Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

April

29
apr
-
31
dec

Online colleges voor predikanten en kerkelijk werkers

Een maandelijkse collegereeks aangeboden door het moderamen op basis van de kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Mei

17
mei

Almere, kerk in de stad, kerk voor de stad?

Change and Church is een leernetwerk dat wil bouwen aan learning communities rond ‘veranderen en kerk’.

De algemene kerkenraad van Almere zoekt nieuwe mogelijkheden om haar missionaire ambitie actief in te vullen: kerk zijn voor de stad en de mensen die er wonen, ongeacht wie of wat zij zijn en ongeacht hun levensovertuiging, met de waarden die vanuit het protestants-christelijk gedachtengoed aangereikt zijn. Dit vraagt om verder denken – nieuwe ideeën, creativiteit, ondernemerschap, netwerken. Hoe krijg je de vier zelfstandige wijkkerkenraden mee in dit proces, die ook staan voor hun eigen identiteit en zelfstandigheid? Terwijl er geen geld is om in menskracht te investeren. Het dalende ledenaantal speelt daarbij een rol.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

26
mei

Symposium: De rol van de mediator bij familieconflicten rond een levenseinde

Rond het sterfbed doen zich ingrijpende wijzigingen in de familiedynamiek voor. Welke rol spelen familieconflicten in de laatste levensfase en welke begeleiding kunnen mediators daarin spelen?

Ruzie rond het sterfbed-Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving.

• 13.00 uur: Ontvangst
• 13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter Cor Schaap; inleiding op het thema door MfN-familiemediator en geestelijk verzorger Jeanine Geijtenbeek
• 13.40 uur: Begeleiding van conflicten bij de eindigheid (Belgische stichting ConnFinity)
• 14.20 uur: Praktijkverhaal van geestelijk verzorger/ziekenhuispredikant ds. Simone Visser (St. Antonius Ziekenhuis)
• 14.40 uur: Wie krijgt de zilvervloot van vader? Over nut en noodzaak van nalatenschapsmediation (mr. dr. Fred Schonewille, o.a. Stichting nalatenschapsmediation)
• 15.15 uur: Pauze
• 15.30 uur: Praktijkverhaal begrafenisondernemer Areen van der Plas (Barbara Uitvaartverzorging)
• 15.50 uur: Forum o.l.v. de dagvoorzitter
• 16.45 uur: Afsluiting Prijs: leden Platform Christenmediators gratis, niet-leden € 75,00

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

26
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

28
mei
-
29
mei

Online bijeenkomst GroenGelovig

GroenGelovig - partner van Kerk in Actie - brengt christenen in beweging voor de zorg voor Gods schepping. Door inspiratie en bemoediging worden duurzame initiatieven in de volgende versnelling gebracht.

Op 28 en 29 mei organiseert GroenGelovig een interactieve online bijeenkomst, waarin vanuit verschillende invalshoeken aan de slag wordt gegaan met het thema Aarden.

Op 28 mei van 20.30-21.30 uur is de opening, op 29 mei is er een ochtend- en middagprogramma. Ook u kunt meedoen! Aanmelden en meer informatie via groengelovig.nl.

31
mei

Online kliederkerk proeverij

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juni

04
jun

Generale synode 4 juni 2021

12
jun

Generale synode 12 juni 2021

12
jun

Congres: Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.

Dit congres wordt georganiseerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van De Hoop ggz.

Wat zijn de grenzen van de huidige geestelijke gezondheidszorg? En welke onmacht en ethische dilemma’s brengt dit met zich mee? De onmacht, maar ook hoop voor de toekomst staan centraal bij dit congres.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
jun

Symposium 2021 - Change and Church

Change and Church, perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

Maak dan kennis met het leernetwerk Change & Church en neem deel aan een van de zoomsessies of het symposium dat het netwerk in het voorjaar 2021 organiseert. Dit is de gelegenheid om verbindingen aan te gaan, te leren, te delen of nieuwe inzichten te krijgen, door groepsgewijs ervaringen uit te wisselen, met als doel jouzelf of jouw kerk tot bloei te laten komen en veranderingen te verankeren.

C&C is een leernetwerk (community of practice), opgezet door professionals met een theologische achtergrond en experts in veranderkunde. Onderzoek, onderwijs, ondersteuning en ontwikkeling zijn de vier pijlers waar Change and Church op rust.

In het leernetwerk is ruimte voor het delen van ervaring en expertise, want alleen samen krijgen we inzicht in hoe veranderingen werken. Het perspectief? Uitzicht op de toekomst van de kerk en op de kerk van de toekomst!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Augustus

19
aug
-
21
aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

Inspirerende dagen voor theologen, werkers in de religieuze sector en belangstellenden in het Dominicanenklooster te Huissen

Binnen drie inspirerende dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega's van gedachten wisselen. Geaccrediteerd door SKGV. PKN: Deelname is mogelijk in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

07
okt
-
08
okt

Kerkenbeurs Nederland 2021

Kerkenbeurs is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken.

Al sinds 2009 is de Kerkenbeurs een drukbezochte plek waar beheerders en bestuurders van kerken -PKN en andere kerken- elkaar ontmoeten, maar ook gespecialiseerde leveranciers voor kerken. Op de beurs kunt u in gesprek met ongeveer 100 bedrijven en organisaties. Ook zijn er ruim 40 workshops en presentaties over actuele en interessante onderwerpen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

03
dec

Studiedag: Een omstreden relatie. Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020

We gaan op zoek naar wat theologen in de periode 1860-2020 over deze relatie hebben gezegd hoe we over controverses uit het verleden kunnen heenstappen en de relatie vernieuwen.

We beginnen de dag met een gesprek over de huidige relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de schuldbelijdenis. Aan dit gesprek wordt van Joodse zijde deelgenomen door rabbijn Lody van de Kamp en PThU-docente Judaïca Lieve Teugels. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zal René de Reuver meedoen en namens de Raad van Kerken Geert van Dartel. We verkennen eerst de vragen en opvattingen die we in het heden tegenkomen rondom de relatie kerk en Israël. Vervolgens gaan we op zoek naar wat theologen vóór ons gezegd hebben over deze relatie. Daarbij krijgen ook controversen de aandacht. Afgesloten wordt met een nabeschouwing door historicus Albert de Lange, die als researchfellow van de PThU deelneemt. De organisatie van deze dag is in handen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Deelname kost € 30,- per persoon.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in