Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materiaal voor vorming en toerusting, gespreksgroep of leerhuis

Ieder jaar verschijnen er twee uitgaven van de Protestantse Kerk die geschikt zijn voor de vorming en toerusting van de gemeente. De uitgaven bevatten gespreksvragen. Bij een paar ervan is ook videomateriaal beschikbaar.

De uitgaven verschijnen in twee series. Eén serie gaat over de basis van de protestantse traditie, met daarin tot nu toe een uitgave over liturgie en een uitgave over het geloofsgesprek. De andere serie gaat over de rol van de kerk in de samenleving, met daarin een uitgave over veiligheid (terrorisme), een uitgave over migratie (vluchtelingen) en een uitgaven over kerk-zijn in een geseculariseerde context.

De uitgaven die in 2020 en 2021 verschijnen gaan over de protestantse visie op de ziel, de ziel in de samenleving, de doop en voltooid leven. 

Verschenen zijn:

Missionair kerk-zijn in een geseculariseerde context

Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland staat missionair-zijn en getuigen hoog op de agenda. Dit leidde niet alleen tot veel initiatieven, maar ook tot veel vragen in  gemeenten. In dit boek komt een van de grootste vragen aan de orde: waar halen wij de vrijmoedigheid vandaan om te getuigen? Is bescheidenheid niet een groter goed? De auteur laat in dit boek zien dat vrijmoedigheid voortkomt uit horen, lofprijzing en gebed. Vrijmoedigheid is geen prestatie maar vrucht, een geschenk van God. 
Bij ieder hoofdstuk van het boek 'De wil tot vrijmoedigheid' zijn gespreksvragen te vinden. Geschikt voor gemeenten die zich willen bezinnen op missionair kerk-zijn of juist moeite hebben met de missionaire drive van de Protestantse Kerk. Auteur is Gert Noort, directeur van de Nederlandse Zendingsraad. Bestel dit boek 

Christelijk perspectief op het vluchtelingenvraagstuk

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken. Ds. René de Reuver, scriba generale synode, en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer. Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier. Meer informatie en bestellen

Het geloofsgesprek te midden van verschillen in de gemeente

'De Bijbel in het midden' van prof. Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk. Een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren, en uitdagen ze te voeren. Per hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. In het boek zit ook een een opzet voor een bijbelstudie. De auteur is professor dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Meer informatie en bestellen 

Eredienst en liturgie in de protestantse traditie

In dit boek beschrijft Marcel Barnard de protestantse liturgie, licht de achtergronden ervan toe, en geeft een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.
Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Meer informatie en bestellen

Bij dit boek zijn vier video’s gemaakt die vier verschillende liturgische stromingen binnen de Protestantse Kerk in beeld brengen.

Theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid

In dit essay zoekt terrorismedeskundige Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Meer informatie en bestellen

Er is ook videomateriaal bij dit boek beschikbaar.