Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

November

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - Training spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. De werkwijze is als volgt. We gebruiken verschillende werkvormen. Hoofdmoot is het onder woorden brengen en schrijven, maar we maken ook gebruik van tekenen, werken met beelden, verdiepende vragen leren stellen en dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboudumc

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
nov
-
19
dec

Meditatiecursus voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores

In de cursus leer je mediteren en ervaar je wat stilte en meditatie voor jou kan betekenen in je dagelijkse leven en in je werk als geestelijke verzorger, predikant of pastor.

Thema’s die in de bijeenkomsten aan bod komen zijn aandacht, adem, verstilling en compassie. Aan de hand van literatuur wordt dieper ingegaan op de achtergrond van meditatie. De cursus is bedoeld ter kennismaking, inspiratie en verdieping. Er zal voldoende ruimte zijn voor oefenen, ervaren, uitwisselen en de koppeling naar de werkpraktijk. Naast de meditatiepraktijk wordt er verdieping aangeboden aan de hand van literatuur waarbij onder andere wordt ingezoomd op de boeddhistische grondslagen en achtergrond van de meditatie beoefening. Maar de nadruk ligt niet zozeer op het boeddhisme. Eerder op de persoonlijke ervaring en de inspiratie die kan worden meegenomen in de werkpraktijk. De meditatie cursus is een korte kennismaking die dient ter persoonlijke inspiratie. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

26
nov
-
13
dec
Startavonden 'Kerk in de buurt'

Startavonden 'Kerk in de buurt'

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond 'Kerk in de buurt' iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op de locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt eruit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

27
nov
-
11
dec
Netwerkavonden Kerk in de buurt

Netwerkavonden Kerk in de buurt

Bent u al actief aan de slag in uw buurt? Ontmoet dan tijdens de netwerkavond andere kerken die ook Kerk in de buurt zijn.

Inspireer elkaar, denk met elkaar mee over concrete vragen en leer van andere praktijken. Ook wanneer u kerk in de buurt bent, zonder dat u de materialen van Kerk in de buurt gebruikt, bent u van harte welkom! De netwerkavonden zijn bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij een initiatief van de kerk in de buurt.

December

13
dec

Presentatie en minisymposium Vruchten van de Bron

Boekpresentatie en minisymposium Vruchten van de Bron.

Het eerste exemplaar van Vruchten van de Bron zal uitgever Arjen van Trigt overhandigen aan de auteur, Marius Noorloos, tijdens de presentatie in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydn 2a in Utrecht op vrijdag 13 december van 11-13 uur.

Vervolgens zal de auteur tijdens een minisymposium een exemplaar aanbieden aan Anne Mareike Schol, hoofd Bijbelgebruik van het Nederlands Bijbelgenootschap en aan Bert de Jong, directeur van de Internationale Bijbelbond vanwege hun inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik en hun instemming met en steun voor Vruchten van de Bron. Na hun bijdrage en de reactie van Marius Noorloos is er een exemplaar voor Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker van de Protestantse Kerk, en voor Jelle de Kok, predikant toeruster van de Protestantse Kerk en voorzitter van de stichting Leven uit de Bron. Ook zij leveren een bijdrage en na de reactie van de auteur is er wellicht nog beperkt gelegenheid voor inbreng van andere aanwezigen.

Verder liggen er Vruchten van de Bron ter inzage en te koop. Dat geldt wellicht ook voor de andere Bronboeken.

Aanmelden

Vanwege de beperkte ruimte is vooraf aanmelding nodig via: promotie@kokboekencentrum.nl Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

21
dec

Kerstprogramma 'Van het donker naar het Licht'

In de Oosterkerk wordt op 21 december een verrassend kerstprogramma georganiseerd, met theater en verhalen. Met o.a. Gerda Havertong, Karel Eykman, de dansende engel Atef Abdalla en muzikanten uit de buurt.

