Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

April

04
apr
-
20
jun

Training - Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

In deze training van de Academie van de Protestantse Kerk leert u alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en het uitvoeren van een rouwdienst.

Onderdelen van de training zijn: - pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden - Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven - liturgische vormgeving van een uitvaartdienst - het schrijven van een overweging - de rol en het gebruik van rituelen en symbolen - presentatietechnieken Trainingsdagen zijn gepland op: Zaterdag 4 april Dinsdagavond 21 april Dinsdagavond 12 mei Dinsdagavond 26 mei Dinsdagavond 9 juni Zaterdag 20 juni Lestijden op zaterdagen zijn van 9.30-16.30 en op dinsdagen van 19.30-22.00 Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

07
apr

Training Actieve Gespreksvoering. Een systeembenadering

Vanaf 7 april 2020 organiseert het Radboudumc de training Actieve Gespreksvoering. De training bestaat uit negen bijeenkomsten verspreid over april-mei en oktober-december 2020.

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat/geestelijke verzorging: de pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman).

Docenten: dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Maximaal aantal deelnemers: 8.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
apr

Studiedag SMPR

Van harte nodigen we u uit deel te nemen aan de door SMPR georganiseerde studiedag met als thema: ‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 april 2020 in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. De ontvangst is om 9.30 uur, de studiedag begint om 10.00 uur eindigt om 16.00 uur.

Over het thema

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om! Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert SMPR (met ondersteuning van de PThU) een studiedag over macht. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast wordt aan de hand van een casusbespreking in kleine kring kennisgemaakt met de voetangels en klemmen bij het interveniëren in conflicten.

Aanmelden

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april bij SMPR via: info@smpr.nl. De kosten zijn 25,-. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, het programma en een factuur. Voor informatie over de studiedag kunt u terecht op hetzelfde mailadres en via 030-3038590.

 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

17
apr

Macht? Dat komt bij ons niet voor!

Studiedag van SMPR over de theologische en sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap.

De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen en studenten theologie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr

Lectio divina

Lectio divina met ds. Jos de Heer nav zijn boek ""De ladder van de kloosterlingen (4e bijeenkomst van de 4)

Programma en tijden 09.30 Ochtendgetijdegebed met De Binnenkamer in de kapel 10.00 Informele ontmoeting onder koffie/thee 10.15 Inleiding en gesprek, collatio (steeds wordt dus één van de vier treden besproken in zijn samenhang van het geheel) 11.30 Lectio divina meditatie in de kapel 12.15 Nagesprek onder eenvoudige lunch (zelf mee te nemen)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

18
apr
-
13
jun

Training - Leiden van uitvaarten door gemeenteleden

In deze training van de Academie van de Protestantse Kerk leert u alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en het uitvoeren van een rouwdienst.

Onderdelen van de training zijn: - pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden. - Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven. - liturgische vormgeving van een uitvaartdienst. - het schrijven van een overweging. - de rol en het gebruik van rituelen en symbolen. - presentatietechnieken. Lesdagen zijn op: Zaterdag 4 april Dinsdagavond 21 april Dinsdagavond 12 mei Dinsdagavond 26 mei Dinsdagavond 9 juni Zaterdag 20 juni Lestijden op zaterdagen zijn van 9.30-16.30 en op dinsdagen van 19.30-22.00 Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

21
apr
-
23
apr

Predikantenconferentie in Slowakije

Stichting HOE organiseert voor predikanten uit Nederland en Slowakije een conferentie over missionaire activiteiten.

Acht Nederlandse PKN-predikanten bezoeken van 21-23 april 2020 in Slowakije een conferentie om met Slowaakse predikanten in gesprek te gaan over missionair werk. Het zal gaan om uitwisseling van ervaringen in de Slowaakse en Nederlandse context. De bedoeling is dat er ook lokale initiatieven worden bezocht.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
apr

Studie/trainingsdag Ouderdom en zingeving

Bergkerk Studie/trainingsdag - Zin in de ouderdom

Studiedag Zingeving in de ouderdom 21 april 2020 Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur) Studie - en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

• Inleiding in het nieuwe ouder worden
• Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
• Ouderdom in kunst en filosofie
• Werkvormen voor kringwerk
• Accreditatie SKGV Voor predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en vrijwilligers

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek.

Opgave: René Rosmolen r.rosmolen@casema.nl tel. 0647674140 Info: www.bergkerk.nl / beheerder@bergkerk.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

23
apr

Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen

We delen het geloof het liefst in relatie met mensen. In echte ontmoetingen, in doorleefde verhalen die iets van jezelf laten zien. Maar wat vertel je dan en hoe?

We delen het geloof het liefst in relatie met mensen. In echte ontmoetingen, in doorleefde verhalen die iets van jezelf laten zien. Maar wat vertel je dan en hoe?

26
apr

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling.

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Henk van der Laan uit Valkenburg.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Mei

09
mei
-
13
jun
Dorpskerkentour: inspiratie, ontmoeting en uitwisseling 

Dorpskerkentour: inspiratie, ontmoeting en uitwisseling 

De eerste dorpskerkentour komt eraan: drie regionale dorpskerkendagen, op 9 mei, 6 en 13 juni, voor mensen die betrokken zijn bij hun dorpskerk en hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.

De dagen bieden een plek voor onderlinge ontmoeting om verhalen te delen, vragen te bespreken, nieuwe ideeën op te doen en contacten te leggen met mensen uit andere dorpskerken

Het thema van de eerste dorpskerkentour is: Geloven in de dorpskerk.

Er zijn verdiepende lezingen, inspirerende workshops en reflecties op betekenis van kerk-zijn in het dorp. Waarom wil je kerk-zijn in het dorp? Hoe geef je vorm aan kerkelijke presentie in een veranderende samenleving, en vaak met minder mensen? Hoe kun je als kerk present zijn in meerdere dorpen? Kerken in de regio laten tijdens de dorpskerkentour zien hoe zij geloven in de dorpskerk: met muziek en kunst, in diaconale initiatieven, in hun contacten met dorpsgemeenschap en burgerlijke gemeente.  Wat drijft hen, wat inspireert hen, en waar zien zij sporen van God in het dorp?

De informatiemarkt op de dorpskerkendagen biedt informatie over onderwerpen die voor kerk-zijn in het dorp van belang zijn, waaronder Kliederkerk, contextueel bijbellezen en subsidiemogelijkheden. 

Praktische informatie

Zaterdag 10:00-16:00

  • 9 mei 2020 Flevoland
  • 6 juni 2020 Noord-Brabant
  • 13 juni 2020 Drenthe

Programma en locaties worden nader bekend gemaakt. 

De prijs is 25 euro (incl. lunch, koffie en thee)

Aanmelden 

12
mei

Predikantendag 2020

Terwijl het kerkbezoek daalt, trekken events vanuit christelijke organisaties volop belangstelling. Hoe komt dit? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er en hoe beïnvloedt dat het predikantschap?

Gezien de maatregelen rondom het coronavirus vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) zijn alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen afgelast. Ook de predikantendag gaat niet door.

Na een gezamenlijke start waarin het traditionele verenigingsmodel van de kerk en het moderne event tegenover elkaar worden gezet, zijn er drie rondes van workshops. Deze workshops laten de deelnemers kennismaken met uiteenlopende vormen van Kerk en Event.

De inleiding van de dag wordt verzorgd door Liuwe Westra en Marten van der Meulen. De workshops worden o.a. geleid door Marijke Karreman, Hanna Rijken, Fred Omvlee, Wilbert van Iperen en Petra de Nooy. Programma 9.00 uur inloop 10.15 uur liturgische opening van de dag 10.45 uur inleiding 12.00 uur workshopronde 1 12.45 uur lunch 14.00 uur workshopronde 2 15.00 uur workshopronde 3 15.45 uur afsluiting organisatie: Bond van Nederlandse Predikanten

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mei
-
15
mei

Conferentie Spiritualiteit van de Protestantse Kerkmuziek

De Ontmoetingskerk in Enschede is van 13 tot 15 mei gastheer van de internationale conferentie The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present.

De Ontmoetingskerk is een open kerk en wil gastvrij zijn. De conferentie staat open voor predikanten, organisten en alle andere geïnteresseerden. Er zijn vier plenaire lezingen, 35 korte presentaties, een lezing-concert en een liturgische viering. 

Programma en inschrijving: https://www.rmht2020conference.com/ 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

13
mei

Uitreiking Ab Harrewijn Prijs

Op 13 mei wordt de jaarlijkse Ab Harrewijn Prijs uitgereikt, aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de rafelranden van de samenleving. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag.

Wie in deze tijden in de bijstand belandt, krijgt een verplichte tegenprestatie opgelegd. Schuldeisers stapelen boete op boete. Wie een toeslag krijgt van de belastingdienst, moet maar hopen die nooit ineens terug te hoeven betalen. De samenleving hangt vaker van transacties aan elkaar dan van solidariteit. Juist daarom is het zo belangrijk dat saamhorigheid in de samenleving mede door mensen georganiseerd wordt. De Ab Harrewijn Prijs wil een steuntje in de rug zijn voor mensen die dit soort initiatieven nemen.

De jury zoekt ook in 2020 initiatiefrijke mensen, die op originele wijze schijnbare tegenstellingen tussen systemen of mensen overbruggen. Die mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen. Of die initiatieven nemen om met elkaar vooruit te komen.

De jury wordt graag geattendeerd op inspirerende initiatieven: solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving. Iedereen mag voordragen. De vorm is vrij. Denk aan een persoonlijke aanbevelingsbrief, een link naar een website, een krantenknipsel of een jaarverslag. Zet er wel altijd de naam en adresgegevens van een contactpersoon bij.

De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2020. De jury selecteert vijf genomineerden, die elk 1.500 euro krijgen om aan hun initiatief te besteden. Voor de uiteindelijke winnaar is er 5.000 euro.

De uitreiking vindt plaats op woensdag 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn in 2002. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

20
mei
-
24
mei

Justice & Joy - CWN-CWJ Voorjaarsconventie 20-24 mei 2020

De CWN voorjaarsconventie biedt ruimte voor spiritualiteit. Het werk van Gods Geest staat centraal in lofprijzing, meditatie, studie, vieren, luisteren, stilte en vooral: ontmoeting.

Justice & Joy... kan het één zonder het ander? Als je dat vraagt aan bishop Zac Niringiye, hoofdspreker van deze conventie, krijg je een duidelijk antwoord. Zonder gerechtigheid geen blijdschap. Gerechtigheid is één van de grondtonen van wie God is, benadrukt bishop Zac. Het is de basis van Gods koninkrijk. Talloze teksten in de Bijbel maken dit duidelijk. Gerechtigheid komt tot uitdrukking in hoe we op sociaal en economisch vlak met onze medemensen omgaan. Maar ook op het gebied van ecologie gaat het steeds meer over gerechtigheid. Hoe bouwen wij hier als rijke christenen met elkaar aan een koninkrijk van recht en vreugde? Andere sprekers zijn Thomas Quartier en Evert Jan Ouweneel. En er is nog veel meer te doen op de conventie: Workshops, diensten, een volledig kinder- en jeugdprogramma en een spetterend optreden van G-Roots.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

21
mei
-
23
mei

Jeugdmuziekdagen - Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek

De Lutherse Jeugdmuziekdagen zullen dit jaar worden gehouden in het Hemelvaartsweekend van donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei.

De nieuwe locatie is gelegen in het fraaie Zuid-Hollandse poldergebied: Veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop in de buurt van Lexmond.

Het zijn alweer de zesde Jeugdmuziekdagen na de doorstart in 2015.
De eerste ‘generatie’ kinderen heeft intussen de leeftijd bereikt, waarbij wat meer uitdagender muziek kan worden gezongen. Het is altijd mooi om te zien hoe snel kinderen zich ook muzikaal in korte tijd kunnen ontwikkelen! Daarom zal er vanaf dit jaar worden gewerkt in twee groepen.

Het belooft een beestachtig leuk weekend te worden, want het thema dit jaar is 'Dieren in de Bijbel'.

De deelnemersprijs bedraagt € 95,- en je kunt je aanmelden bij Pieta van Twist via: pietavantwist@hotmail.com. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juni

05
jun

Inspiratiedag Kerkproeverij 2020

Kunt u goede ideeën gebruiken om de Kerkproeverij in uw gemeente in te vullen? Kom dan op vrijdag 5 juni naar de Inspiratiedag, waar u kunt luisteren naar sprekers en workshops kunt volgen.

Hoofdspreker van de dag is Arjen ten Brinke (voorganger van Mozaïek Nijkerk), en er zijn diverse workshops.

De dag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en pastores.

Locatie: KRO-NCRV-studio in Hilversum.
Deelname is gratis.

Aanmelden kan op kerkproeverij.nl > inspiratiedag.

n.b.: De inspiratiedag zou eerst plaatsvinden op 17 april. I.v.m. de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is dit verplaatst naar 5 juni a.s.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Juli

05
jul

Ketikotiviering (thematische eredienst)

Thematische eredienst in het teken van Ketikoti in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam

Thematische eredienst in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam (Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) in het teken van Ketikoti, de feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Voorganger: ds. Andreas Wöhle.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

19
jul
-
28
jul

Jongerenreis naar Israël en Palestina

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis.

In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee!

Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samen leven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

 

Gegevens

De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon. 

Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?

Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl).

25
jul
-
01
aug

70ste Werkweek voor Kerkmuziek

Van 25 juli tot en met 1 augustus organiseert de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek de zeventigste Werkweek voor Kerkmuziek.

De Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrum-editie. Deze vindt plaats van zondag 25 juli t/m vrijdag 1 augustus in conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven.

Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zaterdag welkom om met het grote koor de andere muziek in te studeren. Er zullen enkele
gezamenlijke repetities zijn, maar ook een aantal gescheiden repetities van groot en kleinkoor. Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen.

Aan het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag 26 juli in de kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrijdag 31 juli eveneens in de kapel van Hoeven plaatsvinden. De muzikale leiding is weer in handen van Hans Jansen en Els Hermanides.

Vanwege de 70ste werkweek zal er veel feestelijke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale Lutherse traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz,Mendelssohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

De deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn vastgesteld op € 625 voor een eenpersoonskamer en € 560 voor een tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330,- (eenpersoonskamer) en € 300,- (tweepersoonskamer).

Voor jongeren zonder regulier inkomen € 300,- (hele week) en € 170,- (vanaf woensdag).

Aanmelden: via ineke3110@gmail.com. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Augustus

27
aug
-
29
aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

Inspirerende dagen voor theologen en werkers in de religieuze sector.

Binnen drie inspirerende dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega's van gedachten wisselen. Geaccrediteerd door SKGV. PKN: deelname is mogelijk in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

30
aug

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door pastor Rixt de Graaf-de Boer uit Rijnsburg.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

30
aug

Prikkelarme Kerkdienst

Deze dienst is bedoeld voor mensen, die sneller overprikkeld raken, bijvoorbeeld door autisme of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden.

Vanuit de Werkgemeenschap van de Protestantse Gemeenten in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg zal gestart worden met Prikkelarme Kerkdiensten. 

De kerkdiensten zullen plaatsvinden in de Goede Herder kerk aan de Hoofdstraat 35 in Valkenburg. Dit is een centrale plek in de gemeente Katwijk, die via twee zij-ingangen ook goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel of andere luide instrumenten teveel prikkels geven. Ook geeft het veel prikkels als er veel mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. Daarbij duren de gewone kerkdiensten ruim een uur, waar een grote concentratieboog voor nodig is. We staan er vaak niet bij stil dat deze bijeenkomsten voor mensen met een aandoening als autisme of NAH te inspannend kunnen zijn om bij te wonen.

Natuurlijk betekent dit niet dat er bij hen geen behoefte is aan het bijwonen van een eredienst en daarom start dit nieuwe initiatief om hierin tegemoet te komen. In 2020 zal er een proefproject gestart worden van vier Prikkelarme kerkdiensten door verschillende, vanuit Werkgemeenschap Katwijk, betrokken predikanten en een kerkelijk werker. Deze diensten duren een half uur en hebben een strakke liturgie, die gevolgd zal worden. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door een pianist en de diensten beginnen steeds om 12:30.

De data zijn: 19 januari ds. M. Zebregs, 26 april ds. H. van der Laan, 30 augustus pastor Rixt de Graaf,13 december ds. M. Heikoop. Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de Prikkelarme Kerkdiensten in de Goede Herder Kerk in Valkenburg. Ook als u iemand in gedachten hebt, voor wie deze diensten een uitkomst zouden zijn, geef het door. Wij hopen dat we het komende jaar met dit initiatief tegemoet zullen kunnen komen aan een sterk gevoelde behoefte om samen te komen en de Heer te ontmoeten rondom zijn Woord, ook als de reguliere zondagse eredienst geen optie is.

 

September

11
sep
-
13
sep

Marriage Course weekend

Neem tijd voor elkaar! Het Brandpunt in Doorn biedt op herhaling een Marriage Course in-1-weekend. Want elke goede relatie verdient aandacht!

De Marriage Course is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in de eigen relatie; of deze twee jaar of al meer dan 30 jaar bestaat; of het gaat om een sterk huwelijk, een nieuwe uitdaging binnen de relatie of wanneer men ergens tegenaan loopt. Het is goed om samen aan de slag te gaan en deze cursus helpt daarbij. Deze keer geen 8 avonden maar het hele programma in 1 weekend. Kortom een geheel verzorgd en inspirerend weekendje weg voor elk stel.

18
sep
-
09
okt

PE-cursus - Narratief Pastoraat

Een training in narratief pastoraat voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen en pastoraal betrokkenen.

Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

22
sep
-
17
nov

PE-cursus - Verhalend preken

Verbeter je verhaalkracht met deze cursus narratief preken.

Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar? Hoe laat je iets gebeuren?

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Oktober

16
okt
-
18
okt

Inspiratiefestival Terschelling

Van 16 tot en met 18 oktober vindt op Terschelling het Inspiratiefestival 2020 plaats.

Het festival staat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met op het programma onder andere: concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en getijdevieringen. Ook zijn er programma’s voor studenten, jongeren en kinderen. Een mooie gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of groep inspiratie op te doen. 

Meer informatie op de website van het Inspiratiefestival 2020.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

06
nov
-
15
jan

PE-cursus - Overtuigend spreken

Een goede boodschap verdient een goede spreker.

Hoe (s)preek ik ontspannen en overtuigend? Hoe haal ik het beste uit mijn stem? Hoe zorg ik dat mijn luisteraars geboeid blijven? Goede vragen die elke predikant en spreker weleens bezighouden. In deze training ga je met dergelijke aandachtspunten aan de slag, en zet je stappen vooruit.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
nov
Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Landelijke Diaconale Dag - Jubileumeditie

Op zaterdag 7 november is de 125e Landelijke Diaconale Dag, een jubileumeditie!

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt! 

22
nov
-
25
nov

Meditatieretraite Geestelijk verzorgers Bezielen en verstillen

Meditatieretraite voor geestelijk verzorgers, bedoeld om ‘de accu’ weer op te laden, je te bezinnen op wat jou bezielt en wat jouw drijfveren zijn in leven en werk.

Kennismaking met verschillende vormen van meditatie voor geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden, ritueel-begeleiders en uitvaartondernemers (m/v) onder deskundige begeleiding van Martina Heinrichs en workshopbegeleiders. Volgens de nieuwe regeling betreffende Persoonlijke Educatie kunt u aan deze kennismakingsdagen deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie, met vermelding van de studiebelasting van 15 studie-uren. Achtergrondinformatie over de nieuwe regeling vindt u hier. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

December

13
dec

Prikkelarme Kerkdienst

Een eredienst op maat voor ieder die een reguliere eredienst niet kan bijwonen vanwege overprikkeling

Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste dienst waren positief. Moeders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kerk konden gaan. Iemand die na afloop ontdekte geen hoofdpijn te hebben. En een ander die aangaf eindelijk de preek eens aandachtig gehoord te hebben, omdat er geen overprikkeling was ontstaan tijdens het zingen. Deze diensten duren maximaal een half uur, maken gebruik van een duidelijke liturgie, worden begeleid door piano en er zijn meerdere stiltemomenten tussendoor. De eredienst zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in