Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

September

16
sep
-
11
nov

Cursus 'Geestelijke zorg en trauma'

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Wat kun je voor hen betekenen?

Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. De thema's die aan bod komen zijn: bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit De cursus is een samenwerkingsproject van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (Vrij Universiteit Amsterdam)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
sep
-
17
nov

PE-cursus - Verhalend preken

Verbeter je verhaalkracht met deze cursus narratief preken.

Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar? Hoe laat je iets gebeuren?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

07
okt
-
18
nov

Begeleiden van een rouwgroep

Welkom op de tweedaagse 'Begeleiden van een rouwgroep in de gemeente'.

De cursus Begeleiding van een rouwgroep in de gemeente is bedoeld voor ouderlingen, kerkelijk werkers, predikanten en anderen die een rouwgroep in de kerkelijke gemeente willen opzetten en/of begeleiden. Doel Tijdens twee studiedagen verdiepen we ons in het opzetten en begeleiden van een rouwgroep in de gemeente. Na afloop van deze twee studiedagen hebben de deelnemers zicht op wat het opzetten en organiseren van een rouwgroep inhoudt en is er geoefend met het vormgeven van bijeenkomsten. Daarnaast zijn er teksten, werkvormen en ideeën verzameld en uitgewisseld. Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
okt

Mediation rondom levenseinde

De mogelijke bijdrage van mediation om ook in deze fase van het levenseinde situaties van ruzie en onmin te verlichten.

Ruzie rondom het levenseinde

Familieconflicten bij een levenseinde zijn niet zeldzaam. Dat kan bijvoorbeeld een pijnlijke verwijdering tussen ouders en kind zijn om gebeurtenissen uit het verleden, maar ook kan gedacht worden aan actuele conflicten in de familie over bijvoorbeeld de verdeling van de zorg, onenigheid over medische handelingen of onenigheid over materiële zaken als bijvoorbeeld erfenissen. Uit onderzoek blijkt dat familieconflicten een negatieve invloed hebben op het spirituele welbevinden van patiënten en de familie in de palliatieve fase. Er zijn mogelijkheden om hieraan een positieve bijdrage te leveren door het inzetten van Mediation.

Voor meer informatie over deze avond op 28 oktober kijk op: http://www.platformchristenmediators.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

28
okt
-
23
nov

Online verkendagen pionieren

Bent u benieuwd naar wat pionieren is? Of loopt u met ideeën rond om te gaan pionieren? Dan is een verkendag iets voor u! U wordt er breed geïnformeerd over pionieren: u krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgel

31
okt

Liturgisch Lab: proeflokaal met Jan de Bakker

Op zaterdag 31 oktober – hervormingsdag – is er een bijzonder project in de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat.

Let op: Het Liturgisch lab op 31 okt is uitgesteld tot onbekende datum. Hou de site in de gaten voor meer informatie.

Het woord hervorming doet al snel denken aan eigen gelijk, aan lang geleden, aan strijd en splitsing. Maar kan je dit thema ook op een andere manier bekijken? Kan je het persoonlijk maken, toegankelijk, inspirerend en herkenbaar? Professionals uit de regio gaan hiermee aan de slag vanuit verschillende invalshoeken: (kerk)muziek, verbeelding, taal, liturgie. Zij gaan de uitdaging aan om hervorming te hervormen en actueel te maken. Wat zegt het ons, wat kunnen we ermee, hoe werkt dat, hoe klinkt dat, hoe voelt dat…?

Gemeenteleden van de Lutherse gemeente hebben eind september al een bijdrage geleverd aan dit project door op te schrijven wat hen boeit en inspireert in de kerk. Dit leverde een mooie oogst op: voor de werkgroep een sterke basis om mee te starten.

Dit project is openbaar! Om 10.30 wordt gestart in de kerkzaal met een ochtendgebed en ieder die wil, kan hierbij aansluiten. Daarna zal de werkgroep aan de slag gaan, grofweg van 11.00 tot 15.30, en is de kerk open om binnen te lopen. Schuif rustig aan, luister of kijk mee, laat je inspireren of wees
een bron van inspiratie.

Kijk op de site van de kerk voor acutele informatie over dit evenement www.lutherswoerden.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

06
nov
-
15
jan

PE-cursus - Overtuigend spreken

Een goede boodschap verdient een goede spreker.

Hoe (s)preek ik ontspannen en overtuigend? Hoe haal ik het beste uit mijn stem? Hoe zorg ik dat mijn luisteraars geboeid blijven? Goede vragen die elke predikant en spreker weleens bezighouden. In deze training ga je met dergelijke aandachtspunten aan de slag, en zet je stappen vooruit.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
nov

Najaarssynode Evangelisch-Lutherse Synode

Op zaterdag 7 november 2020 zal de najaarssynode van de Evangelisch-Lutherse Synode plaatsvinden.

