Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

07
mrt
-
12
sep

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten 'Kerkenvisies'

Met ingang van 2019 kunnen burgerlijke gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om een kerkenvisie op te stellen. Om gemeenten en kerkbesturen over de mogelijkheden te informeren, vinden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet, is het instrument van de kerkenvisie. Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Bij de totstandkoming van deze kerkenvisies is het van groot belang dat de kerkbesturen, als eigenaren van deze kerkgebouwen, tijdig worden betrokken en ook volop meedoen bij de samenstelling van zo'n kerkenvisie. Als u wilt dat uw gemeente een kerkenvisie gaat opstellen en/of als u voorziet dat u in de komende jaren met een of meer kerkgebouwen tot een bredere of andere invulling van het gebruik wilt komen, verdient het aanbeveling om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken.

Bijeenkomsten

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Overijssel

7 maart

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

Mooisticht

www.mooisticht.nl

Noord-Holland

12 sep

Mooi Noord-Holland

www.mooinoord-holland.nl

Groningen-

Friesland-

Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

Flevoland

Ntb

Nieuw Land Erfgoedcentrum

www.nieuwlanderfgoed.nl

 Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

26
mei
-
24
jun

Buiten de Mensentuin - expositie in de Domkerk

Buiten de mensentuin- Grafisch werk: Floribert Kadima & Grietje van Ginneken. Tentoonstelling in het kader van de Wereld Vluchtelingendag op 20 juni.

De expositie in de Domkerk “Buiten de Mensentuin” is het resultaat van een zogenaamd “maatjesproject” dat drie jaar duurde. Grietje van Ginneken is beeldend kunstenaar. Zij maakte de lino’s en etsen. Floribert Kadima is bewoner van de Noodopvang voor Dakloze Vluchtelingen Utrecht; hij heeft de prenten geschilderd. De teksten schreven ze samen. Grietje en Floribert vonden elkaar in hun humor, hun vertrouwen en vooral in hun beider liefde voor verhalen. Zelfbedachte verhalen zoals ‘Madame Zèbre’, die per boot vanuit Zuid Afrika naar de Dom van Utrecht komt. En Bijbelverhalen: het Paradijs, het Gouden Kalf, Jonas. Later kwamen daar mythen bij zoals Icarus, Baucis en Philemon. Ook maakten zij een Congolees verhaal over de gevaren van werken in de mijn. De tentoonstelling staat tot 24 juni.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juni

03
jun
-
01
jul

Post-hbo Seksualiteit & Geloof

Seksualiteit is een goede gave van God. Toch lopen veel van uw gemeenteleden waarschijnlijk rond met vragen op het gebied van seksualiteit. En in tal van kerken spelen problemen rond seksualiteit.

Deze cursus is bedoeld voor voorgangers, predikanten, pastors, pastoraal medewerkers, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en andere professionals met een hbo- of wo-opleiding Theologie. De cursus duurt in totaal vier dagen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
jun
-
14
sep

Tentoonstelling Hooglied - kunstgesprekken en workshops

Van 11 mei tot en met 14 september 2019 is in Museum Sjoel Elburg werk te zien van textielkunstenares Jackie Howard (1957) en beeldhouwer Feico Hajonides (1959). Beiden hebben vanuit hun persoonlijke beleving het bijbelboek Hooglied verbeeld.

De luchtige vezels van de doeken en het stoere, aardse brons van de beelden vullen elkaar wonderwel aan. Het boek Hooglied heet in de Hebreeuwse bijbel Sjier Hasjiriem: het lied der liederen, wat zoveel betekent als het mooiste of beste lied. Hooglied behoort tot de Ketoevim, de Geschriften.

Kunstgesprekken Feico Hajonides
Op zaterdag 8 juni, 13 juli en 10 augustus 2019 is beeldhouwer Feico Hajonides van 12.00 tot
14.00 uur in de expositieruimte aanwezig om te vertellen over zijn visie op het Hooglied en
uitleg te geven over het ontstaan van zijn beelden. Deelname is gratis! Wel moet de
entreeprijs voor het museum worden betaald.

