Estafette Noord-Brabant

In september 2017 komt de estafette door Noord-Brabant. Deze doortocht wordt tijdens de vier weekenden vorm gegeven aan de hand van het thema Rome-Reformatie en de stelling 'Scheiden doet lijden, delen doet helen.'

We gaan proberen als rooms-katholieken en protestanten gezamenlijk de vreugde over het evangelie te vieren en tegelijk is er ruimte voor droefheid en schuldbelijdenis. Het document “Van conflict naar gemeenschap”, dat speciaal met het oog op het reformatiejaar geschreven is, staat hier centraal. Dit document werd uitgegeven door de Wereldfederatie van Lutherse kerken in samenwerking met het Vaticaan en kan ons in Nederland heel goed van dienst zijn. Er is eenvertaling beschikbaar gekomen op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord in samenwerking met de Lutherse gemeenschap binnen onze Protestantse Kerk in Nederland.

Het idee is om vanuit het conflict naar vormen van gemeenschap te zoeken. De kerk is het lichaam van Christus en daar is er maar één van, ofschoon verdeeld. We kennen allemaal wel de conflicten maar vergeten vaak dat er ook een reactie was in de vorm van het concilie van Trente. Nog hoopgevender was het dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren van de vorige eeuw de rooms-katholieke kerk toetrad tot de oecumenische beweging.

De erkenning door het Vaticaan dat er ook elementen van heiliging en waarheid buiten de rooms-katholieke kerk te vinden zijn bracht andere kerken voor hen in zicht als serieuze gesprekspartners. De dooperkenning gaf een solide basis voor groeiende contacten. Dit maakt ons tot broeders en zusters van elkaar.

Stelling: Scheiden doet lijden, delen doet helen.

Programma 

Download folder (pdf) met programma 

vrijdag 1 september 2017

Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134, Bergen op Zoom

Bijeenkomst voor iedereen uit alle kerken.

17.00 uur: Inloop met koffie en thee.

18.00 uur: Liturgieviering (van Conflict naar Gemeenschap).

18.45 uur: Het ‘estafettestokje’ wordt vanuit Zeeland doorgegeven

19.00 uur: Buffet, onderbroken door enkele ‘impulsen’ (Tischreden) van burgemeester dr. Frank Petter (theoloog), bisschop prof. dr. Martin Hein (Ev. bisdom Kurhessen-Waldeck), dr. J. H. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en bisschop-referent voor oecumene.

21.30 uur: Afsluiting door dhr. Arie Haasnoot, preses van de classis West-Brabant.

Voor het buffet graag aanmelden bij antiendelaater@gmail.com Vrijwillige bijdrage voor onkosten.

Zondag 10 september 2017

Sint Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout, Gemeenschap Chemin Neuf

11.00 uur: Eucharistieviering met bijzonder gebed voor de eenheid in de abdijkerk, aansluitend rondleiding door de abdij.

15.00 uur: Lezing Rome en Reformatie door Arjan Plaisier: ‘Luthers speciale erfenis voor katholieken en protestanten’.

17.00 uur: Oecumenische vesperviering voor de eenheid.

dinsdag 12 september

20.00 uur: Filmavond ‘Het wonder van de eenheid is reeds begonnen’ over een bijzondere vriendschap tussen paus Franciscus en de protestantse bisschop Tony Palmer.

donderdag 14 september

08.30 uur: Ochtendgebed voor de eenheid met aansluitend ora@labora - samen bidden en werken, een dag kloosterleven met oecumenische dimensie ontdekken.

12.00 uur: Avondmaalsviering.

14.00 uur: Afsluiting met warme maaltijd. Aanmelden voor 11 sept op paulusabdij@chemin-neuf.org.

Twee oecumenische weekenden in Den Bosch

Het thema van 500 Protestant wordt in samenwerking met het Noordbrabants Museum gekoppeld aan Open Monumentendag, 9 september. Het bisdom is nadrukkelijk bij de vieringen betrokken.

Zaterdag 16 september

Bachcantate in de Grote Kerk, meer info op www.bach-cantate.nl, entree € 10,-.

Zondag 17 september:

15.00 uur: Taizé-viering in de Grote Kerk.

Gennep

Gennep (Noord-Limburg, classis Den Bosch) is in 2015 als eerste stad in Nederland uitgeroepen tot internationale Reformatiestad door de Community of Protestant Churches in Europe. De kleine protestantse gemeente Gennep dateert uit 1571 en is de oudste van ons land. Voor de viering van 500 jaar Reformatie zijn voor het gehele jaar diverse activiteiten in samenwerking met de burgerlijke gemeente Gennep, de lokale parochie en de Duitse buurgemeente en evangelische Kirche Goch georganiseerd. Eén van de hoogtepunten is een oecumenische viering op zondag 24 september 2017.

Zondag 24 september

10.00 uur: Oecumenische kerkdienst in de protestantse kerk georganiseerd door de protestantse gemeente Gennep en Omstreken, de rooms-katholieke parochie Sint Martinus te Gennep en de Molukse evangelische kerk te Gennep.

11.30 uur: Koffie en ontvangst in de raadzaal van het oude stadhuis

12.00 uur: Korte stadswandeling, afgewisseld met vertoning van de film “historische Banden” in de raadzaal en het protestants gemeentecentrum de Regenboog.

13.00 uur: Lunch in de raadzaal.

14.00 uur: Concert door het Genneps Vocaal Ensemble in de kerk.

En verder in Gennep: www.protestantsgennep.nl.

Organisatie en informatie

Brede oecumenisch samengestelde werkgroep: drs. Geert van Dartel, Katholieke Vereniging voor Oecumene (’s-Hertogenbosch), ds. Rob Fechner, (Protestantse Gemeente te Gennep), Zr. Ruth Lagemann, (Gemeenschap Chemin Neuf, Oosterhout), ds. Erica Scheenstra (Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch), dhr. Tom Tempelaar (Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland, Eindhoven), ds. Willem Vermeulen (Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom).

Bij het programma zijn naast de Protestantse en Lutherse gemeenten ook betrokken de beide bisdommen, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de congregratie “Chemin Neuf” van de Paulus-abdij te Oosterhout.

  • Het document “Van conflict naar gemeenschap” is te downloaden via de website: www.lutheranworld.org
  • Informatie over het rapport en ook over de liturgie is te vinden via de website: www.oecumene.nl

Contact Ds. Willem Vermeulen, e-mail willemvermeulen@ziggo.nl