Doorgaan naar hoofdinhoud

Visienota 'Van U is de toekomst'

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Genade als grondtoon

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

Perspectief voor kerk-zijn in huidige context

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Download:

 

Gespreksvragen

Ga aan de hand van deze gesprekshandreiking met uw kerkenraad of gemeente in gesprek over de visienota.


Bestellen

Iedere gemeente krijgt een exemplaar van de visienota toegestuurd. Meerdere exemplaren ontvangen? Bestel die hier. U ontvangt uw bestelling binnen tien dagen.

Graag ontvang ik voortaan ook:

Protestantse Kerk