Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

In gesprek over liturgie aan de hand van het boekje 'Tot Gods eer' (incl. 4 video's)

Pijl naar links Ideeënbank

De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Bij het boek zijn gespreksvragen en video's beschikbaar. Aan de hand hiervan kan een gesprek gevoerd worden over liturgie.

Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën