Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ideeën voor startzondag - materialen op een rij

Het thema van startzondag 2021 is 'Van U is de toekomst'. In de ideeën voor de liturgie van startzondag is een lied van Huub Oosterhuis te vinden dat ook goed bruikbaar als consistoriegebed of gedicht. Daarnaast zijn er ideeën te vinden die de ontmoeting tussen gemeenteleden - zeker na deze coronatijd - stimuleren.

Wat is startzondag?

Startzondag is in de kerk een zondag waarop gemeenten ‘vieren’ dat het kerkelijk seizoen weer start. Vaak is dit ook het moment waarop gemeenten hun jaarthema voor bijvoorbeeld het winterwerk bekend maken. Wanneer startzondag gevierd worden, kiezen gemeenten zelf. Er is geen vaste datum voor startzondag. 

Thema startzondag

Het thema van startzondag 2021 is 'Van U is de toekomst'. Het thema van de startzondag is tegelijkertijd ook het jaarthema van de Protestantse Kerk. Door het jaar heen worden verschillende invalshoeken van dit thema belicht. De invalshoek voor startzondag is de zin ‘Uw koninkrijk kome’ uit het 'Onze Vader'.

 

Ideeën voor startzondag

Van liturgische suggesties tot spandoeken. Hieronder een aantal ideeën voor startzondag.

Preekschets 'Uw koninkrijk kome'

Liturgische suggesties
Een preekschets en liedsuggesties passend bij de zin 'Uw koninkrijk kome'. Ook op preekwijzer.nl zijn diverse preekschetsen te vinden.

Reporter Kind op zondag

Kind op zondag en werkvormen voor jongeren
Zowel ‘Kind op zondag’ als Jong Protestant hebben diverse suggesties om met kinderen en jongeren stil te staan bij de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Maak bijvoorbeeld een filmpje met een verslaggever live vanuit Gods koninkrijk. 

Vergaderopening met als thema 'Van U is de toekomst'
Een kant-en-klare bezinnende opening voor een vergadering in de kerk. Bijvoorbeeld de eerste vergadering na de zomervakantie.

Kliederkerk dagelijks brood

Kliederkerkprogramma voor de gehele gemeente
Een compleet kliederkerk programma met als thema ‘Het dagelijks brood’. Ontdek met jong en oud, gelovig of niet-gelovig, hoe de teksten uit Exodus 15 en 16 ook nu betekenis hebben.

vlag protestantse kerk

Illustratie, vlaggen en spandoeken
Er is een illustratie gemaakt bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Deze afbeelding kunnen gemeenten rechtenvrij gebruiken. Daarnaast zijn er nieuwe vlaggen, spandoeken en beachflags beschikbaar met de tekst ‘Welkom in de kerk’. Deze vlaggen zijn het hele jaar bruikmaar, maar natuurlijk ook op startzondag.

Gebedenboek 'U die voor mij uitgaat'

Gebedenboek 'U die voor mij uitgaat'
Het nieuwe Petrus-gebedenboek wil woorden aanreiken om biddend onze weg door het leven te gaan, bij blijdschap en verdriet, thuis en in de gemeente, samen en alleen. De gebeden in dit boek zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Ze werden geschreven door verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 2021-2022, ‘Van U is de toekomst’. Het gebedenboek verschijnt op 25 augustus 2021. Reserveer alvast een exemplaar via kokboekencentrum.nl.

Oproep: hoe vult jouw gemeente de Startzondag in?

Stuur uw ideeën en tips naar tips@protestantsekerk.nl. De leukste ideeën komen op www.protestantsekerk.nl te staan, ter inspiratie voor andere gemeenten. Bedankt alvast!

Kijk voor meer ideeën en materialen op de themapgina Startzondag/Jaarthema:

Illustratie is gemaakt door Studio Rebel. Afbeelding is rechtenvrij te gebruiken door gemeenten.