Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

02
mrt

In de leer bij Mozes

Leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?

Aan de hand van het nieuwe boek van Jonathan Sacks ‘Exodus, boek van bevrijding’ buigen we ons over de vraag wat goed leiderschap inhoudt. Jonathan Sacks, de voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië, biedt in zijn boek een bijbels-theologische reflectie op de samenleving. In korte essays laat Sacks zien hoe 'de Tora een commentaar op het leven is en het leven een commentaar op de Tora', en voegt eraan toe: 'Ze zijn met elkaar in gesprek, ze werpen licht op elkaar'. Prof. dr. Marcel Poorthuis zal persoon en werk van Jonathan Sacks introduceren; ook gaat hij, aan de hand van enkele parasja's uit het boek Exodus, in op de leiderskwaliteiten van Mozes. Drs. Jan Jorrit Hasselaar zoemt in op Jonathan Sacks als publiek theoloog. In de workshops gaat Gerard Swüste aan de slag met de leiderschapsteksten in de boeken van Salomo. Drs. Bart Trouwborst leest en becommentarieert Exodus 18.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
mrt

Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente

Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt.

Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

09
mrt

Studie-avond 'Forgiveness, Humility, and Virtues: Good for Us, Good for Others'

Een lezing door en discussie met godsdienstpsycholoog Prof. Dr. Everett L. Worthington, Jr. tijdens de expert meeting 'FORGIVENESS, HUMILITY, AND VIRTUES: Good for Us, Good for Others'

Dr. Everett L. Worthington, Jr. is professor emeritus van de afdeling psychologie aan Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia, USA. Hij heeft meer dan 40 boeken gepubliceerd waaronder 11 over vergeving. Worthington is voor een avond in Nederland op uitnodiging van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), een geeft een lezing die interessant is voor een breed publiek van professionals waaronder ook pastores, artsen, orthopedagogen. Tijd: Maandagavond 9 maart vanaf 19.30 uur

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

11
mrt

‘World Christianity, politics and public life’, a seminar with Philip Jenkins at the VU

Op 11 maart organiseren de Faculteit Religie en Theologie aan de VU en het WI van de ChristenUnie een symposium over migrantenchristenen en hun maatschappelijk betrokkenheid in Nederland.

Zowel in Nederland als wereldwijd verandert het christendom snel. Ondanks het feit dat veel kerken moeten sluiten zijn er inmiddels ongeveer een miljoen christenen met een migratieachtergrond in Nederland. Volgens prof. Philip Jenkins, bekend van zijn boek ‘The Next Christendom’, verschuift het zwaartepunt van het christendom naar het Zuidelijk halfrond en naar christen migranten.

Aanleiding voor dit symposium is de publicatie van het boek "Beeldragen: de wereldkerk en haar politieke missie" van Madelon Grant. Naast Prof. Jenkins, zijn er bijdragen van dr. Samuel Lee de nationale theoloog van het jaar 2020 en coördinator van het centrum van Migratie Theologie van de Vrije Universiteit, Prof. Ruard Ganzevoort, Dr. Simon Rirhena, drs. Godian Ejiogu en Dr. Jorge Castillo Guerra Godian. Kaarten kosten 25 euro.

Meer info via www.vu.nl/philipjenkins 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mrt

De Vrijzinnige Lezing met Christa Anbeek

'De moed om kwetsbaar te zijn'

Wat gebeurt er als we ons kwetsbaar durven op te stellen? Deze vraag stelt theologe Christa Anbeek zich tijdens De Vrijzinnige Lezing die zij op vrijdag 13 maart 2020 uitspreekt in de Geertekerk in Utrecht. ‘Menselijk samenleven is momenteel vooral gericht op orde, veiligheid, controle en beheersing. In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-verlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd, en/of naar het privédomein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog?’ aldus Anbeek. In haar lezing richt ze zich op ontregelende ervaringen, die zowel op individuen als groepen mensen betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen. ‘Deze ontregelende ervaringen zetten de in de Westerse samenleving zo hoog gewaardeerde waarden a

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mrt
Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee?

Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Maar ook de weerstand tegen de missionaire drive van de Protestantse Kerk komt aan bod. Mag je in deze tijd nog gewoon gemeentepredikant zijn? En blijft 'het geheim Gods' nog wel bewaard in al die nieuwe vormen? Heeft Gods ons pionieren wel nodig?

Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk missionair evenement Blik naar buiten in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Aansluitend zijn er inspirerende workshops met professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk. Bekijk hier het ruime aanbod aan workshops.