Workshops Jackie Howard
Nu de workshops van 3 en 10 juli min of meer zijn volgeboekt, verzorgt Jackie Howard op
woensdag 21 augustus 2019 van 14.00 tot 16.30 uur een extra workshop in het museum. De
deelnemers gaan zelf aan de slag met materialen die kenmerkend zijn voor Jackie’s werk,
zoals polyestervlies, organza en gestempeld katoen. De kosten bedragen € 40,- per persoon
plus de toegangsprijs tot het museum. In verband met de beperkte ruimte is aanmelden
noodzakelijk. Dat kan door snel een e-mail te sturen naar info@jackiehoward.nl onder
vermelding van workshop MSE. U ontvangt dan aanvullende informatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
jun
-
26
jun

Vierdaagse PAO cursus Religie en Wetenschap met Gijsbert van den Brink

In een viertal sessies van 4 uur per sessie, worden de grote vraagstukken op het gebied van religie en wetenschap behandeld vanuit verschillende perspectieven.

De module ‘Religie en Wetenschap’ is ontwikkeld voor predikanten en andere voorgangers, pastoraal medewerkers, docenten godsdienst en geïnteresseerden. De relatie tussen religie en wetenschap wordt vaak omschreven in termen van conflict. Waar bepaalde religieuze tradities wetenschappelijke resultaten soms in twijfel trekken op basis van religieuze gronden, hebben wetenschappers vaak een bepaalde scepsis ten aanzien van de waarheidsuitspraken van religie. Echter, in hoeverre geeft een dergelijke conflict-these een correcte weergave van de relatie tussen religie en wetenschap? Deze cursus komt als post-academisch onderwijs in aanmerking voor de bij- en nascholing van dominees, pastores en docenten levensbeschouwing en godsdienst. In de cursus willen we aansluiten op de leefwereld en de praktijk van de cursisten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

12
jun
-
20
jun

Hendrik Kraemerlezing 2019

Wat zijn actuele ontwikkelingen en inzichten van de missiologie? Hoe kun je samenleven in een land met verschillen in religie en cultuur? Lezing met Rev. Anderson Jeremiah uit het Verenigd Koninkrijk.

Anderson H. M. Jeremiah is voorganger en docent World Christianity and Religious Studies aan de faculteit voor politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. In zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere geloofsgemeenschappen. Naast zijn onderzoek in Zuid-Azië en West-Africa, doet hij ook onderzoek naar de opkomst van de verschillende ethnische en raciale vormen van christendom in Groot-Brittanië.

De voertaal van deze lezing is Engels. Na afloop van de lezing is er een borrel.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
jun
-
28
jun

God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing van God in moderne beeldende kunst

Op 14, 21 en 28 juni geeft godsdienstfilosoof en estheticus prof. dr. Wessel Stoker een driedaagse cursus over kunst en religie.

Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema’s. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
jun
Startavond Kerk in de buurt Haarlem

Startavond Kerk in de buurt Haarlem

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
jun

Instructiebijeenkomst Bijbellezen in de multiculturele groep

Samen Bijbellezen met mensen uit de eigen woonomgeving met een andere culturele achtergrond

Samen Bijbelverhalen lezen met iemand die een andere culturele achtergrond heeft. Dat is erg leuk, zinvol, maar ook erg spannend! Iemand met een Oosters culturele achtergrond leest de Bijbel op een andere manier dan iemand met een Nederlandse culturele achtergrond. Iemand met een Afrikaanse achtergrond leest het nog weer anders. We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbelverhalen ieder weer anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand met een andere culturele achtergrond zo boeiend, verrijkend en heilzaam. Het is echter niet voor de hand liggend. Er bestaat ook de mogelijkheid van niet begrijpen of niet begrepen worden. Een begrijpelijke vraag is: hoe gaat dat dan? De Protestantse Kerk (PKN) heeft hiervoor samen met de Stichting Geloofsinburgering een handleiding en materiaal ontwikkeld en uitgelegd in de plaatselijke context.

19
jun
Startavond Kerk in de buurt Dirksland

Startavond Kerk in de buurt Dirksland

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

19
jun

Workshop lezen en zingen van onberijmde psalmen o.l.v. ds. Gert Landman

Op 19 juni, aanvang 20:00 uur. Kapel Nieuw Hydepark te Doorn: lezen en zingen van onberijmde psalmen.

Getijdengemeenschap De Binnenkamer biedt aan: workshop lezen en zingen van onberijmde psalmen o.l.v. ds. Gert Landman. Op 19 juni, aanvang 20:00 uur. Kapel Nieuw Hydepark te Doorn. Aansluitend avondgebed van 21.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

20
jun

Symposium 'Becoming Undefended' voor leiders met Simon Walker

Inspirerend en prikkelend symposium over de vraag: welk leiderschap is vandaag nodig in de kerk en in de samenleving?

De kern van 'undefended leadership' wordt samengevat in onderstaande citaat: 'Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.' (Simon P. Walker, The Undefended Leader Trilogy) Rode draad van het symposium is de vraag: welk leiderschap is er nodig in de samenleving van vandaag? Dit thema wordt uitgewerkt met bijdragen uit Nederland over 'undefended leiderschap' in de zorg, in de kerk en in publiek leiderschap (overheid, politiek).

20
jun

Werkdag Kerkorde

Wie in de kerk werkt, krijgt vroeger of later te maken met kerkrechtelijke vragen en thema's. Vragen over bijvoorbeeld het ambtsgeheim of over vermogensbeheer. Daarover gaat deze werkdag.

Tijdens deze dag onder leiding van Klaas Willem de Jong, docent kerkrecht aan de PThU, komen verschillende onderwerpen aan de orde. Een deel van het programma ligt al vast, maar u kunt ook zelf thema's voor deze dag aandragen.

Dr. Klaas Willem de Jong is specialist op het gebied van kerkrecht binnen de Protestantse Kerk Nederland. Deze studiedag richt zich op predikanten en ambtsdragers binnen dit kerkverband. Deelname kost € 35 per persoon. Graag vooraf aanmelden via www.pthu.nl/actueel/agenda. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
jun

Opening Luther Museum

Het Luther Museum is open vanaf 21 juni 2019 in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht.

Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie. Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van ouderen en wezen. Het is voor het eerst dat het open is voor een breed publiek.

Aan het einde van de 16e eeuw wordt in Amsterdam de Lutherse gemeente gesticht. In de zeventiende eeuw is ongeveer twintig procent van de bevolking Luthers en vele gebouwen herinneren hieraan, zoals de Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. De Lutherse kerk en diaconie verzamelden in de loop der geschiedenis belangrijk erfgoed.

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen zoals van Bartholemeus Breenbergh, zilver van onder andere Johannes Schiotling en authentieke meubelstukken.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar tot op dag van vandaag.

Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00

Adres: Nieuwe Keizersgracht 570

Website: www.luthermuseum.nl

Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
jun

40ste Geruchtdag: Jesus is the answer

Studiedag Op Goed Gerucht, vrijdag 21 juni 2019, 10.30-15.30 uur, Bergkerk, Amersfoort

Onze Heer en Zaligmaker. Gestoven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht… Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren wij, moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God. Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch ‘vrome’ gevoelens op? Kortom: wie zeg jij dat hij is? We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en door dr. Geurt Roffel, onlangs gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Antwoorden op de vraag of Jezus de zoon van God is.

 

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
jun

Expertmeeting: School & Kerk, wat moeten we ermee?

De driehoek gezin-school-kerk kent een lange geschiedenis. Maar heeft deze driehoek vandaag de dag nog waarde op scholen die ook zonder kerk hun christelijke identiteit prima kunnen vormgeven? En zo ja, waarom en hoe dan?

De Protestantse Kerk organiseert op 21 juni een expertmeeting over dit onderwerp voor zowel mensen uit het onderwijs die werken op of voor traditiescholen, als voor mensen die vanuit de kerk met deze traditiescholen samenwerken.

21
jun
-
23
jun

Kerkennacht 2019

Tijdens het weekend van 21-23 juni stellen kerken in heel Nederland zich open in het kader van Kerkennacht 2019.

