Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Juli

13
jul
-
14
sep

Tentoonstelling Hooglied - kunstgesprekken en workshops

Van 11 mei tot en met 14 september 2019 is in Museum Sjoel Elburg werk te zien van textielkunstenares Jackie Howard (1957) en beeldhouwer Feico Hajonides (1959). Beiden hebben vanuit hun persoonlijke beleving het bijbelboek Hooglied verbeeld.

De luchtige vezels van de doeken en het stoere, aardse brons van de beelden vullen elkaar wonderwel aan. Het boek Hooglied heet in de Hebreeuwse bijbel Sjier Hasjiriem: het lied der liederen, wat zoveel betekent als het mooiste of beste lied. Hooglied behoort tot de Ketoevim, de Geschriften.

Kunstgesprekken Feico Hajonides
Op zaterdag 8 juni, 13 juli en 10 augustus 2019 is beeldhouwer Feico Hajonides van 12.00 tot
14.00 uur in de expositieruimte aanwezig om te vertellen over zijn visie op het Hooglied en
uitleg te geven over het ontstaan van zijn beelden. Deelname is gratis! Wel moet de
entreeprijs voor het museum worden betaald.

Workshops Jackie Howard
Nu de workshops van 3 en 10 juli min of meer zijn volgeboekt, verzorgt Jackie Howard op
woensdag 21 augustus 2019 van 14.00 tot 16.30 uur een extra workshop in het museum. De
deelnemers gaan zelf aan de slag met materialen die kenmerkend zijn voor Jackie’s werk,
zoals polyestervlies, organza en gestempeld katoen. De kosten bedragen € 40,- per persoon
plus de toegangsprijs tot het museum. In verband met de beperkte ruimte is aanmelden
noodzakelijk. Dat kan door snel een e-mail te sturen naar info@jackiehoward.nl onder
vermelding van workshop MSE. U ontvangt dan aanvullende informatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Augustus

15
aug
-
18
aug

Graceland Festival, o.a. met Nadia Bolz Weber en Petrus Vertelt

Graceland Festival is een mooi voorbeeld van een plek waar ruimte is voor allerlei mensen, zowel kerkelijk, als pioniers, als zoekend, als seculier.

De Protestantse Kerk in Nederland is hoofdsponsor van Graceland Festival. Het festival biedt prikkelende praters, intieme muzieksets, rustgevende meditatie en kritische kleine kunst. Het festival inspireert tot een liefdevol samenkomen van diversiteit. Daarin zitten veel overeenkomsten met de kerk, die een oefenplaats wil zijn van diverse mensen. Een plek om te geloven, maar ook om te twijfelen, om troost te vinden en het leven te vieren. Daarom is de Protestantse Kerk op zijn plek op Graceland Festival, waar we verhalen delen van geloof, hoop en liefde.

22
aug
-
25
aug

Kloosterfestival

Het Kloosterfestival is een evenement voor jongeren van 18-30 dat twee keer per jaar (zomer- en wintereditie) plaatsvindt in en rond klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Het festival is nauw verbonden met het in dit klooster gevestigde Jongerenklooster. De monastieke traditie heeft ook aantrekkingskracht voor jongeren die op zoek zijn naar rust, stilte, bezinning en inspiratie. De Protestantse Kerk draagt financieel en inhoudelijk bij aan de zomereditie van dit festival.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

September

10
sep

Studiedag Zingeving in de ouderdom

Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

Voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers • Inleiding in het nieuwe ouder worden • Kernthema’s over zingeving in de ouderdom • Ouderdom in kunst en filosofie • Werkvormen voor kringwerk.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

10
sep

Instructiebijeenkomst 'Bijbellezen in een interculturele groep'

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk.

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn wel grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het materiaal is geen bijbelstudiemateriaal, maar gaat echt om basaal bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.” Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

12
sep

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten 'Kerkenvisies'

Met ingang van 2019 kunnen burgerlijke gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om een kerkenvisie op te stellen. Om gemeenten en kerkbesturen over de mogelijkheden te informeren, vinden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet, is het instrument van de kerkenvisie. Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Bij de totstandkoming van deze kerkenvisies is het van groot belang dat de kerkbesturen, als eigenaren van deze kerkgebouwen, tijdig worden betrokken en ook volop meedoen bij de samenstelling van zo'n kerkenvisie. Als u wilt dat uw gemeente een kerkenvisie gaat opstellen en/of als u voorziet dat u in de komende jaren met een of meer kerkgebouwen tot een bredere of andere invulling van het gebruik wilt komen, verdient het aanbeveling om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken.

Bijeenkomsten

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Overijssel

7 maart

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

Mooisticht

www.mooisticht.nl

Noord-Holland

12 sep

Mooi Noord-Holland

www.mooinoord-holland.nl

Groningen-

Friesland-

Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

Flevoland

Ntb

Nieuw Land Erfgoedcentrum

www.nieuwlanderfgoed.nl

 Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
sep
Boekpresentatie en afscheid uitzending Marleen Anthonissen-van der Louw

Boekpresentatie en afscheid uitzending Marleen Anthonissen-van der Louw

Op vrijdag 13 september a.s. presenteert Marleen Anthonissen-van der Louw, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, haar boek ´Dagboek uit Jeruzalem - het leven van een pastoraal werker in de Heilige Stad´.

Tevens markeert ze hiermee het einde van haar uitzending. De presentatie wordt gehouden in de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.

Aanmelden kan tot maandag 9 september a.s. bij Marjon Boerman via m.boerman@kerkinactie.nl.

Er is tijdens de middag gelegenheid het boek van Marleen aan te schaffen en te laten signeren bij de boekentafel van het Boekencentrum.

Programma

12.30-13.30: Lunch (vrije inloop)
13.30-13.45: Welkom door Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden-Oosten
13.45-14.05: Kijken van twee kanten: een journalist in de Heilige Stad - Anna Krijger
14.05-14.30: Meervoudige partijdigheid: hoe doe je dat in de praktijk? - Hanneke Schaap-Jonker
14.30-14.45: Pauze
14.45-15.15: Leven van een pastoraal werker in de Heilige Stad - Marleen Anthonissen-van der Louw
15.15-15.30: Boekpresentatie
15.30-15.45: Dankwoord door Rommie Nauta, manager Kerk in Actie
15.45-16.30: Borrel

Sprekers

Marleen Anthonissen-van der Louw werd in 2014 met haar man Ilja door Kerk in Actie uitgezonden naar Israël/Palestina. Ilja was tot zijn plotselinge overlijden in 2017 als onderwijsadviseur verbonden aan Bethlehem Bible College. Marleen werkte tot de zomer van 2019 als pastoraal werker bij de Lutherse Redeemer Church voor de Nederlandse gemeenschap in en om Jeruzalem. Ook gaf zij voorlichting aan Nederlandse reisgroepen en schreef zij regelmatig over haar leven en werk in blogs, columns en artikelen (o.a. op de website van Kerk in Actie en in het Nederlands Dagblad).

Anna Krijger is journalist en schrijver. Van 2014 tot 2017 werkte zij als freelance correspondent in Tel Aviv en Jeruzalem. Ze deed verslag voor onder meer het Nederlands Dagblad, Het Parool en Radio 1. Ook schreef ze het boek Hipsters, baarden, martelaren (uitgeverij Querido), over haar werk en leven in Israël en Palestina. Momenteel schrijft en interviewt Anna vooral voor NRC en de Grazia en werkt ze aan een roman. Bovendien spreekt Anna graag op radio, tv of andersoortige bijeenkomsten over het Midden-Oosten - en dan vooral over haar geliefde Israël en Palestina.

Hanneke Schaap-Jonker is rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), onderdeel van Eleos en De Hoop ggz. Zij houdt zich daar vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en training. Daarvoor werkte ze als universitair docent godsdienstpsychologie aan de PThU en de Rijksuniversiteit Groningen. Per 1 oktober 2018 is ze bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit.

14
sep
-
12
okt

JOP Trainingstour 'Back to basics'

15
sep
-
16
sep

Essaywedstrijd Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’

De Lutherse Gemeente Amsterdam organiseert samen met anderen een essaywedstrijd voor schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen, rond het thema Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin, alsmede de do

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
sep

Preekfestival Amersfoort

Op dinsdag 17 september vindt het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’ plaats in Amersfoort. Op het programma staan verschillende lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap.

Het gaat over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer. 

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

Datum en tijd: 17 september. Het Preekfestival start om 10.30 uur. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten.

Kosten: Een all-in ticket voor de gehele dag bedraagt €35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO)/HBO) hebben gratis toegang, maar dienen zich wel aan te melden.

18
sep
-
09
okt

PAO Religie en Geweld - De onbegrijpelijke factor religie

Een korte, vierdelige cursus over religie, secularisme, levensbeschouwing en geweld met professor dr. Eddy Van der Borght aan de Vrije Universiteit.

De module is ontwikkeld voor dominees, pastors, docenten, hulpverleners, personen werkzaam bij de overheid en geïnteresseerden die niet goed weten hoe om te gaan met de factor religie en de daarmee geassocieerde connotatie van geweld. Een cursus voor hen die willen weten hoe ze religieuze en niet-religieuze motivaties van mensen in hun leven kunnen duiden.

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Gedurende deze cursus maken de deelnemers gedurende een viertal bijeenkomsten kennis met de grote vraagstukken op het gebied van religie en geweld vanuit verschillende perspectieven.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
sep

Werken aan spiritualiteit in de gemeente

Een bezinningsmiddag over werken aan spiritualiteit in de gemeente

Op woensdag 18 september is er in Noordwelle een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, met instemming van de classis Delta en Kloosterwelle, de monastieke pioniersplek van de protestantse gemeente in Zeeland. Voor wie: predikanten, kerkelijk werkers en andere begeleiders rondom werken aan spiritualiteit Inleider: dr. Kick Bras Wanneer: 18 september 2019, 13.30-16.30 uur, Dorpsring 32, 4326 AB Noordwelle Kosten: € 25.00 per persoon (incl. koffie/thee) Aanmelding: vóór 25 augustus 2019, door het overmaken van de deelnamekosten op rekening NL87RABO0166887668 t.n.v. CvK PKN

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
sep
-
29
sep

Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’

Van 21 t/m 29 september organiseert PAX in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie de Vredesweek. Dit is hét moment om samen in actie te komen.

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’. Lees meer over het thema op www.vredesweek.nl en bekijk wat er bij u in de buurt georganiseerd wordt.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

25
sep

Informatiebijeenkomst over jongerenreis naar Israël en Palestina (zomer 2020)

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. UIteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis.

De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

27
sep
-
29
sep

Marriage Course Weekend

Een heel weekend samen met je partner, ruim tijd voor elkaar; voor een wandeling, een goed gesprek, inhoudelijke inspiratie, een heerlijk glas wijn in een prachtige omgeving. Kortom een weekendje weg!

Het Brandpunt in Doorn biedt op herhaling, in samenwerking met Marriage Course Nederland in September een MARRIAGE COURSE in-1-weekend aan. De Marriage Course is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in de eigen relatie; of deze twee jaar of al meer dan 30 jaar bestaat; of het gaat om een sterk huwelijk, een nieuwe uitdaging binnen de relatie of wanneer men ergens tegenaan loopt. Het is goed om samen aan de slag te gaan en deze cursus helpt daarbij. Want een goede relatie vraagt aandacht! Deze keer niet verspreid over 8 weken, maar alle onderwerpen in 1 weekend.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
sep

Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn

Bent u geïnteresseerd in wat de monastieke traditie te bieden heeft? Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn.

Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn

28 sept Zaterdag I 12:00

Bent u geïnteresseerd in wat de monastieke traditie te bieden heeft? Bent u in uw gemeente betrokken bij activiteiten of initiatieven als stiltevieringen, getijdengebeden, christelijke meditatie, lectio divina, kloosterbezoek of pelgrimswandelingen. Bent u predikant of kerkelijk werker en zou u graag gevoed willen worden door een contemplatieve spiritualiteit? Ben je jongvolwassen en op zoek naar ruimte en commitment als het gaat om geloven? Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn.

Meer informatie en aanmelden

Oktober

05
okt

Groen Geloven 2019 - Groene Kerkendag

Ontdek jouw volgende stap naar een duurzame levensstijl!

Op 5 oktober is het zover. Groen Geloven in Zwolle, hét duurzaamheidsevenement waar je jouw volgende stap zet naar een duurzame levensstijl. Een dag vol goede sprekers, optredens, verdiepende colleges en maar liefst 14 proeverijen die je helpen om praktisch aan de slag te gaan! De afsluitende netwerkborrel geeft je alle kans om mensen te ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur. Wat heeft het evangelie te maken met zorg voor de natuur? Hoe zit het nu echt met klimaatverandering? Hoe kan ik 'zero waste' leven? Wat zijn dé groene tips en trucs? Ontdek tijdens Groen Geloven welke stappen jij kunt zetten om thuis, in je kerk en in je omgeving het verschil te maken.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
okt

Vacaredag

De landelijke Vacaredag staat in het teken van tien jaar Vacare in beweging en van het belang van beweging en het lichaam in christelijke meditatie.

07
okt
-
21
okt

Geschonden lichaam - verheerlijkt lichaam : het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit

Deze tweedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit.

Beide trainingsdagen bieden een afwisseling van informatie, het zelf oefenen en de reflectie daarop. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk dat gepositioneerd wordt in diverse levensbeschouwelijke tradities, met ‘de icoon van de transfiguratie’ als blauwdruk. Drie stappen worden daarin gezet: incarneren, centreren en transcenderen. De training wordt begeleid door William Yang en Wim Smeets, ondersteund door Moritz Boegel en Peter van den Hoogen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

11
okt
-
13
okt

Kloosterweekend: Verbondenheid

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi.

In het verdiepingsprogramma van dit weekend wordt aandacht besteed aan verbondenheid. Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God de Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe stond Franciscus hierin? In dit weekend gaat het om het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij - als mens en medemens - daarmee omgaan? Dit themaweekend is te volgen als je al bekend bent met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

29
okt

KPV-training Radboudumc Nijmegen

Op 29 oktober 2019 organiseert het Radboudumc een kennismakingsdag over de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

Deze training voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores is gericht op een diepgaande herbronning van je identiteit en een duurzame verbetering van je handelen. Naast de bekende werkvormen komen ook Pesso en interculturele communicatie aan de orde. Ook bestaat de mogelijkheid van een klinische leerstage. De training is opgebouwd als vier blokken door het jaar heen, in januari, maart, juni en september 2020. Begeleider: dr. Anneke de Vries.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt u zicht te krijgen op uw spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. We gebruiken verschillende werkvormen: onder woorden brengen en schrijven, tekenen, werken met beelden, dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboud umc.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - Training spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. De werkwijze is als volgt. We gebruiken verschillende werkvormen. Hoofdmoot is het onder woorden brengen en schrijven, maar we maken ook gebruik van tekenen, werken met beelden, verdiepende vragen leren stellen en dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboudumc

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

05
nov

Joods leerhuis, in de serie Joodse gebeden dit keer "Het Kaddisj-gebed”,

Lezing (Joods leerhuis) door ds. H. Evers in de serie Joodse gebeden. Dit keer "Het Kaddisj-gebed".

Lezing georganiseerd door de commissie Kerk en Israël van de Sionskerk. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. Locatie: Sionskerk, Glanerbeek 10 te Zwolle. Reserveren niet noodzakelijk. Vrije toegang.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

06
nov

Werkdag Rituelen in de praktijk

Hoe werken rituelen en hoe ontwerp je nieuwe rituelen?

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. . Voor predikanten en geestelijk verzorgers zijn rituelen onmisbaar gereedschap. Tijdens deze Werkdag kijken we naar religieuze, niet-religieuze en `wilde' rituelen. Docent: drs Ekkehard Muth.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

06
nov

Werkdag Rituelen in de praktijk

Hoe werken rituelen en hoe ontwerp je nieuwe rituelen?

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap. Tijdens deze Werkdag kijken we naar religieuze, niet-religieuze en `wilde' rituelen. Begeleider: drs. Ekkehard Muth

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

09
nov

Landelijke Diaconale Dag

'Ieder mens telt!' Dat is het thema van de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november in Utrecht. Samen met meer dan duizend diakenen, ZWO-commissieleden en andere diaconaal werkers kunt u zich laten inspireren door minister Hugo de Jonge die vertelt

09
nov

Vergadering Evangelisch-Lutherse Synode

Stukken volgen later

10
nov

landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’

Op 10 november is er voor de tiende keer de landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’.

In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt.

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Alle reden dus om daarbij stil te staan tijdens een themazondag. Het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, vrijwilligers, studenten, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt. Meer informatie en hulpmiddelen vindt u op de website christenzijnopjewerk.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
nov

Instructiebijeenkomst 'Bijbellezen in de multiculturele groep'

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk.

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn wel grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het materiaal is geen bijbelstudiemateriaal, maar gaat echt om basaal bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.” Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

14
nov
-
19
dec

Meditatiecursus voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores

In de cursus leer je mediteren en ervaar je wat stilte en meditatie voor jou kan betekenen in je dagelijkse leven en in je werk als geestelijke verzorger, predikant of pastor.

Thema’s die in de bijeenkomsten aan bod komen zijn aandacht, adem, verstilling en compassie. Aan de hand van literatuur wordt dieper ingegaan op de achtergrond van meditatie. De cursus is bedoeld ter kennismaking, inspiratie en verdieping. Er zal voldoende ruimte zijn voor oefenen, ervaren, uitwisselen en de koppeling naar de werkpraktijk. Naast de meditatiepraktijk wordt er verdieping aangeboden aan de hand van literatuur waarbij onder andere wordt ingezoomd op de boeddhistische grondslagen en achtergrond van de meditatie beoefening. Maar de nadruk ligt niet zozeer op het boeddhisme. Eerder op de persoonlijke ervaring en de inspiratie die kan worden meegenomen in de werkpraktijk. De meditatie cursus is een korte kennismaking die dient ter persoonlijke inspiratie. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
nov

Verkendag Pionieren

Als je interesse hebt in pionieren, dan is de verkendag iets voor jou. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom!

24
nov
-
27
nov

Retraite geestelijk verzorgers: 'Bezielen en verstillen'

Van 24 tot en met 27 november organiseert het Dominicanenklooster in Huissen een retraite voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers.

Tijdens de retraite wordt kennisgemaakt met verschillende vormen van meditatie, onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders.

Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

30
nov

Publiekscongres Geloven in verandering - religieus leven

In het project Monastic Pastoral Care onderzoekt de Konferentie Nederlandse Religieuzen ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus gemeenschapsleven. Dit publiekscongres presenteert de resultaten.

Naast de presentatie van resultaten van het project, staat de mogelijkheid van ontmoeting en uitwisseling centraal. Het programma telt veel korte presentaties om een zo groot mogelijk aantal organisaties te kunnen voorstellen en veel verschillende sprekers aan het woord te laten. Tijdens de dag is er een “agora”, waar vertegenwoordigers van een 25-tal organisaties als aanspreekpartner aanwezig zullen zijn. Daarnaast zal Kloosterboekwinkel Wittem met een uitgebreide boekenstand present zijn.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

April

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in