Kerkelijk werker: opleiding

Wie kerkelijk werker wil worden, kan een opleiding godsdienst-pastoraal werk volgen aan één van de twee HBO-instellingen waarmee de Protestantse Kerk een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit zijn:

  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Christelijke Hogeschool Windesheim 

Studenten die tot 1 september 2017 de GPW opleiding hebben gevolgd aan de Hogeschool Inholland in Diemen kunnen eveneens ingeschreven worden in het Register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk indien zij aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Minor

Om ingeschreven te worden in het Register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk, moet tijdens de opleiding de minor gevolgd worden, die aansluit bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

Deze minor omvat 30 ec’s. De HBO-instellingen hebben hiervoor een aantal vakken (in totaal ca. 25 ec’s) geselecteerd. De wijze waarop de stof van deze route binnen de opleidingen aangeboden, bestudeerd en getentamineerd wordt, kan per opleiding verschillen. 

Daarnaast verzorgen de opleidingen gezamenlijk een aantal workshops (ca. 5 ec’s), die op een centrale locatie worden aangeboden en gevolgd. In deze workshops ligt het accent op de bestudering van de geschiedenis, de belijdenis-geschriften, de ethische uitspraken en het kerkrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze gezamenlijke workshops zijn onder meer bedoeld om studenten van de verschillende opleidingen elkaar te laten ontmoeten en zo meer zicht te laten krijgen op de pluriformiteit van de kerk.

Registergesprek

Na afronding van de opleiding inclusief de voornoemde minor kan men zich  aanmelden bij het synodebureau met het oog op inschrijving in het register kerkelijk werkers. Wie het registratietraject met goed gevolg heeft afgerond, wordt ingeschreven in het register en krijgt een bevoegdheidsverklaring. Daarmee is de ingeschrevene benoembaar als kerkelijk werker in een gemeente of bij een instelling.  

Ervaringscertificaat (EVC) 

Iemand die een andere theologie-opleiding heeft gevolgd dan de hier genoemde (door de kerk benoemde) opleidingen en graag zou werken als kerkelijk werker, kan een Ervaringscertificaat aanvragen:

  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Christelijke Hogeschool Windesheim 

Registratietraject

De start van de EVC-procedure kan plaatsvinden bij één van de instellingen die de opleiding godsdienst-pastoraal werk aanbieden. Na afloop van de EVC-procedure ontvangt de kandidaat een EVC-rapportage. De opleiding waar de procedure werd gestart biedt dan de verkorte studieroute aan op basis van de EVC-rapportage en het nascholingsadvies.  

> Meer informatie: synodesecretariaat@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880.