Direct aanmelden

foto: Pioniersplek Kerk op de Kop in Rotterdam

14
mrt

Boekpresentatie Dier & Evangelie 14 maart 2020

Op 14 maart is in pioniersplek De Pelgrim Zoetermeer de boekpresentatie van het boek Dier & Evangelie.

Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey voor de actuele Nederlandse context.

De schrijvers dagen de lezer uit om het individuele dier te erkennen als uniek schepsel van God dat van Hem het recht op leven gekregen heeft. Ook inspireren zij om dieren op te nemen in de morele cirkel van christelijk geloven, denken en handelen. Jan Wolsheimer, ds. Hans Bouma en Willem Vermaat zullen een eerste reactie geven op het boek. In de middag zal Clair Linzey als keynote speaker een theologische verdieping aanbrengen over het dier in relatie tot het Evangelie. Aanmelden via de Winkel van Vegan Church: https://veganchurch.nl/agenda/

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
mrt
-
18
mrt

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

De 40e theologische conferentie over kerk en Israël wordt op 17 en 18 maart gehouden te Oostmalle, met als thema: ‘Willen christenen wel van/met Joden leren?’ ‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

Sprekers zijn o.a. dr. Lieve Teugels, dr. Eeuwout Klootwijk, Thaddée Barnas, dr. Leo Mock. Ook wordt er ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum de bundel ‘Wat heeft de Joods-Christelijke dialoog ons gebracht?’ gepresenteerd met daarin bijdragen van diverse auteurs uit kerk en synagoge in Nederland en België.

Meer informatie bij dhr. D.K. Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663CK Geldrop, e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl 

Programma


Dinsdag 17 maart 2020

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur Opening van de conferentie

10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk - ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 - 14.45 uur Thaddée Barnas -  ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 - 17.00 uur Dr. Lieve Teugels - ‘Inleiding en workshop rondom rabbijnse parabels

18.00 uur Broodmaaltijd

20.00 - 21.15 uur presentatie van de jubileumbundel ‘Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht’ met reacties vanuit de Protenstantse Kerk in Nederland en de Verenigde Protestantse Kerk België

Woensdag 18 maart 2020

9.00 - 10.15 uur spreker nog onbekend. ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog? ‘

10.15 – 10.30 uur Pauze

10.30 - 11.45 uur Dr. Leo Mock ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog?’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 uur Liturgische afsluiting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mrt

Lectio divina

Lectio divina met ds. Jos de Heer nav zijn boek "De ladder van kloosterlingen" (3e bijeenkomst van de 4)

Programma en tijden 09.30 Ochtendgetijdegebed met De Binnenkamer in de kapel 10.00 Informele ontmoeting onder koffie/thee 10.15 Inleiding en gesprek, collatio (steeds wordt dus één van de vier treden besproken in zijn samenhang van het geheel) 11.30 Lectio divina meditatie in de kapel 12.15 Nagesprek onder eenvoudige lunch (zelf mee te nemen)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mrt

Inspiratiedag ‘Lente in de kerk’

Op zaterdag 21 maart wordt in Lelystad ‘lente in de kerk’ gevierd, een inspiratiedag naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe publicatie van ds. René van Loon.

In dit boek geeft de Rotterdamse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken en zag wat hij noemt ‘bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien’.

‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn impressie maar het topje van de ijsberg is’, schrijft René. ‘Wat bij het grote publiek in het oog springt is de herfst in de kerk, of zelfs de winter. Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door. En die mogen we niet missen, want dan zouden we geen recht doen aan de Heilige Geest.’

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door ongeveer twintig organisatie en sprekers zoals Samuel Lee, Stefan Paas, Paul Visser, Niels de Jong, Marleen Stelling, Jurjen ten Brinke en vele anderen. Met 18 workshops, ontmoeting en muziek (o.a. The Psalm Project en het Emmanuel Choir van de Presbyterian Church of Ghana). Dank en voorbede hebben een belangrijke plaats in het programma. En de vraag staat centraal wat er van de groeiende en bloeiende kerken valt te leren. De inspiratiedag is bedoeld voor iedereen: gemeenteleden, kerkenraden en predikanten. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.lentekindekerk.nl

René van Loon (1966) is predikant van de Protestantse wijkgemeente ‘De Samaritaan’ in Rotterdam. Van 2001 tot 2013 werkte hij als missionair werker van de IZB in Capelle-Schollevaar. Uit die periode dateert zijn boek Kerk voor de buurt. In de jaren negentig ontwikkelde hij in samenwerking met de IZB de Oriëntatiecursus Christelijk geloof, die na een herziening in 2012 opnieuw op de markt kwam.