De synode vindt plaats op kasteel Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 KE Bennekom.

Dit zal volgens de richtlijnen van het RIVM worden gesitueerd. De 1,5 meter regeling zal worden gewaarborgd door de tafels zo te plaatsen dat er voldoende ruimte zal zijn om veilig te vergaderen.

De stukken en agenda voor deze najaarssynode zullen in november bekend zijn.

07
nov
Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Op zaterdag 7 november vindt de 125e Landelijke Diaconale Dag plaats, een jubileumeditie!

De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Sprekers als Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank, komen aan het woord en uitgezonden medewerker Wilbert van Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!

08
nov

Kristallnachtherdenking 2020

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
nov

Studiedag 'Pastoraat bij rouw en verlies'

Van harte welkom op de studiedag 'pastoraat bij rouw en verlies'.

Voor onze oud-studenten en oud-cursisten organiseren wij nascholingsmogelijkheden, waar ook andere geïnteresseerden welkom zijn. Deze dag staat het thema 'pastoraat bij rouw en verlies' centraal. We geven onderwijs en gaan praktisch met elkaar aan de slag. Er is ruimte voor het inbrengen van een casus of een persoonlijke situatie of probleem. We maken gebruik van verschillende werkvormen en er is tijd voor het delen van ervaringen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
nov

Waarderende Gemeenteopbouw Werkt

MET ANDERE OGEN, specialisten waarderende gemeenteopbouw, organiseert een inspirerende werkdag voor iedereen die leiding geeft aan een lokale geloofsgemeenschap.

Waarderende Gemeenteopbouw werkt! In 2013 verscheen het boek Goede wijn; Waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks. Sinds die tijd zijn we vele goede ervaringen verder. Op deze werkdag staat de opgedane praktijk centraal, samen met een theologische reflectie daarop. Vrijwilligers en professionals die op een positieve manier willen werken aan nieuwe perspectieven voor hun gemeente of parochie zijn van harte welkom! Jos Moons SJ houdt een inleiding waarin hij theologische lijnen trekt die in deze werkwijze zichtbaar worden. Een praktijkverhaal laat zien hoe het werkt, en wat het resultaat van een waarderend onderzoek in een geloofsgemeenschap kan zijn. Er zijn workshops voor beginners en gevorderden. Mark de Jager, de jonge theoloog des vaderlands, schudt de deelnemers verder op! Kruispunt Vathorst biedt een grote en gastvrije ruimte. Weet je - alleen of als groepje - welkom!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
nov
-
20
nov

Retraite Over de Jabbok

Een vierdaagse retraite op basis van de Regel van Benedictus, met als uitgangspunt het verhaal van Jakobs worsteling bij de Jabbok.

Soms leef je als zielzorger wel eens op gespannen voet met het eigen ik. Dan kunnen persoonlijke verlangens, de roeping en de opdracht die je jezelf hebt gegeven, met elkaar in conflict komen. Ook een predikant heeft zielennood, kent verdriet, woede, onmacht. Net als bij de gemeenteleden zijn er kruispunten in het leven, dilemma’s en levensvragen. Over de Jabbok is gebaseerd op het Bijbelverhaal van Jacob en drie kernwaarden uit de Regel van Benedictus: obedientia, stabilitas en conversio morum. Oude wijsheden, waarin een kracht schuilt die zich niet zomaar gewonnen geeft, maar die tot je gaat spreken als je er de tijd voor neemt. De begeleiding is in handen van Maria van Mierlo en Marcus Belle. Zij zijn cisterciënzer leek, lid van de groep van Schiermonnikoog (voorheen Abdij Sion). Zij leven zelf vanuit de Regel en bieden dit monastieke programma direct uit eigen ervaring aan. Dit programma kost 50 studiebelastingsuren.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
nov
-
25
nov

Meditatieretraite Geestelijk verzorgers Bezielen en verstillen

Meditatieretraite voor geestelijk verzorgers, bedoeld om ‘de accu’ weer op te laden, je te bezinnen op wat jou bezielt en wat jouw drijfveren zijn in leven en werk.

Kennismaking met verschillende vormen van meditatie voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers (m/v) onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders. Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. Achtergrondinformatie over de nieuwe regeling vindt u hier. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling.

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Januari

29
jan
-
30
jan

Generale synode januari 2021

April

15
apr
-
16
apr

Generale synode april 2021

Oktober

22
okt
-
24
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 22 tot en met 24 oktober 2021 vindt op Terschelling het Inspiratiefestival plaats. Het inspiratiefestival is een jaar naar achteren verschoven ivm de coronacrisis.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op de website van het Inspiratiefestival 2020.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

November

11
nov
-
12
nov

Generale synode november 2021

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in