Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

November

23
nov
-
01
nov

Online Cursus 'Godsbeelden en Geestelijke Verzorging'

Online module Godsbeelden en Geestelijke Verzorging voor geestelijk verzorgers en GGZ-professionals

In deze module worden godsbeelden benaderd vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie. Daarbij is er zowel aandacht voor wetenschappelijke kennis als praktische implicaties en vaardigheden. Doelstelling: 1) Dat het godsbeeld een goede ingang is om religie en zingeving vanuit een professioneel referentiekader aan de orde te stellen. 2) Dat aandacht hiervoor kan bijdragen aan existentieel en psychologisch welbevinden van de ander. Het betreft E-learning course: in je eigen tijd volg je een online module met videocolleges, literatuurstudie en verwerkingsopdrachten. Aan het einde van deze module volgt een kennistoets. Deze moet je voldoende afronden om accreditatiepunten te verkrijgen. De cursus wordt afgesloten met een werkcollege, waarbij je samen met andere groepsgenoten casuïstiek bespreekt en met hen (en de docent) in gesprek kunt gaan over het geleerde.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

01
dec
-
10
dec

Webinars ‘Kerk naar buiten, voorgaan in een veranderende corona-context’

Hoe kun je kerk naar buiten zijn in deze coronatijd? Door alle maatregelen is het een stuk lastiger geworden om het reguliere gemeentewerk gaande te houden. Kunnen we een open gemeenschap blijven voor onze omgeving, en hoe geef je daar leiding aan als voo

De webinars over missionair gemeente-zijn duren vijf kwartier, ervaren docenten geven een mini-college en er is ruimte voor vragen en interactie. Deelname is gratis.

Er zijn drie verschillende webinars:

1. In beweging komen, met de blik naar buiten (aanmelding gesloten)

Over missionair zijn in jouw omgeving, en wat als die beweging in coronatijd soms stokt?
Datum en tijd: dinsdag 1 december, 10.30-11.45 uur
Docent: Gert-Jan Roest, theoloog en beleidsmedewerker missionair werk dienstenorganisatie Protestantse Kerk

 

2. Kerk als nieuwe familie?

Hoe zijn we met elkaar verbonden als geloofsgemeenschap en hoe vormen we een grotere community met onze omgeving? Vragen die nieuwe (missionaire) uitdagingen laten zien, mede door deze coronatijd.
Datum en tijd: vrijdag 4 december 2020, 13.30-14.45 uur
Docent: Remmelt Meijer, theoloog, pionier en coach en een van de auteurs van ‘Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen’.

 

3. Leiding geven met vertrouwen

Hoe ga je de gemeente voor en geef je samen vorm aan de missionaire cultuur in de gemeente, juist ook in deze dynamische corona-realiteit?
Datum en tijd: maandag 7 december 2020, 13.30-14.45 uur
Docent: Nadine van Hierden, docent organisatiekunde aan Protestantse Theologische Universiteit

Start opleiding Kerk naar buiten in 2021

Deze webinars geven u een voorproefje van de opleiding Kerk naar buiten, die in 2021 van start gaat. Voor predikanten en kerkelijk werkers is dit een een vernieuwde opleiding op missionair vlak. Het hart van de opleiding Kerk naar buiten is dat u handvatten krijgt om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. U ontdekt hoe u gemeenten stimuleert en steunt om zich missionair te verbinden met hun context. De opleiding begint met los te volgen modules in het voorjaar van 2021 (februari, april, mei), het verdiepingsjaar start in september 2021. Meer informatie leest u via protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-880 18 80 of een e-mail sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

01
dec
-
02
dec

Webinar #NietAlleen: ‘Je hoeft het niet alleen te doen!'

Op 29 november (1e Advent) gaat de #Nietalleen-campagne 'Je hoeft het niet alleen te doen' landelijk van start. Hoe kunt u als lokale kerk hierbij aansluiten? Is dit iets extra’s of kunt u meedoen aan de campagne verbinden met wat u als gemeente toch al v

Janet Bac, projectleider #NietAlleen, deelt in dit gratis webinar veel praktische tips en voorbeelden hoe diakenen en kerken ermee aan de slag zijn en kunnen gaan. Daarnaast is er alle ruimte voor vragen en interactie. Doe ook mee! 