Lente in de kerk is een uitgave van KokBoekencentrum, Utrecht. De organisatie is in handen van de IZB en Weetwatjegelooft.nl. Partners zijn onder andere de EO, deputaten evangelisatie CGK, TEAR, Theologische Universiteit Kampen, Evangelie&Moslims en SKIN.

21
mrt

Boekpresentatie De Grote Bach Atlas

Boekpresentatie van De Grote Bach Atlas door Govert Jan Bach (auteur).

Boekpresentatie van De Grote Bach Atlas door de auteur dhr. Govert Jan Bach. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan dhr. Ton Koopman (musicus, dirigent). Muzikale bijdragen worden verzorgd door De Jonge Strijkers Nederland, met mevr. Naomi Magdalena Bach (solo) en dhr. Jascha Bach (cello). Receptie achteraf.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mrt

Matthäus Passion in Vianen

Wilt u de overbekende Matthäus passie van Bach op een verfrissende manier beluisteren? Dat kan op 21 maart in Vianen.

Musicus Henk van Zonneveld reconstrueerde een mogelijke oerversie van het werk. Zoals bij veel composities, zijn deze tijdens het leven van de componist gegroeid tot een eindversie. Hoe was het wellicht eerder? U kunt het horen bij uitvoeringen door het hoogstaande kamerkoor Cantus, het Neander jongenskoor, het Orion Barokorkest en solisten, dirigent is Sietse van Wijgerden, kistorgel Marcel van de Poel.

De uitvoering is op zaterdag 21 maart, 19.30 in de grote kerk te Vianen. Bij deze versie kunt u rekenen op een intieme versie van het stuk, het orkest is kleiner, en daardoor veel transparanter, tevens blijft het koor beperkter met ongeveer 20 uitstekende zangers.

Zitplaatsen groeperen we dicht bij uitvoerenden. Reserveer nu met €5.- korting.

22
mrt

Noordelijke Oecumenische Regenboogviering

Regenboogviering in de Protestantse Gemeente te Bovensmilde met als thema kleurrijk leven.

De vriendschap tussen mensen is een heilige zaak, teken van Gods aanwezigheid. Als mensen - lesbisch, homo, biseksueel, transgender of hetero - elkaar vinden dan is dat een bron van vreugde. Iets om te vieren dus. Daarom is ieder die dit ook zo ervaart en mee wil vieren, van harte welkom in de Protestantse Gemeente te Bovensmilde.

Een viering die vanuit uiteenlopende kerkelijke tradities wordt vormgegeven en als motto meekrijgt: kleurrijk leven.

Muzikale medewerking tijdens de viering: sopraan Dettie Oenema, begeleid door Ulbe Tjallingii.

De viering wordt georganiseerd op initiatief van de werkgroep Geloof en Religie van het COC Groningen & Drenthe. Een ad hoc werkgroep bereidt de viering voor. Na de viering is er een maaltijd. Hiervoor graag opgeven bij Gert Wybe van der Werff (driewerff@gmail.com, 0645630082)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
mrt

Workshop Actieve werkvormen (jeugdwerk)

Zoekt u manieren om dichter bij de jeugd te komen en wilt u uw bijeenkomst op een leuke manier vormgeven? Met deze workshop van de Academie van de Protestantse Kerk gaat u hier zelf mee aan de slag!

Inhoud en opzet Fris uw kennis van de leefwereld van uw jeugdgroep op en leer gelijk hoe u daar met actieve werkvormen dicht bij kunt aansluiten. Deze workshop helpt u om uw materiaal wat los te laten en vanuit het bijbelverhaal of thema waar u mee aan de slag wilt, zelf werkvormen te bedenken die passen bij u en uw groep. Tijdens de training krijgt u veel actieve en creatieve werkvormen aangereikt om uw eigen arsenaal aan werkvormen mee te verrijken. Succes gegarandeerd!

26
mrt

Symposium Figura Divina Passies in moderne kunst

Een symposium over moderne passies.

Hoe wordt de lijdende Christus in 21ste eeuwse Passie-composities verklankt (Mirella Klomp)? Scènes uit het Passieverhaal in stille films worden getoond en besproken (Caroline Vander Stichele). Hoe beleefden mensen kunst en lijden in hartje Amsterdam tijdens de Stations of the Cross (Lieke Wijnia)? Peilingen inzake passie in moderne kunst geven Johan Goud en Marc de Kesel; Datum en tijd: donderdag 26 maart 2020, 13.00-17.15 UUR Kosten: 12 euro inclusief koffie en thee; studenten 5 euro inclusief koffie en thee;Locatie: Ariënsinstituut Keistraat 9 Utrecht Aanmelding geschiedt door het sturen van een mail naar Sujin Rosie (x.j.s.r e (x.j.s.rosie@tilburguniversity.edu) en het overmaken van het verschuldigde bedrag naar NL28 INGB 0000 545141 t.n.v. FG Bosman (penningmeester) o.v.v. ‘symposium passies’

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

27
mrt

Matthäus Passion in Woudrichem

Wilt u de overbekende Matthäus passie van Bach op een verfrissende manier beluisteren? Dat kan op 27 maart in Woudrichem.