Iedere belangstellende - jong of oud - is welkom! Kersttheater en verhalen verwarmen de harten van de bewoners en openen de toegang naar een sprankelende kerstroute in de kerk, met kerstverhalen van Karel Eykman en Gerda Havertong (bekend van Sesamstraat) als engel van Jesaja. Daarnaast is er de dansende engel Atef Abdalla, verhaaltalent uit de buurt en treden Syrische muzikanten op. Vrij entree, vrijwillige bijdrage is welkom.

Zaterdag 21 december 2019 van 17.00 – 21.00 uur Oosterkerk, Klein Wittemburgerstraat 1 te Amsterdam. Organisatie: buurtcomité met o.a. Michel Odjo en Mirjam Sloots.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

27
dec
-
29
dec

Kloosterfestival 2019 (winter-editie)

Even rustig ademhalen op de drempel van het jaar in het Jongerenklooster Nieuw Sion.

De Kloosterfestival Wintereditie is het 'rustige' zusje van het Kloosterfestival dat in het hartje van de zomer wordt gehouden. In de donkerste dagen van het jaar is Jongerenklooster Nieuw Sion een huis vol warmte en gezelligheid, een oase van rust. Neem even de tijd om stil te staan bij het jaar dat achter je ligt, en bij het jaar dat voor je ligt. En laat je ondertussen verrassen en inspireren door optredens en workshops, op het ritme van vier getijdengebeden per dag, met serene zang in de sfeervolle Kloosterkerk. Waar: Diepenveen (bij Deventer), Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 7 Diepenveen (bij Deventer) Wanneer: vrijdag 27 december - zondag 29 december 2019 (het festival begint op vrijdagavond na het avondeten)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Januari

08
jan

Regiobijeenkomst over ‘lichter besturen’ in Assen

Op de regiobijeenkomst ‘Kleine gemeenten lichter’ kunt u meepraten over vereenvoudiging van het kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. Hoe kunnen kleine gemeenten ‘licht’ en tegelijk volwaardig gemeente zijn?

14
jan

Regiobijeenkomst over ‘lichter besturen’ in Roosendaal

Op de regiobijeenkomst ‘Kleine gemeenten lichter’ kunt u meepraten over vereenvoudiging van het kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. Hoe kunnen kleine gemeenten ‘licht’ en tegelijk volwaardig gemeente zijn?

16
jan

Nieuwjaarsontmoeting Protestantse Kerk

Donderdag 16 januari 2020 vindt de nieuwjaarsontmoeting van de dienstenorganisatie plaats.

Deze nieuwjaarsontmoeting wordt speciaal georganiseerd wordt voor ambtsdragers en vrijwilligers van de Protestantse Kerk.

17
jan

Oecumenelezing 2020

De Oecumenelezing is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Kerken in Nederland en heeft in 2020 de titel 'In Christus - en in Nederland; op zoek naar geloofwaardige identiteit'.

Sprekers: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Enis Odaci.

Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Kun je in Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet veel te liberaal en te veel in reli-stress? En bovendien: Is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3:28) Dus waarom zou je het eigenlijk nog over identiteit willen hebben?

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

21
jan

Regiobijeenkomst over ‘lichter besturen’ in Schagen

Op de regiobijeenkomst ‘Kleine gemeenten lichter’ kunt u meepraten over vereenvoudiging van het kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. Hoe kunnen kleine gemeenten ‘licht’ en tegelijk volwaardig gemeente zijn?

25
jan

Lectio Divina retraite van Getijdengemeenschap De Binnenkamer

Getijdengemeenschap De Binnenkamer organiseert op 4 zaterdagochtenden Lectio Divina retraites volgens Guigo II de Kartuizer

Op vier zaterdagochtenden leidt drs Jos de Heer op Nieuw Hydepark in Doorn ochtendretraites, waarin hij achtereenvolgens telkens één van de vier stappen van de lectio divina bespreekt volgens Guigo II de Kartuizer.

De retraites vinden plaats op 25/1, 22/2, 21/3 en 18/4, van 09:30 tot 12:45 op Nieuw Hydepark in Doorn. De kosten bedragen € 40 voor vier keer.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 5 dagen voor genoemde data door een mail te sturen naar administratie@bidindebinnenkamer.nl en € 40 over te maken op rekening. IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 t.n.v. Stichting De Binnenkamer o.v.v. uw naam en ‘lectio divina retraite 2020’.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
jan

Werken aan spiritualiteit in de gemeente – Zoetermeer, 29 januari 2020

Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen?

