Doorgaan naar hoofdinhoud

Paasgroetenactie

Stuur een paasgroet naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen.

Informatie over de paasgroetenactie

Update 31 maart: Paasgroetenactie gaat door - met enkele wijzigingen 

 

 • Gezien de overheidsmaatregelen i.v.m. de bestrijding van het coronavirus zullen kerken tot 1 juni 2020 voornamelijk online diensten verzorgen. Hierdoor is er veel minder ruimte de Paasgroetenactie in uw kerkelijke gemeente onder de aandacht te brengen. Daarom wordt de termijn voor het insturen van de paasgroetenkaarten verlengd naar 24 april a.s. Lees meer
 • Kerken die hun Paasgroetenactie nog niet gehouden hebben, maar wel de kaarten in huis hebben, zouden op alternatieve wijze aandacht aan de actie kunnen besteden, bijvoorbeeld via een oproep in de online kerkdienst of in de zondagsbrief.
  Tip 1: Kaarten door gemeenteleden laten afhalen in de hal van de kerk (met toezicht op de 1,5 meter afstand), thuis de groeten schrijven en daarna de kaarten inleveren in de brievenbus bij de kerk. 
  Tip 2: Deze tip kregen we van de Kruiskerk in Amstelveen: "
  Wij hadden als diaconie al kaarten in huis die we ieder jaar aan gemeenteleden na de kerkdienst verkopen. Dit jaar kon dat dus niet. We hebben toen gemeenteleden per email gevraagd om een groet en toestemming om dat met hun naam op een kaart te mogen schrijven. Daar is enthousiast op gereageerd! De kaarten worden nu morgen naar Kerk in Actie gestuurd en kunnen dus nog met Pasen uitgedeeld worden."
 • Door alle maatregelen worden er nu geen diensten op de gebruikelijke manier gehouden in gevangenissen en tbs-klinieken. Er wordt door justitiepredikanten wel heel creatief omgegaan met de geringe mogelijkheden die er zijn om gedetineerden toch geestelijke bijstand te geven in deze tijd. Gedetineerden mogen ook geen bezoek ontvangen. De Palmpasendienst in de gevangenis waarbij ieder jaar de eerste paasgroetenkaarten worden overhandigd, komt te vervallen.
 • Er zijn al veel paasgroetenkaarten binnengekomen bij het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Alle kaarten die binnenkomen worden gesorteerd en verdeeld over de gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Uw paasgroet komt dus nog steeds bij een gedetineerde terecht: juist in deze onzekere tijd doet zo´n groet hen goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen steeds opnieuw door te geven.

Kaarten bestellen

Diakenen en ZWO-commissies maken deze actie mogelijk. Zij organiseren deze actie voor hun eigen gemeenten: ze bestellen de kaarten, maken ze gereed en verzorgen de plaatselijke publiciteit (download poster en kerkbladbericht paasgroetenactie 2020). 

De paasgroetenkaarten kunnen besteld worden via boekenwereld.com, de webshop van KokBoekencentrum, uitsluitend in sets van 10 stuks.

Bij elke bestelling ontvangt u 10 kaarten voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen, en bij bestellingen van € 17,50 of meer ontvangt u een gratis poster van de paasgroetenactie 2020. 

Via deze link kunt u de kaarten bestellen: bestel paasgroetenkaarten

Update 4 februari: de kaarten met Engelse tekst zijn uitverkocht en kunnen niet meer besteld worden. 

Nieuw in 2020

Anders dan vorige jaren, kunnen de paasgroetenkaarten in 2020 opgestuurd worden naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk, liefst in een verzamelenvelop:

Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland.

Waar plakt u een postzegel op?
1. Op de verzamelenvelop met kaarten die u naar het centrale adres stuurt.
2. Op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen.


De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk. 
De paasgroetenkaarten kunnen tot uiterlijk 24 april 2020 naar dit centrale adres worden gestuurd

In de gevangenis gemaakt

De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema 'Sta op'. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Kaarten voor elke groep

Er zijn drie soorten kaarten:

 1. Dubbele Nederlandse kaarten, voor gedetineerden in Nederland (download voorbeeld)
 2. Enkele Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen (download voorbeeld). 
 3. Enkele Engelse kaarten, voor gevangenissen in Nederland waar Engelstalige gedetineerden verblijven (update 4 februari: deze zijn uitverkocht).

Uw gemeente betrekken

Uw kunt uw gemeenteleden informeren over de paasgroetenactie met dit kerkbladbericht of door deze poster in uw kerk op te hangen. 

Vragen

Heeft u vragen over de Paasgroetenactie? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar info@protestantsekerk.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk