Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in

Januari

27
jan

Webinar GroeneKerken: ‘In wat voor wereld komen onze (klein)kinderen terecht?’

In deze webinar kijken we samen naar dat gevoel, onze 'eco-emoties'. En ook onderzoeken we hoe we hiermee om kunnen gaan, in het licht van de Bijbel. Welke hoop putten we uit Gods woord?

‘In wat voor wereld komen onze (klein)kinderen terecht?’ Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van 'crisis' rondom het klimaat

Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren voelen zich boos of ontmoedigd als ze denken aan de toekomst. Misschien herken je dit ook bij jezelf of de mensen om je heen. We doen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Wat staat ons en de generaties na ons nog te wachten? 

In dit webinar kijken we samen naar dat gevoel, onze 'eco-emoties'. En ook onderzoeken we hoe we hiermee om kunnen gaan, in het licht van de Bijbel. Welke hoop putten we uit Gods woord?

De inleiding wordt verzorgd door Robert Doornenbal. Hij geeft les op het Luthers theologisch seminarie in Hong Kong, vanuit Kerk in Actie, en is predikant in Houten. Na zijn verhaal gaan we met elkaar in gesprek. 

Het webinar wordt gegeven op donderdag 27 januari a.s. van 20.00 - 21.30 uur, via ZOOM. Na opgave ontvang je een link per e-mail om mee te doen. 

Meer informatie en aanmelden

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Februari

01
feb

Webinar over energiecompensatie

In de komende maanden krijgen steeds meer huishoudens last van de hoge energieprijzen. Wat kunnen en willen kerken hierin betekenen? Wat gebeurt er op sommige plekken al rond energiecompensatie?

Tijdens dit webinar gaan we daarover in gesprek. Na de bijeenkomst heb je voldoende informatie om een eigen actie rondom het delen van energiecompensatie te starten.

Wanneer

Dinsdag 1 februari van 20:00-21:00 uur 

Voor wie

Diakenen, predikanten en kerkelijk werkers 

Dit webinar wordt georganiseerd door Kerk in Actie en Kerkpunt. Deelname is gratis. Een dag voor het webinar ontvang je de link voor de online ontmoeting in je e-mailbox.

Aanmelden webinar energiecompensatie  

Programma 

20:00 - 20:05 uur Welkom en voorstelronde
20:05 - 20:10 uur Opening 
20:10 - 20:15 uur Introductie thema energiecompensatie
20:15 - 20:25 uur Ervaringsverhaal of inhoudelijk artikel
20:25 - 20:35 uur Praktijkvoorbeeld Leeuwarden/Friesland
20:35 - 20:55 uur Vragen en uitwisseling
20:55 - 21:00 uur Afronding
21:00 - 21:30 uur Napraten

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

02
feb

Start online training scriba

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet u dat op een goede manier zodat u tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? Deze training helpt u daarbij.

05
feb
-
19
feb

Lutherse Kerkenradendag

Meer informatie volgt nog

07
feb

Start online training jeugdambtsdrager

Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als jeugdambtsdrager. We verdiepen ons in jouw specifieke rol en bekijken hoe die zich verhoudt tot vrijwilligers en kerkenraadsleden. Verder houden we ons bezig met de vragen hoe j

07
feb

Start online training kerkrentmeester

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

09
feb

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

14
feb
-
19
feb

Online retraite "Vinden en gevonden worden", retraite met teksten van Simone Weil

Online weekretraite "Vinden en gevonden worden", retraite met teksten van Simone Weil, georganiseerd door Getijdengemeenschap De Binnenkamer/ Klooster in de Cloud

In deze zesdaagse online retraite ‘Vinden en gevonden worden’ werken we aan de hand van teksten van Simone Weil. Simone Weil is één van de inspirerende vrouwelijke filosofen van de 20ste eeuw. Ze heeft met haar werk en haar tragisch korte leven veel indruk gemaakt op filosofen, theologen en gelovigen. De teksten die wij gebruiken komen uit de bundel ‘Wachten op God’.

De retraite maakt gebruik van een aantal thema’s uit het werk van Simone Weil: ongeluk en lijden; vriendschap en vormen van indirecte liefde; aandacht en het Onze Vader en wachten op God

Wanneer: 14 februari t/m 19 februari 2022
Medium: Zes podcasts te downloaden via de website van Klooster in de Cloud en drie avondsessies via Zoom
Begeleiding: Reintje Stomphorst en Bert de Velde Harsenhorst
Kosten: € 50; na inschrijving ontvang je een exemplaar van ‘Wachten op God’.
Aanmelding via email: bidindebinnenkamer@gmail.com 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
feb

Start online training kerkrentmeester

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Maart

03
mrt
09
mrt

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

10
mrt

Start online training jeugdambtsdrager

14
mrt

Start online training scriba

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe doet u dat op een goede manier zodat u tot zegen bent van kerkenraad en gemeente? Deze training helpt u daarbij.

21
mrt

Studiedag Zin in de ouderdom Bergkerk

Studie dag waar ouder worden waarde krijgt

Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken. Ouderdom lijkt een niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden? Deze vragen komen aan de orde. • Inleiding in het nieuwe ouder worden • Kernthema’s over zingeving in de ouderdom • Ouderdom in kunst en filosofie • Werkvormen voor kringwerk • Accreditatie SKGV

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
mrt

De Vrijzinnige Lezing

De Vrijzinnige Lezing 2022 met Jörg Lauster

De gerenommeerde, Duitse theoloog Jörg Lauster verzorgt op 25 maart 2022 De Vrijzinnige Lezing. In het werk van Lauster staat het belang van het christendom voor de cultuur centraal. Lauster is een liberale theoloog en hoogleraar in de Systematische Theologie aan de universiteit van München. Hij betoogt dat een ervaring van transcendentie licht werpt op het bestaan en dat religie in staat stelt om bij te dragen aan de duiding van het leven. De titel van de lezing die hij op 25 maart in de Geertekerk Utrecht uitspreekt is ‘The Idea of a Religion. Prospects of a Liberal Christianity Today.’ De voertaal is Engels. De lezing vindt plaats op 25 maart in de Geertekerk Utrecht en begint om 20.00 uur. Het streven is om de lezing fysiek te organiseren maar wanneer de corona-maatregelen dat verhinderen, zijn er digitale alternatieven mogelijk.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
mrt

Zorg voor de aarde - Herstel van de wereld

Een dagconferentie in ‘De Leerkamer’ van de Protestantse Kerk te Hellendoorn

Zorg voor de aarde! Hoe doe je dat in jouw gemeente of parochie? Hoe doe je dat vanaf de kansel? In het leerhuis? Tijdens vergaderingen? Hoe kun je de vragen en dilemma's waar de wereldwijde ecologische crisis ons voor stelt, zo vertolken dat deze inspirerend en bemoedigend zijn voor de gemeenschap waarin je werkt?

De Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland organiseert haar jaarlijkse Hellendoorn Conferentie op maandag 28 maart 2022. Voor deze conferentie hebben we ons laten inspireren door de Stichting Pardes, die onlangs het boekje 'Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke reacties op de ecologische crisis' publiceerde. In Hellendoorn concentreren wij ons op bijdragen aan het ecologisch debat vanuit de joods en de christelijke traditie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

April

20
apr

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

11
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

Juni

08
jun

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

September

14
sep

Start training voor mentoren

Oktober

31
okt

Petrus Festival met Protestantse Lezing

Op maandag 31 oktober 2022 vindt de Protestantse Lezing plaats, een jaarlijks actueel statement vanuit de protestantse traditie.

Een activiteit in jouw kerk?
Dien een agenda-item in