Op woensdag 29 januari is er in Zoetermeer een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, De Pelgrim, ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Steeds meer kerkelijke gemeenten willen bewust aandacht besteden aan spiritualiteit en verdieping van het geestelijk leven. Niet alleen van de eigen leden, maar ook voor andere belangstellenden. De bezinningsmiddag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en anderen die actief zijn in de plaatselijke kerk rondom werken aan spiritualiteit. Of zoekt naar nieuwe ideeën op dit gebied. Ook is er gelegenheid om contact te leggen met mensen uit de regio, zoals de leden van De Pelgrim, die een voorbeeldfunctie vervult in het ontwikkelen van activiteiten. Aanmelding vóór 15 januari aan info@depelgrimzoetermeer.nl 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
jan

Regiobijeenkomst over ‘lichter besturen’ in Wageningen

Op de regiobijeenkomst ‘Kleine gemeenten lichter’ kunt u meepraten over vereenvoudiging van het kerkelijk bestuur in kleine gemeenten. Hoe kunnen kleine gemeenten ‘licht’ en tegelijk volwaardig gemeente zijn?

30
jan

Tussen hemel en hel, religieuze ervaringen in de context van de GGZ

Symposium ter gelegenheid van de promotie van geestelijk verzorger Eva Ouwehand

Religieuze ervaringen van mensen met een psychiatrische diagnose kunnen zowel authentieke ervaringen zijn, als kenmerken van de stoornis hebben. Dat is een belangrijke conclusie van het onderzoek van geestelijk verzorger Eva Ouwehand. De vragen wat deze ervaringen betekenen en hoe zij bespreekbaar kunnen worden in de psychiatrische behandeling staat deze middag centraal. Het symposium is in het Engels. Het is vrij toegankelijk voor iedereen, maar opgave is nodig bij n.zonneveld@altrecht.nl.

Het programma is te vinden op de website van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (www.vgvz.nl).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Februari

11
feb

Symposium: Samen leiding geven aan verandering in de kerk

Op 11 februari vindt het symposium 'Samen leiding geven aan verandering in de kerk’ plaats van het netwerk Change and Church.

Waarom raakt onderzoek gauw in de vergetelheid?
Wat is er nodig bij het ondersteunen van een gemeente?
Wat is er nodig bij het ‘besturen in de kerk’?
Waarom makkelijk doen - als het moeilijk is?
Waarom 1 perspectief - als er meer zijn?

Herken je deze – of soortgelijke – vragen? En wil je daarmee aan de slag, samen met anderen? Kom dan naar het symposium ‘Samen leidinggeven aan verandering’, op 11 februari 2020 in Amsterdam. Doe mee aan onze coalitie: breng je eigen kennis en ervaring in, en laat je verrijken door wat anderen jou te bieden hebben.

Wij zijn onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en ondersteuners die actief zijn op het grensvlak van de kerk en veranderkunde. Op dat kruispunt bundelen wij onze krachten. Omdat we geloven dat we kerk en samenleving kunnen dienen door samen op te trekken. Want in verbinding ontstaat vernieuwing. Ben je werkzaam in of betrokken op het terrein van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning of Ontwikkeling? Bijvoorbeeld als onderzoeker, docent, (interim) predikant, student, bestuurder, kerkelijk werker, ondersteuner, adviseur, begeleider, ontwikkelaar van veranderprocessen… Doe mee en draag bij!

Programma

We beloven je een dag vol inspiratie, ontmoeting en verdieping op het kruispunt van veranderkunde en kerk. Henk de Roest neemt je mee op ontdekkingstocht door de mogelijkheden van gezamenlijk onderzoek als motor voor verandering. Hanna Ploeg verkent waarom verandering in de kerk soms moeizaam verloopt. Met andere experts ga je in gesprek over doel, nut en noodzaak van verandering.
Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag: experimenteer met de meerwaarde van interdisciplinair kijken naar je verandervraag. En ontdek hoe andere invalshoeken je verder kunnen helpen.
Meer informatie vind je op de website: www.changeandchurch.nl. Daar kun je je ook aanmelden. We hopen je te ontmoeten. Tot dan!