Musicus Henk van Zonneveld reconstrueerde een mogelijke oerversie van het werk. Zoals bij veel composities, zijn deze tijdens het leven van de componist gegroeid tot een eindversie. Hoe was het wellicht eerder? U kunt het horen bij uitvoeringen door het hoogstaande kamerkoor Cantus, het Neander jongenskoor, het Orion Barokorkest en solisten, dirigent is Sietse van Wijgerden, kistorgel Marcel van de Poel.

De uitvoering is op vrijdag 27 maart, 19.30 uur in de grote kerk te Woudrichem. Bij deze versie kunt u rekenen op een intieme versie van het stuk, het orkest is kleiner, en daardoor veel transparanter, tevens blijft het koor beperkter met ongeveer 20 uitstekende zangers.

Zitplaatsen groeperen we dicht bij uitvoerenden. Reserveer nu met €5.- korting

30
mrt

De Protestantse Kerk en 75 jaar bevrijding: Lessen en uitdagingen

De Protestantse Kerk en 75 jaar bevrijding: Lessen en uitdagingen. Dat is het thema van de Netwerkdag Kerk en Israël.

Dr. René de Reuver, scriba van de Generale Synode, houdt ’s morgens de inleiding. Daarna volgen meerdere workshops. De dag wordt besloten met een viering in de kapel. De netwerkdag is in eerste instantie bestemd voor leden van plaatselijke, regionale en classicale werkgroepen Kerk en Israël. Maar uiteraard is ieder belangstellende van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: maandag 30 maart
Tijd: 10.00-15.30 uur
Locatie: dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
Kosten: 10 euro per persoon

Aanmelden

Programma

10.00 uur Koffie / thee staat klaar
10.30 uur Welkom door Dick Pruiksma, dagvoorzitter
10.35 uur Eeuwout Klootwijk praat ons bij over de stand van zaken op het gebied van Kerk en Israël
10.50 uur Korte gedachtenwisseling
11.00 uur Panel met medewerking van

  • dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk
  • drs. Hanna Luden, directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie over
    Israël
  • dhr. Ruben Vis, algemeen secretaris van het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap

11.00 uur dr. René de Reuver: De Protestantse Kerk en 75 jaar bevrijding - Lessen en uitdagingen
11.30 uur Reactie door drs. Hanna Luden met korte gedachtenwisseling tussen panelleden
11.40 uur Reactie door dhr. Ruben Vis met korte gedachtenwisseling tussen panelleden
11.50 uur Gelegenheid voor vragen en gesprek o.l.v. ds. Koos Snaterse, beoogd voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

12.30 uur LUNCH
13.15 uur Workshops 1e ronde
14.00 uur PAUZE
14.15 uur Workshops 2e ronde
15.10 uur Afsluitende viering in de kapel door Eeuwout Klootwijk, functionaris Kerk en Israël

Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / na te praten onder het genot van een glaasje.

Deze jaarlijkse netwerkdag vindt plaats in het landelijke dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. De organisatie is in handen van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël en de afdeling Kerk en Israël van de dienstenorganisatie.

April

01
apr
-
01
jul

PEP-cursus Charismatische Vernieuwing

Maak verrijkend kennis met de pentecostale en charismatische beweging. Sta stil bij het werk en de aanwezigheid van de Geest. En doordenk vanuit gereformeerd perspectief de vragen die op je afkomen.

Maak verrijkend kennis met de pentecostale en charismatische beweging. Sta stil bij het werk en de aanwezigheid van de Geest. En doordenk vanuit gereformeerd perspectief de vragen die op je afkomen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

02
apr

Lezing 'Alsof God niet zou bestaan' over Dietrich Bonhoeffer

Lezing 'Alsof God niet zou bestaan' - hoe een gelovig mens en een gelovige gemeenschap te zijn in een geseculariseerde samenleving... over Dietrich Bonhoeffer door ds. Wilken Veen

In deze lezing vertelt ds. Wilken Veen (predikant Protestantse Kerk Amsterdam) over het leven en werk van de bijzondere lutheraan Dietrich Bonhoeffer.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

03
apr

Symposium Adel & Reformaties in de Lage Landen, 1450-1650

Meld u aan voor een geschiedkundig symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat was de rol van de adel in de Nederlanden tijdens de religieuze reformaties in de lange zestiende eeuw? Klopt de klassieke interpretatie van een katholieke, Spaansgezinde factie aan de ene kant en protestantse rebellen aan de andere? Of is het tijd voor herziening? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het symposium Adel & Reformaties in de Lage Landen, 1450-1650, georganiseerd door de Werkgroep Adelsgeschiedenis en het Amsterdam Centre for Religious History. Het symposium vindt plaats op vrijdag 3 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

04
apr
-
20
jun

Training - Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

In deze training van de Academie van de Protestantse Kerk leert u alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en het uitvoeren van een rouwdienst.

