Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

07
mrt
-
12
sep

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten 'Kerkenvisies'

Met ingang van 2019 kunnen burgerlijke gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om een kerkenvisie op te stellen. Om gemeenten en kerkbesturen over de mogelijkheden te informeren, vinden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet, is het instrument van de kerkenvisie. Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Bij de totstandkoming van deze kerkenvisies is het van groot belang dat de kerkbesturen, als eigenaren van deze kerkgebouwen, tijdig worden betrokken en ook volop meedoen bij de samenstelling van zo'n kerkenvisie. Als u wilt dat uw gemeente een kerkenvisie gaat opstellen en/of als u voorziet dat u in de komende jaren met een of meer kerkgebouwen tot een bredere of andere invulling van het gebruik wilt komen, verdient het aanbeveling om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken.

Bijeenkomsten

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Overijssel

7 maart

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

Mooisticht

www.mooisticht.nl

Noord-Holland

12 sep

Mooi Noord-Holland

www.mooinoord-holland.nl

Groningen-

Friesland-

Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

Flevoland

Ntb

Nieuw Land Erfgoedcentrum

www.nieuwlanderfgoed.nl

 Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

29
mei

Nationale Synode

Op 29 mei wordt de herdenking van 400 jaar Nationale Synode afgesloten met het tekenen van een Verklaring van Verbondenheid, door honderden afgevaardigden van diverse geloofsgemeenschappen.

Deze slotmanifestatie geeft zowel qua inhoud als muzikale omlijsting uitdrukking aan de diversiteit van de kerken in Nederland. Sprekers zijn onder andere: prof. dr. Bram van de Beek, dr. Hans Burger, pinkstervoorganger en socioloog dr. Samuel Lee en bisschop dr. Gerard de Korte.

Gospelkoor Elvis E & Friends Choir onder leiding van Elvis Ediagbonya, het Dordt College Choir uit Iowa (VS), dirigent Jan-Quintus Zwart en organist Ab Weegenaar zorgen voor muziek.

In aanwezigheid van vice-premier Carola Schouten zal aan het eind van de bijeenkomst een ´Verklaring van Verbondenheid´ worden ondertekend door vertegenwoordigers van een groot aantal kerken.

Ook u kunt uw handtekening zetten.  

Wij nodigen u van harte uit om op 29 mei aanwezig te zijn en zo met ons het verlangen zichtbaar te maken naar eenheid onder christenen in ons land.  

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Grote Kerk in Dordrecht

Juni

01
jun

5e editie Kerkenpad Oost-Groningen

Diverse kerken in Oost-Groningen stellen tijdens het Kerkenpad hun deuren open voor het publiek.

Zaterdag 1 juni organiseren 22 kerken en 1 toren in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Midden-Groningen voor de vijfde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek, zodat de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerken variëren sterk wat betreft architectuur en hebben allemaal zo hun eigen bezienswaardigheden, waar vrijwilligers graag meer over vertellen! Een aantal deelnemers organiseert bovendien extra activiteiten, zoals een boekenmarkt, bespeling van het orgel en een tentoonstelling. Belangstellenden zijn op 1 juni van 10.00-16.00 uur van harte welkom!

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Oost-Groningen
02
jun

Pop-kerkdienst en boekpresentatie ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’

Zondagochtend 2 juni wordt het boek 'Van Elvis-viering tot U2-dienst’ in Paradiso gepresenteerd met een unieke pop-kerkdienst rondom Johnny Cash, Elvis Presley en Bløf, met als thema: Thuiskomen.

Popdominees Jan Andries de Boer, Piet van Die en Fred Omvlee werken al jarenlang met popmuziek in de kerk. Jan Andries de Boer organiseert rockdiensten rond U2 en Bløf, Piet van Die rond Johnny Cash en Fred Omvlee rond Elvis Presley en de Top2000. Voor het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’ bundelden zij hun krachten en inzichten. In dit boek gaan de auteurs dieper in op de religieuze inhoud van popmuziek en de waarde daarvan voor de kerk. Het boek bevat een kleine theologie van de popmuziek en veel verdieping over de genoemde artiesten. Er blijken ook veel andere artiesten te zijn van wie de muziek een plek kan krijgen in kerkdiensten.

Zondagochtend 2 juni wordt het boek in Paradiso gepresenteerd met een unieke pop-kerkdienst rondom Johnny Cash, Elvis Presley en Bløf, met als thema: Thuiskomen. De bezoeker wordt meegenomen door het mooiste van de Bijbel en de popmuziek rond dit thema. De nummers worden gespeeld door de bands Cashflow3 en TeBoven. Aan het eind van deze dienst wordt het boek gepresenteerd en is er gelegenheid tot signeren.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam
03
jun
-
01
jul

Post-hbo Seksualiteit & Geloof

Seksualiteit is een goede gave van God. Toch lopen veel van uw gemeenteleden waarschijnlijk rond met vragen op het gebied van seksualiteit. En in tal van kerken spelen problemen rond seksualiteit.

Deze cursus is bedoeld voor voorgangers, predikanten, pastors, pastoraal medewerkers, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en andere professionals met een hbo- of wo-opleiding Theologie. De cursus duurt in totaal vier dagen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Christelijke Hogeschool Ede
04
jun

Bezinningsmiddag 'Werken aan spiritualiteit in de gemeente'

Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Op dinsdag 4 juni is er in Jorwert een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, Nijkleaster en het netwerk van geestelijk begeleiders.

In Nijkleaster, Sluytermanwei 4 te Jorwert
05
jun
-
26
jun

Vierdaagse PAO cursus Religie en Wetenschap met Gijsbert van den Brink

In een viertal sessies van 4 uur per sessie, worden de grote vraagstukken op het gebied van religie en wetenschap behandeld vanuit verschillende perspectieven.

De module ‘Religie en Wetenschap’ is ontwikkeld voor predikanten en andere voorgangers, pastoraal medewerkers, docenten godsdienst en geïnteresseerden. De relatie tussen religie en wetenschap wordt vaak omschreven in termen van conflict. Waar bepaalde religieuze tradities wetenschappelijke resultaten soms in twijfel trekken op basis van religieuze gronden, hebben wetenschappers vaak een bepaalde scepsis ten aanzien van de waarheidsuitspraken van religie. Echter, in hoeverre geeft een dergelijke conflict-these een correcte weergave van de relatie tussen religie en wetenschap? Deze cursus komt als post-academisch onderwijs in aanmerking voor de bij- en nascholing van dominees, pastores en docenten levensbeschouwing en godsdienst. In de cursus willen we aansluiten op de leefwereld en de praktijk van de cursisten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Vrije Universiteit, Amsterdam
05
jun
Startavond Kerk in de buurt Rotterdam

Startavond Kerk in de buurt Rotterdam

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

In Open Arms, Duikerstraat 29, Rotterdam
06
jun

Dag van de Hoop 6 juni 2019

Elk schooljaar kent hoopvolle momenten. Momenten die binnen de school zin geven en waar leerlingen en leraren energie van krijgen. Op donderdag 6 juni organiseert Verus, de koepelorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs, de Dag van de Hoop. De

Hoop brengen

In de periode van Pasen tot Pinksteren werkt Verus, met zoveel mogelijk scholen en partners zoals de de Protestantse Kerk Nederland, de EO, Stichting Present en de Vrije Universiteit samen om over hoop te DENKEN, iets te DOEN waardoor een ander hoop krijgt, met elkaar te VIEREN dat er hoop is om de wereld iets mooier te maken, en deze verhalen met elkaar en anderen te DELEN. Zo kunnen schoolleiders, leraren en leerlingen zich vanaf 18 april voorbereiden op de Dag van de Hoop.

Meedoen is eenvoudig

Verus heeft alle scholen die lid zijn van Verus, een promotiepakket gestuurd. De meeste katholieke en protestants-christelijke scholen zijn bij Verus aangesloten. De kans is dus erg groot dat de school waarmee u contact onderhoudt deze informatie ook ontvangen heeft.

Verus zal via een app ideeën, materialen en activiteiten aanbieden om scholen te ondersteunen. Scholen krijgen onder andere vlogs met voorbeelden om iets voor een ander te doen. Zo kunnen leerlingen een kaart sturen aan iemand die een positief bericht kan gebruiken, kunnen ze een maaltijd maken voor eenzame mensen, een top 10 samenstellen van songs die hun hoop hebben gegeven et cetera.

Samenwerken rond de Dag van de Hoop

Heeft u, vanuit de kerk, een goed contact met de school, informeer dan eens of zij meedoen met de Dag van de Hoop. Wellicht kunnen jullie samenwerken om, passend bij de tijd na Pasen, hoop tot leven te wekken. We geven wat suggesties:

  • Verzorg een gastles over hoop. Samen DENKEN jullie na over de de betekenis van hoop. JOP, Jong Protestant heeft verschillende werkvormen over hoop ontwikkeld, die u hierbij kunt gebruiken. Let wel: deze werkvormen zijn in eerste instantie voor het jeugdwerk binnen de kerk ontwikkeld. Bespreek met de school of deze werkvormen ook passend zijn binnen de school.
  • Sluit aan bij diaconale projecten in uw gemeente of kerk om mensen een steuntje in de rug te geven. Laat leerlingen iets DOEN om mensen hoop te geven.
  • VIEREN dat we hoopvol in het leven mogen staan, kan tijdens een school-kerkviering. Organiseer er één gezamenlijk. Het kan ook tijdens een viering op school op de Dag van de Hoop, of in de periode die eraan voorafgaat.
  • Verhalen van hoop zijn overal te vinden, in het groot en in het klein. Organiseer een ontmoeting tussen leerlingen en ouderen uit de gemeente. In groepjes worden zij, bijvoorbeeld met behulp van gesprekskaartjes, uitgenodigd verhalen van hoop te DELEN.

Naast de suggesties die we noemen, is er nog veel meer mogelijk. Ga daarom in gesprek met de school en bedenk samen hoe u de school kunt ondersteunen de Dag van de Hoop voor de leerlingen tot een groot succes te maken.

Meer lezen? Kijk op de site van Verus.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Landelijk
06
jun
Startavond Kerk in de buurt Leersum

Startavond Kerk in de buurt Leersum

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

In Michaelkerk, Kerkplein 1, Leersum
07
jun
Petrus Vertelt

Petrus Vertelt

Op 7 juni vindt de volgende editie plaats van Petrus Vertelt. Meld u gratis aan en kom luisteren naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen.

De volgende editie van Petrus Vertelt vindt op 7 juni plaats in Stellendam. Meld u gratis aan en kom luisteren naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen.

Bij Petrus Vertelt vertellen mensen voor de microfoon een verhaal uit hun leven. Stuk voor stuk zijn dat mooie, bijzondere of ontroerende verhalen - elk verhaal is persoonlijk en echt gebeurd. De vertellers hebben verschillende achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door klinkt er mooie muziek en na afloop is er een gezellige borrel.

In Stellendam
12
jun
-
20
jun

Hendrik Kraemerlezing 2019

Wat zijn actuele ontwikkelingen en inzichten van de missiologie? Hoe kun je samenleven in een land met verschillen in religie en cultuur? Lezing met Rev. Anderson Jeremiah uit het Verenigd Koninkrijk.

Anderson H. M. Jeremiah is voorganger en docent World Christianity and Religious Studies aan de faculteit voor politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. In zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere geloofsgemeenschappen. Naast zijn onderzoek in Zuid-Azië en West-Africa, doet hij ook onderzoek naar de opkomst van de verschillende ethnische en raciale vormen van christendom in Groot-Brittanië.

