Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Augustus

19
aug
-
21
aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

Inspirerende dagen voor theologen, werkers in de religieuze sector en belangstellenden in het Dominicanenklooster te Huissen

Binnen drie inspirerende dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega's van gedachten wisselen. Geaccrediteerd door SKGV. PKN: Deelname is mogelijk in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

31
aug
-
14
sep

Workshops Actie Kerkbalans

Voor veel gemeenten is de uitvoering Kerkbalans ieder jaar weer een flinke uitdaging. Graag gaat de dienstenorganisatie samen met u deze uitdaging aan, door haar fondsenwervende kennis en capaciteit beschikbaar te stellen en actief mee te denken met de ui

September

04
sep

Symposium kerk en digitale media

'Digitale media: valse profeet of reddende engel?' - een symposium over de toekomst van de kerk na de digitale revolutie.

Kerken zijn op zoek naar manieren om mensen digitaal te bereiken. Dat kán in tijden van de nieuwe media en móet in tijden van secularisatie. Is er niet veel meer mogelijk dan kerkdiensten uitzenden? De Fonteinkerk, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Amersfoort, organiseert op zaterdag 4 september een symposium over deze vraag, onder de titel: 'Digitale media: valse profeet of reddende engel?'

Sprekers: dr. René de Reuver (scriba synode), ds. Rolinka Klein Kranenburg (heel actief op Internet), dr. Mirella Klomp (PTHU), pionier Remmelt Meijer ('Herkerken'), theoloog/filmmaker Kees-Jan Mulder en prof. Leo Koffeman.

Wie de kerk een goed hart toedraagt, is welkom! In de voorbereiding kun je al meedenken via de website www.digitalefontein.nl, met video’s, blogs, podcasts, en de mogelijkheid te reageren, suggesties te doen e.d.

Kosten (incl. lunch): € 15.

06
sep

Start online training Jeugdambtsdrager

Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als jeugdambtsdrager. We verdiepen ons in jouw specifieke rol en bekijken hoe die zich verhoudt tot vrijwilligers en kerkenraadsleden. Verder houden we ons bezig met de vragen hoe j

08
sep

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

11
sep

Generale synode 11 september 2021

14
sep
-
15
sep

Online workshops kerstcampagne 2021 'Geef licht'

In de workshops wordt verteld hoe u als gemeente en thuis mee kunt doen om het werk voor vluchtelingenkinderen in Griekenland te ondersteunen. Naast een inhoudelijke presentatie over het doel van de kerstcampagne, krijgt u een overzicht van alle campagneo

16
sep

Start online training scriba

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet u dat op een goede manier zodat u tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? Deze training helpt u daarbij.

22
sep

Gesprek over goed vermogensbeheer

Gesprek in de classis Fryslân over goed financieel beheer

Graag ontvang ik voortaan ook:

Vul uw adresgegevens in indien u een gratis abonnement op het magazine wilt:

Oktober

05
okt

Online symposium: Hoe is kliederkerk kerk?

Op 5 oktober 2021 organiseert de Protestante Kerk in Nederland het online symposium 'Hoe is kliederkerk kerk?' voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers.

‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Kliederkerk is zo'n nieuwe vorm: missionair kerk zijn voor mensen van alle leeftijden. In het online symposium staan we stil bij theologisch lijnen achter kliederkerk. Samen zoeken we antwoord op de vraag hoe kliederkerk kerk is, waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in het mozaïek van kerkplekken en waarin kliederkerk als kerkvorm kan groeien. De inhoud van het programma is in samenwerking met diverse predikanten ontwikkeld.

05
okt

Webinar - Schuilt er een groene diaken in jou?

Als diaken kom je op voor een menswaardig bestaan voor mensen in de buurt en wereldwijd. Je probeert misschien zelfs kernoorzaken van onrecht aan te pakken. Kan het zo zijn dat opkomen voor een schoon milieu ook past bij jouw kerntaken?

07
okt
-
08
okt

Kerkenbeurs Nederland 2021

Kerkenbeurs is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken.

Al sinds 2009 is de Kerkenbeurs een drukbezochte plek waar beheerders en bestuurders van kerken -PKN en andere kerken- elkaar ontmoeten, maar ook gespecialiseerde leveranciers voor kerken. Op de beurs kunt u in gesprek met ongeveer 100 bedrijven en organisaties. Ook zijn er ruim 40 workshops en presentaties over actuele en interessante onderwerpen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
okt
-
31
dec

Online colleges voor predikanten en kerkelijk werkers

Een maandelijkse collegereeks aangeboden door het moderamen op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

13
okt

Start online training scriba

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet u dat op een goede manier zodat u tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? Deze training helpt u daarbij.

13
okt

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

14
okt

Studiemiddag over geloof en duurzaamheid

Donderdag 14 oktober is er in Amersfoort een studiemiddag voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten over geloof en duurzaamheid. Wat staat de kerk te doen met het oog op de klimaatverandering? Hoe preek je over de schepping? Hoe stel je het thema ‘

De studiemiddag wordt georganiseerd door A Rocha Nederland in samenwerking met de
projectgroep ‘Eenvoudig leven’. Sprekers zijn prof. dr. Kees van der Kooi, emeritus
hoogleraar theologie, en Paul Schenderling Msc, econoom en publicist. Dagvoorzitter is ds.
Karin van den Broeke, oud-synodepreses en directeur De Nieuwe Poort (Rotterdam). Extra
informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van A Rocha Nederland.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
okt

Inspiratiefestival 2021

Ben je geīnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar inspiratie? Dan mag je het landelijke Inspiratiefestival 2021 niet missen.

In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol van vieringen, spirituele wandelingen en muziek vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk. 

Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober. Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.

24
okt

Friese Kerkendag 2021

Op zondag 24 oktober vindt in Joure de vierjaarlijkse Friese Kerkendag plaats.

Het thema van de Friese Kerkendag 2021 is 'Tijd'.

November

10
nov

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

12
nov

Eeuwfeest Liturgische Kring

Op vrijdag 12 november 2021 viert de Liturgische Kring dat het 100 jaar geleden is dat zij werd opgericht.

De Liturgische Kring is een studiegezelschap, bestaande uit theologen en kerkmusici, voornamelijk afkomstig uit de PKN maar ook uit verschillende andere kerkgenootschappen, die zich bezig houden met bezinning op de liturgie door het bestuderen van de bronnen, het geven van feed back op elkaars liturgische praktijk en het volgen van nieuwe ontwikkelingen in kerk en cultuur, bijbelse theologie en liturgiewetenschap. Het Eeuwfeest opent met een liturgische viering die om 10.30 uur begint. Vervolgens wordt een jubileumboek gepresenteerd. Na de lunch volgt een symposium.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

03
dec

Studiedag: Een omstreden relatie. Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020

We gaan op zoek naar wat theologen in de periode 1860-2020 over deze relatie hebben gezegd hoe we over controverses uit het verleden kunnen heenstappen en de relatie vernieuwen.

We beginnen de dag met een gesprek over de huidige relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de schuldbelijdenis. Aan dit gesprek wordt van Joodse zijde deelgenomen door rabbijn Lody van de Kamp en PThU-docente Judaïca Lieve Teugels. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zal René de Reuver meedoen en namens de Raad van Kerken Geert van Dartel. We verkennen eerst de vragen en opvattingen die we in het heden tegenkomen rondom de relatie kerk en Israël. Vervolgens gaan we op zoek naar wat theologen vóór ons gezegd hebben over deze relatie. Daarbij krijgen ook controversen de aandacht. Afgesloten wordt met een nabeschouwing door historicus Albert de Lange, die als researchfellow van de PThU deelneemt. De organisatie van deze dag is in handen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Deelname kost € 30,- per persoon.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

08
dec

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in