Onderdelen van de training zijn: - pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden - Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven - liturgische vormgeving van een uitvaartdienst - het schrijven van een overweging - de rol en het gebruik van rituelen en symbolen - presentatietechnieken Trainingsdagen zijn gepland op: Zaterdag 4 april Dinsdagavond 21 april Dinsdagavond 12 mei Dinsdagavond 26 mei Dinsdagavond 9 juni Zaterdag 20 juni Lestijden op zaterdagen zijn van 9.30-16.30 en op dinsdagen van 19.30-22.00 Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

04
apr

Mattheüs Passie in Bodegraven, Nieuwveen en Nieuwkoop

Uitvoering Mattheüs Passie in Bodegraven, Nieuwveen, Nieuwkoop. Een weergave in tekst en muziek van het lijdensverhaal uit het Mattheüs evangelie.

Gedurende de veertigdagentijd wordt in diverse kerken stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Door het zangkoor Con Amore uit Nieuwkoop wordt dit lijdensverhaal op muzikale manier in een door de dirigent zelfgeschreven Mattheüs Passie uitgevoerd in tekst en muziek.

Alle onderdelen worden in de Nederlandse taal gezongen. Bij enkele delen kan ook door de toehoorders worden meegezongen. Het geheel duurt ongeveer een uur. Deze Mattheüs Passie wordt drie maal uitgevoerd: - Bodegraven, zaterdag 4 april (20:00 uur) in de Ontmoetingskerk. - Nieuwveen, woensdag 8 april (19:00 uur) in de Ontmoetingskerk. - Nieuwkoop, vrijdag 10 april (19:30 uur) in de NH-kerk. De toegang is vrij. U wordt uitgenodigd deze Mattheüs Passie bij te wonen en kennis te nemen van deze hedendaagse muzikale uitvoering van het Mattheüs Evangelie. Wim Kusee, tel.0172-618168, email: wim@kusee.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
apr

Muziektheatervoorstelling 'Wie ben ik?' door Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter

Muziektheatervoorstelling 'Wie ben ik?' door Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.

Muziektheatervoorstelling (na afloop van de eredienst) over de prijs van de vrijheid: Kees van der Zwaard verdiept zich met Roosmarijn Tuenter in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer, de predikant die betrokken was bij een aanslag op Hitler, werd opgepakt, veroordeeld en geëxecuteerd. Bonhoeffer deelde zijn onverzettelijkheid met moderne 'heiligen' als Etty Hillesum, Martin Luther King en Nelson Mandela. In gevangenschap schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn verloofde, ouders en vrienden. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten. In deze door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter, die een tegenstem improviseert en als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zal zijn.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
apr

Studiedag SMPR

Van harte nodigen we u uit deel te nemen aan de door SMPR georganiseerde studiedag met als thema: ‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 april 2020 in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. De ontvangst is om 9.30 uur, de studiedag begint om 10.00 uur eindigt om 16.00 uur.

Over het thema

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om! Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert SMPR (met ondersteuning van de PThU) een studiedag over macht. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast wordt aan de hand van een casusbespreking in kleine kring kennisgemaakt met de voetangels en klemmen bij het interveniëren in conflicten.

Aanmelden

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april bij SMPR via: info@smpr.nl. De kosten zijn 25,-. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en een factuur. Voor informatie over de studiedag kunt u terecht op hetzelfde mailadres en via 030-3038590.

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr

Lectio divina

Lectio divina met ds. Jos de Heer nav zijn boek ""De ladder van de kloosterlingen (4e bijeenkomst van de 4)

Programma en tijden 09.30 Ochtendgetijdegebed met De Binnenkamer in de kapel 10.00 Informele ontmoeting onder koffie/thee 10.15 Inleiding en gesprek, collatio (steeds wordt dus één van de vier treden besproken in zijn samenhang van het geheel) 11.30 Lectio divina meditatie in de kapel 12.15 Nagesprek onder eenvoudige lunch (zelf mee te nemen)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr
-
13
jun

Training - Leiden van uitvaarten door gemeenteleden

In deze training van de Academie van de Protestantse Kerk leert u alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en het uitvoeren van een rouwdienst.