De voertaal van deze lezing is Engels. Na afloop van de lezing is er een borrel.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In PThU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
13
jun
Startavond Kerk in de buurt Beilen

Startavond Kerk in de buurt Beilen

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

In Het Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, Beilen
14
jun
-
28
jun

God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing van God in moderne beeldende kunst

Op 14, 21 en 28 juni geeft godsdienstfilosoof en estheticus prof. dr. Wessel Stoker een driedaagse cursus over kunst en religie.

Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema’s. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Hoofdgebouw VU Amsterdam
16
jun

Regenboogviering Hollum Ameland

Op zondag 16 juni (aanvang 11 uur) vindt in de Hervormde Kerk te Hollum Ameland de provinciale Regenboogviering plaats. Het thema is: Welkom!

Voorganger is ds. S. Alblas.

Hervormde Gemeente Ameland i.s.m. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland.

Iedereen is van harte welkom.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Hollum Ameland
18
jun
Startavond Kerk in de buurt Haarlem

Startavond Kerk in de buurt Haarlem

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Verhalenhuis, van Egmondstraat 7, Haarlem
19
jun
Startavond Kerk in de buurt Dirksland

Startavond Kerk in de buurt Dirksland

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe ánderen dat hebben gedaan? Dan is de startavond Kerk in de buurt iets voor u.

Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van jouw kerk met de buurt. En u komt te weten welke stappen u kunt zetten om zelf meer Kerk in de buurt te worden. De startavonden worden gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. En er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.

De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Onder de wiek, Ring 57, Dirksland
19
jun

Workshop lezen en zingen van onberijmde psalmen o.l.v. ds. Gert Landman

Op 19 juni, aanvang 20:00 uur. Kapel Nieuw Hydepark te Doorn: lezen en zingen van onberijmde psalmen.

Getijdengemeenschap De Binnenkamer biedt aan: workshop lezen en zingen van onberijmde psalmen o.l.v. ds. Gert Landman. Op 19 juni, aanvang 20:00 uur. Kapel Nieuw Hydepark te Doorn. Aansluitend avondgebed van 21.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Doorn, kapel Nieuw Hydepark
20
jun

Symposium 'Becoming Undefended' voor leiders met Simon Walker

Inspirerend en prikkelend symposium over de vraag: welk leiderschap is vandaag nodig in de kerk en in de samenleving?

De kern van 'undefended leadership' wordt samengevat in onderstaande citaat: 'Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.' (Simon P. Walker, The Undefended Leader Trilogy) Rode draad van het symposium is de vraag: welk leiderschap is er nodig in de samenleving van vandaag? Dit thema wordt uitgewerkt met bijdragen uit Nederland over 'undefended leiderschap' in de zorg, in de kerk en in publiek leiderschap (overheid, politiek).

In Postjesweg 150, Amsterdam
20
jun

Werkdag Kerkorde

Wie in de kerk werkt, krijgt vroeger of later te maken met kerkrechtelijke vragen en thema's. Vragen over bijvoorbeeld het ambtsgeheim of over vermogensbeheer. Daarover gaat deze werkdag.

Tijdens deze dag onder leiding van Klaas Willem de Jong, docent kerkrecht aan de PThU, komen verschillende onderwerpen aan de orde. Een deel van het programma ligt al vast, maar u kunt ook zelf thema's voor deze dag aandragen.

Dr. Klaas Willem de Jong is specialist op het gebied van kerkrecht binnen de Protestantse Kerk Nederland. Deze studiedag richt zich op predikanten en ambtsdragers binnen dit kerkverband. Deelname kost € 35 per persoon. Graag vooraf aanmelden via www.pthu.nl/actueel/agenda. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
21
jun

40ste Geruchtdag: Jesus is the answer

Studiedag Op Goed Gerucht, vrijdag 21 juni 2019, 10.30-15.30 uur, Bergkerk, Amersfoort

Onze Heer en Zaligmaker. Gestoven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht… Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren wij, moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God. Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch ‘vrome’ gevoelens op? Kortom: wie zeg jij dat hij is? We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en door dr. Geurt Roffel, onlangs gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Antwoorden op de vraag of Jezus de zoon van God is.

