Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Advies GCBB Vermindering werktijd predikant (LWK 19-06)
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Jaarplan en begroting Kerk in Actie 2020
Document (PDF) Download
Synoderapport
Jaarplan en begroting 2020 Protestantse Kerk
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Lichter Verkend - Werkgroep Kleine Gemeenten Lichter, oktober 2019
Document (PDF)
Download
Synoderapport
(Door)Ontwikkeling Kerkcampus - Begeleidende notitie ter bespreking door de Generale Synode op 15 november 2019
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Gespreksnotitie in verband met een eventuele aanpassing van de verkiezingsprocedure van moderamenleden
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Tussenrapportage over de periode januari tot en met juni 2019 - Commissie Werkzaam Vermogen
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Brief moderamen tussenrapportage Werkzaam Vermogen
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Voortgangsrapportage werkgroep ambt (1 november 2019)
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Rapport van het generale college voor de kerkorde inzake de consideraties met betrekking tot de in november 2018 in eerste lezing vastgestelde teksten; voorstellen tot vaststelling in tweede lezing. (GS 19-10)
Document (PDF)
Download