Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Om goed te functioneren stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmateriaal ter beschikking.

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers

Tips voor kerkelijke ambtsdragers, waaronder cursussen en materiaal om een kerkenraadsvergadering te openen.

Taken kerkenraad

In de kerkorde staan de verantwoordelijkheden van de kerkenraad omschreven:

Opening kerkenraadsvergadering

Diverse suggesties voor de opening van een kerkenraadsvergadering of een vergadering van de beroepingscommissie, diaconie, kindernevendienst of een pastorale vergadering.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk