van Wijgerden, kistorgel Marcel van de Poel. De uitvoering is op zaterdag 21 maart, 19.30 in de grote kerk te Vianen. Bij deze versie kunt u rekenen op een intieme versie van het stuk, het orkest is kleiner, en daardoor veel transparanter, tevens blijft het koor beperkter met ongeveer 20 uitstekende zangers. Zitplaatsen groeperen we dicht bij uitvoerenden. Reserveer nu met €5.- korting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

27
mrt

Matthäus Passion in Woudrichem

Oerversie van de Matthäus Passion

Wilt u de overbekende Matthäus passie van Bach op een verfrissende manier beluisteren? dan kan dat nu! Musicus Henk van Zonneveld reconstrueerde een mogelijke oerversie van het werk. Zoals bij veel composities, zijn deze tijdens het leven van de componist gegroeid tot een eindversie. Hoe was het wellicht eerder...ú kunt het horen bij uitvoeringen door het hoogstaande kamerkoor Cantus, het Neander jongenskoor, het Orion Barokorkest en solisten, dirigent is Sietse van Wijgerden, kistorgel Marcel van de Poel. De uitvoering is op vrijdag 27 maart, 19.30 in de grote kerk te Woudrichem. Bij deze versie kunt u rekenen op een intieme versie van het stuk, het orkest is kleiner, en daardoor veel transparanter, tevens blijft het koor beperkter met ongeveer 20 uitstekende zangers. Zitplaatsen groeperen we dicht bij uitvoerenden. Reserveer nu met €5.- korting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

30
mrt

Netwerkdag Kerk en Israël

De Netwerkdag Kerk en Israël staat in het kader van 75 jaar bevrijding

Op maandag 30 maart organiseren de Protestantse Raad voor Kerk en Israël en de afdeling Kerk en Israël van de Dienstenorganisatie hun jaarlijkse netwerkdag in het landelijke Dienstencentrum van de kerk in Utrecht. Het thema van de dag wordt nog nader vastgesteld. Maar de bijeenkomst vindt plaats in het kader van 75 jaar vrijheid. Wat betekent dit gedenkjaar, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, voor de kerk in het licht van onze relaties met het Jodendom?

Dr. René de Reuver, scriba van de Generale Synode, zal ’s morgens de inleiding houden. Daarna volgen meerdere workshops. De dag wordt besloten met een viering in de kapel. De netwerkdag is in eerste instantie bestemd voor leden van plaatselijke, regionale en classicale werkgroepen Kerk en Israël. Maar uiteraard is ieder belangstellende van harte welkom.

Nadere info volgt.

zie: www.joods-christelijke-dialoog.nl

Meer informatie over Kerk en Israël

 

April

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
apr

Studiedag SMPR

Van harte nodigen we u uit deel te nemen aan de door SMPR georganiseerde studiedag met als thema: ‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 april 2020 in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. De ontvangst is om 9.30 uur, de studiedag begint om 10.00 uur eindigt om 16.00 uur.

Over het thema

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om! Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert SMPR (met ondersteuning van de PThU) een studiedag over macht. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast wordt aan de hand van een casusbespreking in kleine kring kennisgemaakt met de voetangels en klemmen bij het interveniëren in conflicten.

Aanmelden

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april bij SMPR via: info@smpr.nl. De kosten zijn 25,-. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en een factuur. Voor informatie over de studiedag kunt u terecht op hetzelfde mailadres en via 030-3038590.

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr

Landelijke Pastorale Dag

Het thema van de dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’

Waar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen, daar is sprake van pastoraat. Het belang van pastoraat wordt in alle gemeenten van onze kerk onderschreven. Het is de hulp die we elkaar bieden om, in alle omstandigheden van het leven, de weg met God te gaan. Pastoraat behoort zonder meer tot de basisprincipes van de kerk. De vraag hoe het pastoraat in de gemeente te organiseren wordt echter steeds vaker gehoord.

Om anderen nabij te kunnen zijn blijven basisvaardigheden, bijvoorbeeld om écht naar de ander te luisteren, van belang. Tegelijkertijd is er veel in beweging in het pastoraat: er zijn nieuwe ontwikkelingen, nieuwe plekken en nieuwe doelgroepen. 

De landelijke pastorale dag 2020 heeft aandacht voor vertrouwde én voor nieuwe vormen van pastoraat. Daarbij is er aanbod voor mensen die nieuw zijn in pastoraat; voor degenen met ervaring, voor wie nieuwe wegen willen inslaan én voor wie diepgang zoeken.

Sprekers en workshops

In het ochtendprogramma verzorgen ds. Rob Visser en ds. Paul Visser, onder meer bekend door hun interviews in het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit hun eigen context.  

Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen. 

De dag wordt gehouden op zaterdag 18 april van 10.00 tot 16.00 uur in de Christelijke Hogeschool Ede.

