Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Februari

25
feb
-
31
dec

Online colleges voor predikanten en kerkelijk werkers

Een maandelijkse collegereeks aangeboden door het moderamen op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Maart

06
mrt

Houd moed, sta op, Hij roept u!

Onlinebijeenkomst rondom vluchtelingen, waarin actuele thema’s rond de asielproblematiek in Nederland aan de orde komen, met bijzondere aandacht voor de positie van ongedocumenteerden in ons land.

Doel is het uitwisselen van actuele ontwikkelingen en in contact te blijven met alle werkgroepen in het land die zich inzetten voor vluchtelingen. We zoeken naar lichtpuntjes en we bereiden ons voor op nieuwe projecten en activiteiten voor de periode na de pandemie dat we weer helemaal aan het werk kunnen gaan. In Nederland zetten vele kerken, gemeenten en parochies – en vele van hun leden – zich in om vluchtelingen en asielzoekers in nijpende situaties te ondersteunen, en om het beleid van de overheid om te buigen in een humanitaire aanpak: tijdens deze bijeenkomst hopen we informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren. Met medewerking van prof. dr. Erik Borgman en Eduard Nazarski. Verder nemen we afscheid van Jan van der Kolk, tot voor kort voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen. De bijeenkomst staat onder leiding van de nieuwe voorzitter van de werkgroep, drs. Ineke Bakker.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

08
mrt
-
15
mrt

Hoe blijven we gemotiveerd? Bijeenkomsten over veerkracht

Bijna een jaar geleden werd de eerste lockdown aangekondigd. Met veel optimisme, zorg voor elkaar en creatieve ideeën kwamen we de eerste periode door. Nu, een jaar later, is het voor velen lastig om dezelfde energie op te brengen, en het einde van deze p

De Dorpskerkenbeweging organiseert zes bijeenkomsten om met elkaar over dit thema van gedachten te wisselen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Spreek samen met leden van andere gemeenten over uw vragen en zorgen.

09
mrt

Online training - De kracht van je presentatie en je stem

Vertrouwen winnen met je stem voor communicatie en presentatie.

De online training is bedoeld voor uitvaartondernemers, uitvaartverzorgers, uitvaartleiders, ritueel begeleiders en natuurlijk ook voor pastoraal medewerkers. Een interactieve online training van 2,5 uur, verzorgd door een van de top-stemcoaches van Nederland Debby Mureau (ook stemcoach voor o.a. TV presentatoren). Kosten: € 125,00 ex BTW. Aanmelden: stuur een mailtje naar academy@uitvaartkrachten.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
mrt

Webinar GroeneKerken: Maak je kerkgebouw duurzaam

GroeneKerken organiseert in 2021 webinars over duurzaamheid in de kerk. Met deze webinarreeks inspireert GroeneKerken (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten, door het delen van kennis en ervaringen.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan een of meerdere webinars via groenekerken.nl/webinars.

1. Energie en klimaat: Maak je kerkgebouw duurzaam

  • donderdag 18 maart 2021, 20:00 - 21:30 uur
  • Met spreker Teus van Eck, hij heeft 40 jaar ervaring in de wereld van energie en milieu en werkte mee aan de toolkit van de landelijke GroeneKerken.  

Nog een webinar:

2. Bewust inkopen: God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

  • donderdag 15 april 2021, 20:00 - 21:30 uur
  • Met spreker Alfred Slomp, hij is bekend van 'God in de supermarkt' en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen.

U kunt de webinars via ZOOM volgen. Na opgave ontvangt u een link. De webinars starten om 19:45 uur en duren tot 21:30 uur.

Data webinars 

18 maart 2021: Energie en klimaat
15 april 2021: God in de supermarkt

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van een of meerdere webinars via groenekerken.nl/webinars.

April

15
apr

Webinar GroeneKerken: God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

GroeneKerken organiseert in 2021 webinars over duurzaamheid in de kerk. Met deze webinarreeks inspireert GroeneKerken (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten, door het delen van kennis en ervaringen.

1. Bewust inkopen - God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

  • donderdag 15 april 2021, 20:00 - 21:30 uur
  • Met spreker Alfred Slomp, hij is bekend van 'God in de supermarkt' en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen.

U kunt het webinar via ZOOM volgen. Na opgave ontvangt u een link. De webinars starten om 19:45 uur en duren tot 21:30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van het webinar via groenekerken.nl/webinars.

16
apr

Online congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’

Relationeel welbevinden in onderzoek en behandelpraktijk

Dit congres wordt georganiseerd door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH), De Christelijke Zorgverzekeraar en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg). De hoofdsprekers zijn: Pehr Granqvist & prof. dr. Hanneke Schaap – Jonker. Het congres gaat over het in toenemende mate zien van gehechtheidsrelaties als fundamenteel voor psychopathologie, psychosociale problemen en welbevinden. Vanuit dit hechtingsperspectief, wordt in de godsdienstpsychologie ook de relatie tussen mens en God begrepen en onderzocht als een gehechtheidsrelatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

26
mei

Symposium: De rol van de mediator bij familieconflicten rond een levenseinde

Rond het sterfbed doen zich ingrijpende wijzigingen in de familiedynamiek voor. Welke rol spelen familieconflicten in de laatste levensfase en welke begeleiding kunnen mediators daarin spelen?

Ruzie rond het sterfbed-Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving.

• 13.00 uur: Ontvangst
• 13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter Cor Schaap; inleiding op het thema door MfN-familiemediator en geestelijk verzorger Jeanine Geijtenbeek
• 13.40 uur: Begeleiding van conflicten bij de eindigheid (Belgische stichting ConnFinity)
• 14.20 uur: Praktijkverhaal van geestelijk verzorger/ziekenhuispredikant ds. Simone Visser (St. Antonius Ziekenhuis)
• 14.40 uur: Wie krijgt de zilvervloot van vader? Over nut en noodzaak van nalatenschapsmediation (mr. dr. Fred Schonewille, o.a. Stichting nalatenschapsmediation)
• 15.15 uur: Pauze
• 15.30 uur: Praktijkverhaal begrafenisondernemer Areen van der Plas (Barbara Uitvaartverzorging)
• 15.50 uur: Forum o.l.v. de dagvoorzitter
• 16.45 uur: Afsluiting Prijs: leden Platform Christenmediators gratis, niet-leden € 75,00

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juni

04
jun

Generale synode 4 juni 2021

12
jun

Generale synode 12 juni 2021

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in