Onderdelen van de training zijn: - pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden. - Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven. - liturgische vormgeving van een uitvaartdienst. - het schrijven van een overweging. - de rol en het gebruik van rituelen en symbolen. - presentatietechnieken. Lesdagen zijn op: Zaterdag 4 april Dinsdagavond 21 april Dinsdagavond 12 mei Dinsdagavond 26 mei Dinsdagavond 9 juni Zaterdag 20 juni Lestijden op zaterdagen zijn van 9.30-16.30 en op dinsdagen van 19.30-22.00 Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

18
apr

Landelijke Pastorale Dag

Het thema van de dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’

Waar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen, daar is sprake van pastoraat. Het belang van pastoraat wordt in alle gemeenten van onze kerk onderschreven. Het is de hulp die we elkaar bieden om, in alle omstandigheden van het leven, de weg met God te gaan. Pastoraat behoort zonder meer tot de basisprincipes van de kerk. De vraag hoe het pastoraat in de gemeente te organiseren wordt echter steeds vaker gehoord.

Om anderen nabij te kunnen zijn blijven basisvaardigheden, bijvoorbeeld om écht naar de ander te luisteren, van belang. Tegelijkertijd is er veel in beweging in het pastoraat: er zijn nieuwe ontwikkelingen, nieuwe plekken en nieuwe doelgroepen. 

De landelijke pastorale dag 2020 heeft aandacht voor vertrouwde én voor nieuwe vormen van pastoraat. Daarbij is er aanbod voor mensen die nieuw zijn in pastoraat; voor degenen met ervaring, voor wie nieuwe wegen willen inslaan én voor wie diepgang zoeken.

Sprekers en workshops

In het ochtendprogramma verzorgen ds. Rob Visser en ds. Paul Visser, onder meer bekend door hun interviews in het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit hun eigen context.  

Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen. 

De dag wordt gehouden op zaterdag 18 april van 10.00 tot 16.00 uur in de Christelijke Hogeschool Ede.

Vanaf 1 januari vindt u alle informatie op de evenementenpagina.

21
apr

Studie/trainingsdag Ouderdom en zingeving

Bergkerk Studie/trainingsdag - Zin in de ouderdom

Studiedag Zingeving in de ouderdom 21 april 2020 Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur) Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

• Inleiding in het nieuwe ouder worden
• Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
• Ouderdom in kunst en filosofie
• Werkvormen voor kringwerk
• Accreditatie SKGV Voor predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en vrijwilligers

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek.

Opgave: René Rosmolen r.rosmolen@casema.nl tel. 0647674140 Info: www.bergkerk.nl / beheerder@bergkerk.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
apr

Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen

We delen het geloof het liefst in relatie met mensen. In echte ontmoetingen, in doorleefde verhalen die iets van jezelf laten zien. Maar wat vertel je dan en hoe?

We delen het geloof het liefst in relatie met mensen. In echte ontmoetingen, in doorleefde verhalen die iets van jezelf laten zien. Maar wat vertel je dan en hoe?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

26
apr

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling.

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Henk van der Laan uit Valkenburg.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

09
mei
-
13
jun
Dorpskerkentour: inspiratie, ontmoeting en uitwisseling 

Dorpskerkentour: inspiratie, ontmoeting en uitwisseling 

De eerste dorpskerkentour komt eraan: drie regionale dorpskerkendagen, op 9 mei, 6 en 13 juni, voor mensen die betrokken zijn bij hun dorpskerk en hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.

De dagen bieden een plek voor onderlinge ontmoeting om verhalen te delen, vragen te bespreken, nieuwe ideeën op te doen en contacten te leggen met mensen uit andere dorpskerken

Het thema van de eerste dorpskerkentour is: Geloven in de dorpskerk.

Er zijn verdiepende lezingen, inspirerende workshops en reflecties op betekenis van kerk-zijn in het dorp. Waarom wil je kerk-zijn in het dorp? Hoe geef je vorm aan kerkelijke presentie in een veranderende samenleving, en vaak met minder mensen? Hoe kun je als kerk present zijn in meerdere dorpen? Kerken in de regio laten tijdens de dorpskerkentour zien hoe zij geloven in de dorpskerk: met muziek en kunst, in diaconale initiatieven, in hun contacten met dorpsgemeenschap en burgerlijke gemeente.  Wat drijft hen, wat inspireert hen, en waar zien zij sporen van God in het dorp?