Vanaf 1 januari vindt u alle informatie op de evenementenpagina.

21
apr

Studie/trainingsdag Ouderdom en zingeving

Bergkerk Studie/trainingsdag - Zin in de ouderdom

Studiedag Zingeving in de ouderdom 21 april 2020 Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur) Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

• Inleiding in het nieuwe ouder worden
• Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
• Ouderdom in kunst en filosofie
• Werkvormen voor kringwerk
• Accreditatie SKGV Voor predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en vrijwilligers

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek.

Opgave: René Rosmolen r.rosmolen@casema.nl tel. 0647674140 Info: www.bergkerk.nl / beheerder@bergkerk.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

09
mei
-
13
jun

Dorpskerkentour: inspiratie, ontmoeting en uitwisseling 

De eerste dorpskerkentour komt eraan! Drie regionale dorpskerkendagen voor mensen die betrokken zijn bij hun dorpskerk en hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp. De dagen bieden een plek voor onderlinge ontmoeting om verhalen te delen, vragen te

Het thema van de eerste dorpskerkentour is: Geloven in de dorpskerk.

Er zijn verdiepende lezingen, inspirerende workshops en reflecties op betekenis van kerk-zijn in het dorp. Waarom wil je kerk-zijn in het dorp? Hoe geef je vorm aan kerkelijke presentie in een veranderende samenleving, en vaak met minder mensen? Hoe kun je als kerk present zijn in meerdere dorpen? Kerken in de regio laten tijdens de dorpskerkentour zien hoe zij geloven in de dorpskerk: met muziek en kunst, in diaconale initiatieven, in hun contacten met dorpsgemeenschap en burgerlijke gemeente.  Wat drijft hen, wat inspireert hen, en waar zien zij sporen van God in het dorp?

De informatiemarkt op de dorpskerkendagen biedt informatie over onderwerpen die voor kerk-zijn in het dorp van belang zijn, waaronder Kliederkerk, contextueel bijbellezen en subsidiemogelijkheden. 


Waar en wanneer

Zaterdag 10:00-16:00

9 mei 2020 Flevoland

6 juni 2020 Noord-Brabant

13 juni 2020 Drenthe

Programma en locaties worden nader bekend gemaakt. 

25 euro toegang incl. goed verzorgde lunch, koffie en thee

Aanmelden 

Aanmeldformulier:  https://www.aanmelder.nl/114968 

21
mei
-
23
mei

Jeugdmuziekdagen - Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek

De Jeugdmuziekdagen zullen dit jaar worden gehouden in het Hemelvaartsweekend van donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei.

De nieuwe locatie is gelegen in het fraaie Zuid-Hollandse poldergebied: Veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop in de buurt van Lexmond.

Het zijn alweer de zesde Jeugdmuziekdagen na de doorstart in 2015.
De eerste ‘generatie’ kinderen heeft intussen de leeftijd bereikt, waarbij wat meer uitdagender muziek kan worden gezongen. Het is altijd mooi om te zien hoe snel kinderen zich ook muzikaal in korte tijd kunnen ontwikkelen! Daarom zal er vanaf dit jaar worden gewerkt in twee groepen.

Het beloofd een beestachtig leuk weekend te worden, want het thema dit jaar is “dieren in de bijbel”!

De deelnemersprijs bedraagt € 95,- en je kunt je aanmelden bij Pieta van Twist via: pietavantwist@hotmail.com

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juli

19
jul
-
28
jul

Jongerenreis naar Israël en Palestina

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

 

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

25
jul
-
01
aug

70ste Werkweek voor Kerkmuziek

70ste Werkweek voor Kerkmuziek georganiseerd door de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 25 juli t/m 1 augustus 2020

De Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrum-editie. Deze vindt plaats van zondag 25 juli t/m vrijdag 1 augustus in conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven.

Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zaterdag welkom om met het grote koor de andere muziek in te studeren. Er zullen enkele
gezamenlijke repetities zijn, maar ook een aantal gescheiden repetities van groot en kleinkoor. Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen.

Aan het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag 26 juli in de kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrijdag 31 juli eveneens in de kapel van Hoeven plaatsvinden. De muzikale leiding is weer in handen van Hans Jansen en Els Hermanides.

Vanwege de 70ste werkweek zal er veel feestelijke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale Lutherse traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz,Mendelssohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

De deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn vastgesteld op € 625 voor een eenpersoonskamer en € 560 voor een tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330,- (eenpersoonskamer) en € 300,- (tweepersoonskamer).

Voor jongeren zonder regulier inkomen € 300,- (hele week) en € 170,- (vanaf woensdag).

Aanmelden: via ineke3110@gmail.com

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

16
okt
-
18
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 16 tot en met 18 oktober vindt op Terschelling het Inspiratiefestival 2020 plaats.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op: inspiratiefestival-terschelling.nl.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in