 

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Bergkerk Amersfoort
21
jun

Expertmeeting: School & Kerk, wat moeten we ermee?

De driehoek gezin-school-kerk kent een lange geschiedenis. Maar heeft deze driehoek vandaag de dag nog waarde op scholen die ook zonder kerk hun christelijke identiteit prima kunnen vormgeven? En zo ja, waarom en hoe dan?

De Protestantse Kerk organiseert op 21 juni een expertmeeting over dit onderwerp voor zowel mensen uit het onderwijs die werken op of voor traditiescholen, als voor mensen die vanuit de kerk met deze traditiescholen samenwerken.

In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
21
jun
-
23
jun

Kerkennacht 2019

Tijdens het weekend van 21-23 juni stellen kerken in heel Nederland zich open in het kader van Kerkennacht 2019.

Iedereen die benieuwd is wat er in het gebouw gebeurt, krijgt een kans om gewoon eens binnen te kijken. Het thema is dit jaar: ‘Is dit óók kerk?’ Bezoekers worden uitgedaagd eens over de drempel te stappen en wellicht hun beeld van de kerk bij te stellen. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
jun

Leefgemeenschappen festival

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Augustanahof, Amsterdam
23
jun

Verkendag Pionieren - Gouda

Bent u benieuwd naar pionieren? Of loopt u rond met het idee om te gaan pionieren? Kom dan naar de verkendag in Gouda op 23 juni.

Dit is een verkendag speciaal gericht op iedereen die interesse heeft in het starten van een interculturele pioniersplek.

  • Van 14.00 - 15.00 uur viering van de pioniersplek ICF Gouda.
  • Van 15.00 - 16.00 uur informatie over intercultureel pionieren en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Op deze dag is pionier Mavis Klaver van pioniersplek ICF Gouda aanwezig om over haar pioniersplek te vertellen.

 

Verkendag

Op een verkendag pionieren wordt u heel breed geïnformeerd over pionieren: een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgelegd wat pionieren wel en niet is en u krijgt informatie over hoe je zelf zou kunnen beginnen. Er is altijd een pionier aanwezig die iets vertelt over zijn of haar pioniersplek. Zo krijgt u een beeld van hoe pionieren er in de praktijk uit ziet. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de pionier.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelding voor deze verkendag kan door hier te klikken. Of deze pagina te bezoeken: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/verkendagen

Mocht u meer willen weten over de verkendag, of meer informatie willen over pionieren, neem dan gerust contact op met Christiaan Cevaal. Mail hiervoor naar: c.cevaal@protestantsekerk.nl.  

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In in Gouda, Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
24
jun
-
28
jun

Zomerconferentie Lucasorde

De Lucasorde organiseert van 24 tot en met 28 juni de zomerconferentie 'Klinkt goed, verhalen en liederen in je eigen taal'.

“Klinkt goed”, zeggen we bij woorden die ons aanspreken of bij klanken die harten en zielen raken. In de zomerconferentie komt dit alles bijeen in “verhalen en liederen in je eigen taal”. De sprekers en workshopleiders nemen de aanwezigen mee in het vertolken, vertalen en hertalen van heil en hoop, terwijl zang en muziek en kunst hen creatief bij helende bronnen brengen. Het doel: dichter bij zichzelf en bij God komen, Hem loven.

De Lucasorde is een oecumenische organisatie, die gelooft dat genezing (healing) een wezenlijk onderdeel is van de bediening van de gemeente. In de gemeente kan dit onder meer vorm gegeven worden door voorbede, handoplegging en ziekenzalving. 

Met o.a. Pieter Oussoren, Rabbijn Marianne van Praag, Hanna Rijken, Jacques Helder en Rob van Essen.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Helvoirt
25
jun

Instructiebijeenkomst Bijbellezen in de multiculturele groep

Mensen met verschillende culturele achtergrond lezen samen de Bijbel. In de instructiebijeenkomst maken gemeenteleden kennis met het speciaal hiervoor ontwikkeld materiaal

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn wel grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het materiaal is geen bijbelstudiemateriaal, maar gaat echt om basaal bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.” Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

In Protestants Landelijk Dienstencentrum

Juli

21
jul
-
27
jul

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek. Alle zangers zijn welkom.