Datum: 11 februari 2020
Locatie: PThU, Amsterdam
Kosten: €75,-
Studenten: Halve prijs (10 plaatsen beschikbaar).

Maart

05
mrt

Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente

Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt.

Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mrt
Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig? Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten!

Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Hoe kan de kerk anno 2020 van betekenis zijn? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdagmiddag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Meld u nu aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Vier topsprekers starten de middag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee? Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?

Aansluitend zijn er 15 inspirerende workshops waarin u kunt doorpraten met professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk. U loopt met een frisse blik naar buiten en bent weer helemaal op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

17
mrt
-
18
mrt

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

De 40e theologische conferentie over kerk en Israël wordt op 17 en 18 maart gehouden te Oostmalle, met als thema: ‘Willen christenen wel van/met Joden leren?’ ‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

Sprekers zijn o.a. dr. Lieve Teugels, dr. Eeuwout Klootwijk, Thaddée Barnas, dr. Leo Mock. Ook wordt er ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum de bundel ‘Wat heeft de Joods-Christelijke dialoog ons gebracht?’ gepresenteerd met daarin bijdragen van diverse auteurs uit kerk en synagoge in Nederland en België.

Meer informatie bij dhr. D.K. Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663CK Geldrop, e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl 

Programma


Dinsdag 17 maart 2020

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur Opening van de conferentie

10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk - ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 - 14.45 uur Thaddée Barnas -  ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 - 17.00 uur Dr. Lieve Teugels - ‘Inleiding en workshop rondom rabbijnse parabels

18.00 uur Broodmaaltijd

20.00 - 21.15 uur presentatie van de jubileumbundel ‘Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht’ met reacties vanuit de Protenstantse Kerk in Nederland en de Verenigde Protestantse Kerk België

Woensdag 18 maart 2020

9.00 - 10.15 uur spreker nog onbekend. ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog? ‘

10.15 – 10.30 uur Pauze

10.30 - 11.45 uur Dr. Leo Mock ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog?’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 uur Liturgische afsluiting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

April

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr

Landelijke Pastorale Dag

Het thema van de dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’

Waar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen, daar is sprake van pastoraat. Het belang van pastoraat wordt in alle gemeenten van onze kerk onderschreven. Het is de hulp die we elkaar bieden om, in alle omstandigheden van het leven, de weg met God te gaan. Pastoraat behoort zonder meer tot de basisprincipes van de kerk. De vraag hoe het pastoraat in de gemeente te organiseren wordt echter steeds vaker gehoord.

Om anderen nabij te kunnen zijn blijven basisvaardigheden, bijvoorbeeld om écht naar de ander te luisteren, van belang. Tegelijkertijd is er veel in beweging in het pastoraat: er zijn nieuwe ontwikkelingen, nieuwe plekken en nieuwe doelgroepen. 

De landelijke pastorale dag 2020 heeft aandacht voor vertrouwde én voor nieuwe vormen van pastoraat. Daarbij is er aanbod voor mensen die nieuw zijn in pastoraat; voor degenen met ervaring, voor wie nieuwe wegen willen inslaan én voor wie diepgang zoeken.

Sprekers en workshops

In het ochtendprogramma verzorgen ds. Rob Visser en ds. Paul Visser, onder meer bekend door hun interviews in het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit hun eigen context.  

Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen. 

De dag wordt gehouden op zaterdag 18 april van 10.00 tot 16.00 uur in de Christelijke Hogeschool Ede.

Vanaf 1 januari vindt u alle informatie op de evenementenpagina.

Juli

19
jul
-
28
jul

Jongerenreis naar Israël en Palestina

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

 

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

Oktober

16
okt
-
18
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 16 tot en met 18 oktober vindt op Terschelling het Inspiratiefestival 2020 plaats.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op: inspiratiefestival-terschelling.nl.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in