De informatiemarkt op de dorpskerkendagen biedt informatie over onderwerpen die voor kerk-zijn in het dorp van belang zijn, waaronder Kliederkerk, contextueel bijbellezen en subsidiemogelijkheden. 


Waar en wanneer

Zaterdag 10:00-16:00

9 mei 2020 Flevoland

6 juni 2020 Noord-Brabant

13 juni 2020 Drenthe

Programma en locaties worden nader bekend gemaakt. 

25 euro toegang incl. goed verzorgde lunch, koffie en thee

Aanmelden 

Aanmeldformulier:  https://www.aanmelder.nl/114968 

12
mei

Predikantendag 2020

Terwijl het kerkbezoek daalt, trekken events vanuit christelijke organisaties volop belangstelling. Hoe komt dit? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er en hoe beïnvloedt dat het predikantschap?

Na een gezamenlijke start waarin het traditionele verenigingsmodel van de kerk en het moderne event tegenover elkaar worden gezet, zijn er drie rondes van workshops. Deze workshops laten de deelnemers kennismaken met uiteenlopende vormen van Kerk en Event.

De inleiding van de dag wordt verzorgd door Liuwe Westra en Marten van der Meulen. De workshops worden o.a. geleid door Marijke Karreman, Hanna Rijken, Fred Omvlee, Wilbert van Iperen en Petra de Nooy. Programma 9.00 uur inloop 10.15 uur liturgische opening van de dag 10.45 uur inleiding 12.00 uur workshopronde 1 12.45 uur lunch 14.00 uur workshopronde 2 15.00 uur workshopronde 3 15.45 uur afsluiting organisatie: Bond van Nederlandse Predikanten

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mei

Uitreiking Ab Harrewijn Prijs

Op 13 mei wordt de jaarlijkse Ab Harrewijn Prijs uitgereikt, aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de rafelranden van de samenleving. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag.

Wie in deze tijden in de bijstand belandt, krijgt een verplichte tegenprestatie opgelegd. Schuldeisers stapelen boete op boete. Wie een toeslag krijgt van de belastingdienst, moet maar hopen die nooit ineens terug te hoeven betalen. De samenleving hangt vaker van transacties aan elkaar dan van solidariteit. Juist daarom is het zo belangrijk dat saamhorigheid in de samenleving mede door mensen georganiseerd wordt. De Ab Harrewijn Prijs wil een steuntje in de rug zijn voor mensen die dit soort initiatieven nemen.

De jury zoekt ook in 2020 initiatiefrijke mensen, die op originele wijze schijnbare tegenstellingen tussen systemen of mensen overbruggen. Die mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen. Of die initiatieven nemen om met elkaar vooruit te komen.

De jury wordt graag geattendeerd op inspirerende initiatieven: solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving. Iedereen mag voordragen. De vorm is vrij. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een website, een krantenknipsel of een jaarverslag. Zet er wel altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij.

De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2020. De jury selecteert vijf genomineerden, die elk 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er 5.000 euro.

De uitreiking vindt plaats op woensdag 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn in 2002. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

20
mei
-
24
mei

Justice & Joy - CWN-CWJ Voorjaarsconventie 20-24 mei 2020

De CWN voorjaarsconventie biedt ruimte voor spiritualiteit. Het werk van Gods Geest staat centraal in lofprijzing, meditatie, studie, vieren, luisteren, stilte en vooral: ontmoeting.

Justice & Joy... kan het één zonder het ander? Als je dat vraagt aan bishop Zac Niringiye, hoofdspreker van deze conventie, krijg je een duidelijk antwoord. Zonder gerechtigheid geen blijdschap. Gerechtigheid is één van de grondtonen van wie God is, benadrukt bishop Zac. Het is de basis van Gods koninkrijk. Talloze teksten in de Bijbel maken dit duidelijk. Gerechtigheid komt tot uitdrukking in hoe we op sociaal en economisch vlak met onze medemensen omgaan. Maar ook op het gebied van ecologie gaat het steeds meer over gerechtigheid. Hoe bouwen wij hier als rijke christenen met elkaar aan een koninkrijk van recht en vreugde? Andere sprekers zijn Thomas Quartier en Evert Jan Ouweneel. En er is nog veel meer te doen op de conventie: Workshops, diensten, een volledig kinder- en jeugdprogramma en een spetterend optreden van G-Roots.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mei
-
23
mei

Jeugdmuziekdagen - Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek

De Lutherse Jeugdmuziekdagen zullen dit jaar worden gehouden in het Hemelvaartsweekend van donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei.

De nieuwe locatie is gelegen in het fraaie Zuid-Hollandse poldergebied: Veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop in de buurt van Lexmond.