Iedereen die benieuwd is wat er in het gebouw gebeurt, krijgt een kans om gewoon eens binnen te kijken. Het thema is dit jaar: ‘Is dit óók kerk?’ Bezoekers worden uitgedaagd eens over de drempel te stappen en wellicht hun beeld van de kerk bij te stellen. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
jun

Leefgemeenschappen festival

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
jun

Verkendag Pionieren - Gouda

Bent u benieuwd naar pionieren? Of loopt u rond met het idee om te gaan pionieren? Kom dan naar de verkendag in Gouda op 23 juni.

Dit is een verkendag speciaal gericht op iedereen die interesse heeft in het starten van een interculturele pioniersplek.

  • Van 14.00 - 15.00 uur viering van de pioniersplek ICF Gouda.
  • Van 15.00 - 16.00 uur informatie over intercultureel pionieren en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Op deze dag is pionier Mavis Klaver van pioniersplek ICF Gouda aanwezig om over haar pioniersplek te vertellen.

 

Verkendag

Op een verkendag pionieren wordt u heel breed geïnformeerd over pionieren: een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgelegd wat pionieren wel en niet is en u krijgt informatie over hoe je zelf zou kunnen beginnen. Er is altijd een pionier aanwezig die iets vertelt over zijn of haar pioniersplek. Zo krijgt u een beeld van hoe pionieren er in de praktijk uit ziet. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de pionier.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelding voor deze verkendag kan door hier te klikken. Of deze pagina te bezoeken: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/verkendagen

Mocht u meer willen weten over de verkendag, of meer informatie willen over pionieren, neem dan gerust contact op met Christiaan Cevaal. Mail hiervoor naar: c.cevaal@protestantsekerk.nl.  

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

24
jun
-
28
jun

Zomerconferentie Lucasorde

De Lucasorde organiseert van 24 tot en met 28 juni de zomerconferentie 'Klinkt goed, verhalen en liederen in je eigen taal'.

“Klinkt goed”, zeggen we bij woorden die ons aanspreken of bij klanken die harten en zielen raken. In de zomerconferentie komt dit alles bijeen in “verhalen en liederen in je eigen taal”. De sprekers en workshopleiders nemen de aanwezigen mee in het vertolken, vertalen en hertalen van heil en hoop, terwijl zang en muziek en kunst hen creatief bij helende bronnen brengen. Het doel: dichter bij zichzelf en bij God komen, Hem loven.

De Lucasorde is een oecumenische organisatie, die gelooft dat genezing (healing) een wezenlijk onderdeel is van de bediening van de gemeente. In de gemeente kan dit onder meer vorm gegeven worden door voorbede, handoplegging en ziekenzalving. 

Met o.a. Pieter Oussoren, Rabbijn Marianne van Praag, Hanna Rijken, Jacques Helder en Rob van Essen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
jun

Instructiebijeenkomst Bijbellezen in de multiculturele groep

Mensen met verschillende culturele achtergrond lezen samen de Bijbel. In de instructiebijeenkomst maken gemeenteleden kennis met het speciaal hiervoor ontwikkeld materiaal

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn wel grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het materiaal is geen bijbelstudiemateriaal, maar gaat echt om basaal bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.” Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

30
jun

The Gents - Denkend aan Holland

Op 30 juni aanstaande brengt vocaal ensemble The Gents samen met organiste Kirstin Gramlich in het programma ‘Denkend aan Holland’ muziek van louter Nederlandse bodem.

Op 30 juni aanstaande brengt vocaal ensemble The Gents samen met organiste Kirstin Gramlich in het programma ‘Denkend aan Holland’ muziek van louter Nederlandse bodem, omlijst met aandacht voor de schoonheid van taal en voordrachtskunst, als een ode aan de Nederlandse taal. The Gents hebben een grote (inter-)nationale bekendheid en kenmerken zich door een heldere koorklank met warme basklanken als fundament en de sprankelende stemmen van de countertenoren in de hoogte. Het concert vindt plaats in de monumentale Lebuinuskerk in Deventer, een locatie die bij uitstek geschikt is voor dit vocaal mannenensemble. Op het programma staan parels uit de, veelal recente, Nederlandse muziekgeschiedenis die niet vaak het podium haalden, zeker niet uitgevoerd in mannenkoor-bezetting. De stukken worden ingeleid door een voordracht van een dichter.