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, ook halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking.

Voor dit Kleinkoor zullen vooraf op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten afgenomen worden door de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides. (indien bij de dirigenten de stem niet bekend is). Tijdens de week zullen zowel aparte als gemeenschappelijke repetities zijn.

Op zondagavond 21 juli zal het grote Weekkoor medewerking verlenen aan de dienst in de kapel in Denekamp.

Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van elkaar.  

Muziek van o.a. Heinrich Schütz,  Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het programma staan.

Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590 voor een eenpersoonskamer en € 525 voor een tweepersoonskamer.

Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 295 (eenpersoonskamer) en € 265 (tweepersoonskamer). Voor jongeren zonder regulier inkomen € 265 (hele week) en € 135 (vanaf woensdag).

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via ineke3110@gmail.com

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp
23
jul
-
26
jul

Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

Samen muziek maken en u verdiepen in de achtergrond en betekenis van de liturgie vormen de belangrijkste pijlers van deze studieweek.

Een team van musici en theologen staat garant voor een gevarieerd programma. Het thema voor 2019 is 'Licht'.

In Centrum Bovendonk, Hoeven

Augustus

15
aug
-
18
aug

Graceland Festival

Graceland Festival is een mooi voorbeeld van een plek waar ruimte is voor allerlei mensen, zowel kerkelijk, als pioniers, als zoekend, als seculier.

De Protestantse Kerk in Nederland is hoofdsponsor van Graceland Festival. Het festival biedt prikkelende praters, intieme muzieksets, rustgevende meditatie en kritische kleine kunst. Het festival inspireert tot een liefdevol samenkomen van diversiteit. Daarin zitten veel overeenkomsten met de kerk, die een oefenplaats wil zijn van diverse mensen. Een plek om te geloven, maar ook om te twijfelen, om troost te vinden en het leven te vieren. Daarom is de Protestantse Kerk op zijn plek op Graceland Festival, waar we verhalen delen van geloof, hoop en liefde.

In Vierhouten
22
aug
-
25
aug

Kloosterfestival

Het Kloosterfestival is een evenement voor jongeren van 18-30 dat twee keer per jaar (zomer- en wintereditie) plaatsvindt in en rond klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Het festival is nauw verbonden met het in dit klooster gevestigde Jongerenklooster. De monastieke traditie heeft ook aantrekkingskracht voor jongeren die op zoek zijn naar rust, stilte, bezinning en inspiratie. De Protestantse Kerk draagt financieel en inhoudelijk bij aan de zomereditie van dit festival.

In Nieuw Sion, Diepenveen

September

17
sep

Preekfestival Amersfoort

Op dinsdag 17 september vindt het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’ plaats in Amersfoort. Op het programma staan verschillende lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap.

Het gaat over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer. 

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

Datum en tijd: 17 september. Het Preekfestival start om 10.30 uur. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten.

Kosten: Een all-in ticket voor de gehele dag bedraagt €35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO)/HBO) hebben gratis toegang, maar dienen zich wel aan te melden.

In Amersfoort
18
sep
-
09
okt

PAO Religie en Geweld - De onbegrijpelijke factor religie

Een korte, vierdelige cursus over religie, secularisme, levensbeschouwing en geweld met professor dr. Eddy Van der Borght aan de Vrije Universiteit.

De module is ontwikkeld voor dominees, pastors, docenten, hulpverleners, personen werkzaam bij de overheid en geïnteresseerden die niet goed weten hoe om te gaan met de factor religie en de daarmee geassocieerde connotatie van geweld. Een cursus voor hen die willen weten hoe ze religieuze en niet-religieuze motivaties van mensen in hun leven kunnen duiden.

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Gedurende deze cursus maken de deelnemers gedurende een viertal bijeenkomsten kennis met de grote vraagstukken op het gebied van religie en geweld vanuit verschillende perspectieven.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Vrije Universiteit van Amsterdam
25
sep

Informatiebijeenkomst over jongerenreis naar Israël en Palestina (zomer 2020)

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. UIteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis.

De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1800 euro per persoon. Door een subsidie betaalt de Protestantse Kerk een derde deel van de kosten. Van de jongeren wordt verwacht dat ze de rest van het bedrag door eigen fondsenwerving bijeenkrijgen en/of zelf betalen.

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

In Utrecht

Oktober

05
okt

Groen Geloven 2019

Ontdek jouw volgende stap naar een duurzame levenstijl. Groen Geloven biedt je nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping.

Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. Deze dag ontdek je welke concrete stappen jij kunt zetten om thuis, in je kerk en in je omgeving het verschil te maken. Tijdens workshoprondes kun je je verdiepen in specifieke thema’s en de afsluitende netwerkborrel geeft je alle kans om mensen te ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur.

Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en de GroeneKerkenactie, mede mogelijk gemaakt door: Tear, ChristenUnie, Kerk in Actie, de Evangelische Omroep (EO), A Rocha Nederland, Micha Nederland, CCA en CGMV vakorganisatie voor christenen.

In Dominicanenklooster Zwolle
11
okt
-
13
okt

Kloosterweekend: Verbondenheid

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi.

In het verdiepingsprogramma van dit weekend wordt aandacht besteed aan verbondenheid. Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God de Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe stond Franciscus hierin? In dit weekend gaat het om het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij - als mens en medemens - daarmee omgaan? Dit themaweekend is te volgen als je al bekend bent met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Woongemeenschap De Wonne Enschede
29
okt

KPV-training Radboudumc Nijmegen

Op 29 oktober 2019 organiseert het Radboudumc een kennismakingsdag over de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

Deze training voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores is gericht op een diepgaande herbronning van je identiteit en een duurzame verbetering van je handelen. Naast de bekende werkvormen komen ook Pesso en interculturele communicatie aan de orde. Ook bestaat de mogelijkheid van een klinische leerstage. De training is opgebouwd als vier blokken door het jaar heen, in januari, maart, juni en september 2020. Begeleider: dr. Anneke de Vries.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Radboudumc Nijmegen
31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

04
nov
-
17
feb

Zicht op jezelf - spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt u zicht te krijgen op uw spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Gaandeweg ontvouwt zich de kaart van je leven en ga je lijnen en verbindingen, halteplaatsen en bestemmingen zien. Aan het einde van de training heb je je spirituele autobiografie geschreven. We gebruiken verschillende werkvormen: onder woorden brengen en schrijven, tekenen, werken met beelden, dialoog. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur, tussen de bijeenkomsten door werk je aan opdrachten. Begeleiding: drs. Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboud umc.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Radboudumc Nijmegen
06
nov

Werkdag Rituelen in de praktijk

Hoe werken rituelen en hoe ontwerp je nieuwe rituelen?

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. . Voor predikanten en geestelijk verzorgers zijn rituelen onmisbaar gereedschap. Tijdens deze Werkdag kijken we naar religieuze, niet-religieuze en `wilde' rituelen. Docent: drs Ekkehard Muth.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Radboudumc Nijmegen
10
nov

landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’

Op 10 november is er voor de tiende keer de landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’.

In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt.

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Alle reden dus om daarbij stil te staan tijdens een themazondag. Het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, vrijwilligers, studenten, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt. Meer informatie en hulpmiddelen vindt u op de website christenzijnopjewerk.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

24
nov
-
27
nov

Retraite geestelijk verzorgers: 'Bezielen en verstillen'

Van 24 tot en met 27 november organiseert het Dominicanenklooster in Huissen een retraite voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers.

Tijdens de retraite wordt kennisgemaakt met verschillende vormen van meditatie, onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders.

Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Stichting Dominicanenklooster Huissen

April

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Radboudumc
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in