Het zijn alweer de zesde Jeugdmuziekdagen na de doorstart in 2015.
De eerste ‘generatie’ kinderen heeft intussen de leeftijd bereikt, waarbij wat meer uitdagender muziek kan worden gezongen. Het is altijd mooi om te zien hoe snel kinderen zich ook muzikaal in korte tijd kunnen ontwikkelen! Daarom zal er vanaf dit jaar worden gewerkt in twee groepen.

Het belooft een beestachtig leuk weekend te worden, want het thema dit jaar is 'Dieren in de Bijbel'.

De deelnemersprijs bedraagt € 95,- en je kunt je aanmelden bij Pieta van Twist via: pietavantwist@hotmail.com. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juli

05
jul

Ketikotiviering (thematische eredienst)

Thematische eredienst in het teken van Ketikoti in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam

Thematische eredienst in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam (Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) in het teken van Ketikoti, de feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Voorganger: ds. Andreas Wöhle.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

19
jul
-
28
jul

Jongerenreis naar Israël en Palestina

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

 

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

25
jul
-
01
aug

70ste Werkweek voor Kerkmuziek

Van 25 juli tot en met 1 augustus organiseert de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek de zeventigste Werkweek voor Kerkmuziek.

De Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrum-editie. Deze vindt plaats van zondag 25 juli t/m vrijdag 1 augustus in conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven.

Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zaterdag welkom om met het grote koor de andere muziek in te studeren. Er zullen enkele
gezamenlijke repetities zijn, maar ook een aantal gescheiden repetities van groot en kleinkoor. Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen.

Aan het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag 26 juli in de kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrijdag 31 juli eveneens in de kapel van Hoeven plaatsvinden. De muzikale leiding is weer in handen van Hans Jansen en Els Hermanides.

Vanwege de 70ste werkweek zal er veel feestelijke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale Lutherse traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz,Mendelssohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

De deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn vastgesteld op € 625 voor een eenpersoonskamer en € 560 voor een tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330,- (eenpersoonskamer) en € 300,- (tweepersoonskamer).

Voor jongeren zonder regulier inkomen € 300,- (hele week) en € 170,- (vanaf woensdag).

Aanmelden: via ineke3110@gmail.com. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Augustus

30
aug

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door pastor Rixt de Graaf-de Boer uit Rijnsburg.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

30
aug

Prikkelarme Kerkdienst

Deze dienst is bedoeld voor mensen, die sneller overprikkeld raken, bijvoorbeeld door autisme of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden.

Vanuit de Werkgemeenschap van de Protestantse Gemeenten in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg zal gestart worden met Prikkelarme Kerkdiensten. 

De kerkdiensten zullen plaatsvinden in de Goede Herder kerk aan de Hoofdstraat 35 in Valkenburg. Dit is een centrale plek in de gemeente Katwijk, die via twee zij-ingangen ook goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel of andere luide instrumenten teveel prikkels geven. Ook geeft het veel prikkels als er veel mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. Daarbij duren de gewone kerkdiensten ruim een uur, waar een grote concentratieboog voor nodig is. We staan er vaak niet bij stil dat deze bijeenkomsten voor mensen met een aandoening als autisme of NAH te inspannend kunnen zijn om bij te wonen.

Natuurlijk betekent dit niet dat er bij hen geen behoefte is aan het bijwonen van een eredienst en daarom start dit nieuwe initiatief om hierin tegemoet te komen. In 2020 zal er een proefproject gestart worden van vier Prikkelarme kerkdiensten door verschillende, vanuit Werkgemeenschap Katwijk, betrokken predikanten en een kerkelijk werker. Deze diensten duren een half uur en hebben een strakke liturgie, die gevolgd zal worden. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door een pianist en de diensten beginnen steeds om 12:30.

De data zijn: 19 januari ds. M. Zebregs, 26 april ds. H. van der Laan, 30 augustus pastor Rixt de Graaf,13 december ds. M. Heikoop. Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de Prikkelarme Kerkdiensten in de Goede Herder Kerk in Valkenburg. Ook als u iemand in gedachten hebt, voor wie deze diensten een uitkomst zouden zijn, geef het door. Wij hopen dat we het komende jaar met dit initiatief tegemoet zullen kunnen komen aan een sterk gevoelde behoefte om samen te komen en de Heer te ontmoeten rondom zijn Woord, ook als de reguliere zondagse eredienst geen optie is.

 

Oktober

16
okt
-
18
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 16 tot en met 18 oktober vindt op Terschelling het Inspiratiefestival 2020 plaats.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op: inspiratiefestival-terschelling.nl.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

December

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in