Bekijk de website voor meer informatie. www.lebuinuskerk.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juli

03
jul

Lezing: Van de Herzlberg tot het graf van David

Lezing door prof. Doron Bar over de ontwikkeling van Joodse en nationale gedenkplaatsen in de staat Israël van 1948 tot 1967.

Wat bindt mensen aan de staat Israël? Hoe ontwikkel je gezamenlijke feestdagen en gedenkplaatsen voor een sterk pluriforme samenleving? Wat is de functie van herdenken in de Israëlische samenleving? Toen de staat Israël in 1948 werd opgericht, behoorde een deel van Jeruzalem niet tot het grondgebied van de staat. De toegang tot sommige heilige plaatsen werd daardoor onmogelijk voor Joden. Daarom werden nieuwe gedenkplaatsen gecreëerd, en werden wel toegankelijke plaatsen opgewaardeerd, met als doel de nationale identiteit te versterken. Over deze boeiende periode in de geschiedenis van Israël houdt professor Doron Bar van het Schechter Instituut uit Jeruzalem een lezing.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

06
jul

Symposium van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en de La Nativity-Church in Accra (Ghana)

Uitnodiging Symposium op Zaterdag 6 juli 2019 Johannescentrum Utrecht “Waar vriendschap is en liefde….., een verademing in het omgaan met verschillen”

De vriendschapsband van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en de La Nativity-Church in Accra bestaat 25 jaar. En dat vieren we op 6 en 7 juli a.s.
Op 6 juli met een symposium over de vriendschapsband en haar betekenis voor de toekomst.
En op 7 juli om 10.30 uur met een feestelijke kerkdienst. Beide in het Johannescentrum in Utrecht Overvecht. Het Ghanacomité van de PGU nodigt u van harte uit deel te nemen aan dit symposium en/of deze kerkdienst. Deze uitnodiging is bedoeld voor allen in en rond de Protestantse Gemeente Utrecht die belangstelling hebben voor dit onderwerp. Met name nodigen wij ook alle mensen uit die in het verleden betrokken zijn geweest bij de vriendschapsband, als deelnemer aan een van de delegaties naar Ghana of als vrijwilliger bij de ontvangst van onze Ghanese vrienden en vriendinnen.

Programma Symposium 6 juli 2019

10.30 uur: zaal open en koffie

11.00 uur: plenair gedeelte

12.30 uur: lunch

13.30 uur: workshops

14.30 uur: afsluiting

Plaats: Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht Overvecht

Wij stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt voor het symposium door een email te sturen naar ghanacomite@gmail.com. Voor de organisatie van programma en lunch is het fijn te weten hoeveel mensen er komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
jul

Kliederkerk op de boerderij - Kruiskerk Woerden

7 juli is de Kliederkerk dit keer op een andere locatie: een boerderij op 's Gravensloot 28

Op zondagmiddag 7 juli wordt er weer een Kliederkerk georganiseerd vanuit de Kruiskerk, dit keer op een andere locatie: boerderij op ’s Gravensloot 28! Het thema: bouw je je huis op zand of op een rots? zal op een aansprekende en creatieve manier voor alle leeftijden centraal staan. Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze activiteit zijn nadrukkelijk kinderen samen met hun ouder(s)/opvoeder(s) of opa/oma uitgenodigd. De toegang is gratis, wel is er na afloop ruimte om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten. Wil je meer informatie over de activiteit, kijk dan op www.pknwoerden.nl/kliederkerk of neem contact op met Yvonne Vergeer (kliederkerk@pknwoerden.nl). Via dit mailadres kun je je ook aanmelden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
jul
-
27
jul

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek. Alle zangers zijn welkom.

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, ook halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking.

Voor dit Kleinkoor zullen vooraf op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten afgenomen worden door de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides. (indien bij de dirigenten de stem niet bekend is). Tijdens de week zullen zowel aparte als gemeenschappelijke repetities zijn.

Op zondagavond 21 juli zal het grote Weekkoor medewerking verlenen aan de dienst in de kapel in Denekamp.

Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van elkaar.  

Muziek van o.a. Heinrich Schütz,  Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het programma staan.

Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590 voor een eenpersoonskamer en € 525 voor een tweepersoonskamer.

Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 295 (eenpersoonskamer) en € 265 (tweepersoonskamer). Voor jongeren zonder regulier inkomen € 265 (hele week) en € 135 (vanaf woensdag).

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via ineke3110@gmail.com

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
jul
-
26
jul

Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

Samen muziek maken en u verdiepen in de achtergrond en betekenis van de liturgie vormen de belangrijkste pijlers van deze studieweek.

Een team van musici en theologen staat garant voor een gevarieerd programma. Het thema voor 2019 is 'Licht'.

Augustus

15
aug
-
18
aug

Graceland Festival

Graceland Festival is een mooi voorbeeld van een plek waar ruimte is voor allerlei mensen, zowel kerkelijk, als pioniers, als zoekend, als seculier.

De Protestantse Kerk in Nederland is hoofdsponsor van Graceland Festival. Het festival biedt prikkelende praters, intieme muzieksets, rustgevende meditatie en kritische kleine kunst. Het festival inspireert tot een liefdevol samenkomen van diversiteit. Daarin zitten veel overeenkomsten met de kerk, die een oefenplaats wil zijn van diverse mensen. Een plek om te geloven, maar ook om te twijfelen, om troost te vinden en het leven te vieren. Daarom is de Protestantse Kerk op zijn plek op Graceland Festival, waar we verhalen delen van geloof, hoop en liefde.

22
aug
-
25
aug

Kloosterfestival

Het Kloosterfestival is een evenement voor jongeren van 18-30 dat twee keer per jaar (zomer- en wintereditie) plaatsvindt in en rond klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Het festival is nauw verbonden met het in dit klooster gevestigde Jongerenklooster. De monastieke traditie heeft ook aantrekkingskracht voor jongeren die op zoek zijn naar rust, stilte, bezinning en inspiratie. De Protestantse Kerk draagt financieel en inhoudelijk bij aan de zomereditie van dit festival.

September

10
sep

Studiedag Zingeving in de ouderdom

Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

Voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers • Inleiding in het nieuwe ouder worden • Kernthema’s over zingeving in de ouderdom • Ouderdom in kunst en filosofie • Werkvormen voor kringwerk.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
sep

Preekfestival Amersfoort

Op dinsdag 17 september vindt het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’ plaats in Amersfoort. Op het programma staan verschillende lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap.

Het gaat over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer. 

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

Datum en tijd: 17 september. Het Preekfestival start om 10.30 uur. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten.

Kosten: Een all-in ticket voor de gehele dag bedraagt €35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO)/HBO) hebben gratis toegang, maar dienen zich wel aan te melden.

18
sep
-
09
okt

PAO Religie en Geweld - De onbegrijpelijke factor religie

Een korte, vierdelige cursus over religie, secularisme, levensbeschouwing en geweld met professor dr. Eddy Van der Borght aan de Vrije Universiteit.

De module is ontwikkeld voor dominees, pastors, docenten, hulpverleners, personen werkzaam bij de overheid en geïnteresseerden die niet goed weten hoe om te gaan met de factor religie en de daarmee geassocieerde connotatie van geweld. Een cursus voor hen die willen weten hoe ze religieuze en niet-religieuze motivaties van mensen in hun leven kunnen duiden.

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Gedurende deze cursus maken de deelnemers gedurende een viertal bijeenkomsten kennis met de grote vraagstukken op het gebied van religie en geweld vanuit verschillende perspectieven.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
sep

Informatiebijeenkomst over jongerenreis naar Israël en Palestina (zomer 2020)

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. UIteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis.

De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

27
sep
-
29
sep

Marriage Course Weekend

Een heel weekend samen met je partner, ruim tijd voor elkaar; voor een wandeling, een goed gesprek, inhoudelijke inspiratie, een heerlijk glas wijn in een prachtige omgeving. Kortom een weekendje weg!

Het Brandpunt in Doorn biedt op herhaling, in samenwerking met Marriage Course Nederland in September een MARRIAGE COURSE in-1-weekend aan. De Marriage Course is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in de eigen relatie; of deze twee jaar of al meer dan 30 jaar bestaat; of het gaat om een sterk huwelijk, een nieuwe uitdaging binnen de relatie of wanneer men ergens tegenaan loopt. Het is goed om samen aan de slag te gaan en deze cursus helpt daarbij. Want een goede relatie vraagt aandacht! Deze keer niet verspreid over 8 weken, maar alle onderwerpen in 1 weekend.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
sep

Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn

Bent u geïnteresseerd in wat de monastieke traditie te bieden heeft? Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn.

Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn

28 sept Zaterdag I 12:00

Bent u geïnteresseerd in wat de monastieke traditie te bieden heeft? Bent u in uw gemeente betrokken bij activiteiten of initiatieven als stiltevieringen, getijdengebeden, christelijke meditatie, lectio divina, kloosterbezoek of pelgrimswandelingen. Bent u predikant of kerkelijk werker en zou u graag gevoed willen worden door een contemplatieve spiritualiteit? Ben je jongvolwassen en op zoek naar ruimte en commitment als het gaat om geloven? Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn.

Meer informatie en aanmelden

Oktober

05
okt

Groen Geloven 2019

Ontdek jouw volgende stap naar een duurzame levenstijl. Groen Geloven biedt je nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping.

Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. Deze dag ontdek je welke concrete stappen jij kunt zetten om thuis, in je kerk en in je omgeving het verschil te maken. Tijdens workshoprondes kun je je verdiepen in specifieke thema’s en de afsluitende netwerkborrel geeft je alle kans om mensen te ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur.

Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en de GroeneKerkenactie, mede mogelijk gemaakt door: Tear, ChristenUnie, Kerk in Actie, de Evangelische Omroep (EO), A Rocha Nederland, Micha Nederland, CCA en CGMV vakorganisatie voor christenen.

05
okt

Vacaredag

De landelijke Vacaredag staat in het teken van tien jaar Vacare in beweging en van het belang van beweging en het lichaam in christelijke meditatie.

11
okt
-
13
okt

Kloosterweekend: Verbondenheid

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi.

In het verdiepingsprogramma van dit weekend wordt aandacht besteed aan verbondenheid. Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God de Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe stond Franciscus hierin? In dit weekend gaat het om het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij - als mens en medemens - daarmee omgaan? Dit themaweekend is te volgen als je al bekend bent met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
okt

KPV-training Radboudumc Nijmegen

Op 29 oktober 2019 organiseert het Radboudumc een kennismakingsdag over de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

Deze training voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores is gericht op een diepgaande herbronning van je identiteit en een duurzame verbetering van je handelen. Naast de bekende werkvormen komen ook Pesso en interculturele communicatie aan de orde. Ook bestaat de mogelijkheid van een klinische leerstage. De training is opgebouwd als vier blokken door het jaar heen, in januari, maart, juni en september 2020. Begeleider: dr. Anneke de Vries.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt u zicht te krijgen op uw spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. We gebruiken verschillende werkvormen: onder woorden brengen en schrijven, tekenen, werken met beelden, dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboud umc.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

06
nov

Werkdag Rituelen in de praktijk

Hoe werken rituelen en hoe ontwerp je nieuwe rituelen?

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. . Voor predikanten en geestelijk verzorgers zijn rituelen onmisbaar gereedschap. Tijdens deze Werkdag kijken we naar religieuze, niet-religieuze en `wilde' rituelen. Docent: drs Ekkehard Muth.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
nov

landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’

Op 10 november is er voor de tiende keer de landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’.

In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt.

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Alle reden dus om daarbij stil te staan tijdens een themazondag. Het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, vrijwilligers, studenten, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt. Meer informatie en hulpmiddelen vindt u op de website christenzijnopjewerk.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

24
nov
-
27
nov

Retraite geestelijk verzorgers: 'Bezielen en verstillen'

Van 24 tot en met 27 november organiseert het Dominicanenklooster in Huissen een retraite voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers.

Tijdens de retraite wordt kennisgemaakt met verschillende vormen van meditatie, onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders.

Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

April

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in