Doorgaan naar hoofdinhoud

Eredienst

Tot Gods eer

De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn allerlei liturgische experimenten – niet alleen op pioniersplekken en in kleiner wordende gemeenten. Dat maakt de vraag dringend welke theologische grondgedachten aan de basis van de protestantse eredienst liggen, en hoe we die theologische grondgedachten voor onze tijd opnieuw zouden kunnen formuleren.

In gesprek over liturgie

Het boekje 'Tot Gods eer' is zeer geschikt om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan. Het is geschreven door Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit. Bij het boekje zijn een aantal video's gemaakt om de verschillende vormen van liturgie binnen de Protestantse Kerk in beeld te brengen.

Daarnaast zijn er in de ideeënbank diverse werkvormen te vinden voor gemeenten om met het thema liturgie aan de slag te gaan. Zoals bijv.


Leesroosters en liedboek

Het oecumenisch leesrooster dient als basis voor de zondagsroosters: de bijbelleesroosters die in de Protestantse Kerk worden gebruikt. Dit leesrooster en anderen zijn hier te vinden. Meer informatie over het lied van de week, transponeringstabellen, database met kerkliederen is hier te vinden.

Reformatorische traditie

Voor gemeenten die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond de werkmap Eredienst.  Hoe kun je de liturgie op een eigentijdse manier vormgeven terwijl je van harte de lijn van de reformatorische traditie wilt vasthouden? Deze werkmap komt tegemoet aan de behoefte aan ondersteuning en materiaal, en wil kerkenraden van dienst zijn bij de bezinning op de eredienst. 

Missionaire eredienst

Het boekje 'De missionaire eredienst' is een praktische handreiking met ideeën en uitwerkingen in haalbare stappen. Verder gaat het in op participatie en beleving in de eredienst, missionair preken en missionaire liederen. Geschikt om te bespreken in de kerkenraad, een werkverband van predikanten en bezinningsgroepen in de gemeenten zoals de liturgiecommissie.

Verdieping

Over het thema Eredienst

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk