Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode

Generale & kleine synode | Lutherse synode

De synode wordt ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Wat doet de generale synode?

Net als de kerkenraden en classicale vergaderingen, heeft ook de generale synode een leidinggevende taak, in haar geval aan het leven en werken van de kerk in haar geheel, van alle gemeenten tezamen. Daarnaast heeft de synode de taak om ter hand te nemen wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. Hier wordt de blik van de synode naar buiten gericht, op haar roeping om kerk van Christus te zijn in de wereld, in de samenleving, dichtbij en in de verte. De synode vervult hier namens alle gemeenten een verkennende en initiërende rol.


Vergaderingen synode

De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar minimaal twee keer bij elkaar (april en november). De kleine synode komt normaal gesproken vier keer bij elkaar (maart, juni, september, november).

Het moderamen (dagelijks bestuur) stelt de agenda’s op voor de vergaderingen van de generale en kleine synodes. De synoderapporten en besluitenlijsten van de synode zijn te vinden in de bibliotheek op deze site.

Bezinning op belangrijke thema's

In de serie Protestants Perspectief reflecteren scriba en preses op actualiteiten in kerk en samenleving.

In een online collegereeks komen de kerkelijke en ethische thema's aan bod die de afgelopen jaren tijdens synode besproken zijn. Van harte welkom!


Lutherse synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)