U kunt deelnemen op:

  • Dinsdag 1 december: 13.30 - 14.30 uur
  • Woensdag 2 december: 19.30 - 20.30 uur 

Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u van te voren een link voor de digitale bijeenkomst. Het is aan te raden vooraf deze opname over #NietAlleen te bekijken. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

03
dec
-
10
dec

Digitale Netwerkbijeenkomsten over het thema ‘Omdenken’

De coronacrisis is een uitdaging voor veel kerken. Gaan we er vanuit dat over een poosje alles weer normaal zal worden? Nee, de toekomst zal anders zijn. Wat we gewend waren om altijd te doen moeten we anders gaan vorm geven. Tegelijk zien we overal mooie en inspirerende voorbeelden van nieuwe ontmoetingen en geloofsgesprekken. Als dorpskerkenbeweging willen we samen nadenken over hoe we kerk kunnen zijn in de nieuwe situatie. Dat vraagt omdenken.Omdenken is niet terug naar hoe het was, het lukt niet meer, maar hoe gaan we het in deze tijd doen, positief! Wat doen we als corona er voor de langere termijn is.

Samen nadenken over hoe ook uw gemeente er misschien in de toekomst uit ziet? Geef u dan op voor één van de digitale netwerkbijeenkomsten van de dorpskerkenbeweging over het thema ‘Omdenken’.

  • Donderdag 3 december 14:00-15:30
  • Donderdag 10 december 20:00-21:30

Bij iedere netwerkbijeenkomst is er plaats voor 6 deelnemers. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor de netwerkbijeenkomst van uw voorkeur dan wordt er een extra bijeenkomst gepland.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling.

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Januari

11
jan
-
12
jan

Training Contextueel Bijbellezen voor predikanten, kerkelijk werkers en pastores

Wat gebeurt er als we samen onze leefwereld in kaart brengen, voor we de Bijbel openslaan? Als we onze ervaringen delen, voor we een tekst lezen? 

Teksten komen tot leven en stimuleren tot verandering van perspectief, van houding en van handelen. Beproefde methoden van bijbelstudie uit Latijns-Amerika en Afrika blijken in Nederland ook mensen enthousiast te maken, met de dynamiek van samenspraak en creativiteit. 

Leer werken met deze methode in een driedaagse training Contextueel Bijbellezen:

  • 11 en 12 januari: kennismaken met de methode, verdiepen, oefenen. 
  • 2 helft januari, februari : zelf aan de slag  met (een) groep(en). 
  • 8 maart: terugkomdag in aansluiting op de opgedane ervaring

De training wordt georganiseerd door de Stichting Contextueel Bijbellezen in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie. 

Locatie: Dominicanenklooster Huissen
Trainers: Hette Domburg en Martina Fraanje

Kosten: € 459,- all in

SBU 30

Aanmelden en informatie bij Peter Breure, secretaris Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland: jpebreure@online.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

11
jan
-
12
jan

Training Contextueel Bijbellezen

Een introductie in de methode van contextueel Bijbellezen, waarin de teksten weer gaan leven en betekenis krijgen worden voor het leven van alledag.

Training Contextueel Bijbellezen Voor predikanten, kerkelijk werkers en pastores. Wat gebeurt er als we samen onze leefwereld in kaart brengen, voor we de Bijbel openslaan? Als we onze ervaringen delen, voor we een tekst lezen? Teksten komen tot leven en stimuleren tot verandering van perspectief, van houding en van handelen. Beproefde methoden van Bijbelstudie uit Latijns-Amerika en Afrika blijken in Nederland ook mensen enthousiast te maken. Met de dynamiek van samenspraak en creativiteit. Leer werken met deze methode in een driedaagse training Contextueel Bijbellezen. Zie webpagina voor meer informatie en aanmelden.

29
jan
-
30
jan

Generale synode januari 2021

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in