Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Februari

02
feb
-
30
mrt

Vervolgcursus Academie Muziek en Theologie

In vervolg op drie cursusdagen in 2018 organiseert de Academie Muziek & Theologie in februari en maart 2019 opnieuw een driedaagse cursus voor (leidinggevende) muzikanten en zangers.

Tijdens deze cursus verdiepen zij zich in theologische achtergronden van muziek in de christelijke gemeente en werken ze aan praktische muzikale en liturgische vaardigheden.

Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in de kerk en de kerkmuziek. Er zijn veel nieuwe ‘liedculturen’ ontstaan, er is een veelheid aan muzikale vormen en mogelijkheden. Gemeenteleden worden ook meer betrokken bij de eredienst, bijvoorbeeld door in een muziekgroep mee te spelen. Dit roept ook vragen op: Hoe ga je om met die vernieuwingen? Wat is de rol van muziek in een viering? Wat is de taak van de muzikant/zanger ten opzichte van de predikant? Hoe kunnen zij elkaar beter begrijpen en de diensten samen vormgeven?
 
Met de drie cursusdagen in februari en maart biedt de Academie Muziek en Theologie (leidinggevende) muzikanten in de kerken en gemeenten de kans om zich verder te ontwikkelen in dit speelveld. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die deel uitmaken van een groter curriculum dat nog in ontwikkeling is. Cursisten leren omgaan met verschillende liedculturen, oefenen praktische muzikale vaardigheden en krijgen meer inzicht in de theologie van muziek. Initiatiefnemer Kees van Setten zegt hierover: “Muziek is meer dan een verzameling noten. Daarom ben ik enthousiast over deze opleiding die muzikanten in kerk en gemeente bewust wil maken van de boeiende theologische, liturgische en creatieve wereld om die noten heen.”
 
Tijdens de cursus ontwikkelt men nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van muziek en liturgie. Daarnaast wil ze ook een ontmoetingsplaats zijn voor muzikanten met een uiteenlopende (kerkelijke en muzikale) achtergrond. Docenten zijn onder meer Frank den Bakker, Roel Bosch, Jaco Mulder, Wim Ruessink, Kees van Setten en Bart Visser. Samen vertegenwoordigen zij een veelheid aan kerkelijke culturen en muzikale voorkeuren.

Meer informatie en contactgegevens

Voor aanvullende informatie en interviews kunt u contact opnemen met de Academie Muziek en Theologie. Contactpersoon is Kees van Setten (kees@academie-mt.nl)

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Maarssen
15
feb
-
02
mrt

Concert Veluws Mannenensemble en Vocalgroup Undique

Op 15 en 16 februari en 2 maart geeft het Veluws Mannenensemble samen met Vocalgroup Undique drie concerten: in Doornspijk, Renswoude en Nijverdal.

Het Veluws Mannenensemble staat onder leiding van Wim Magré, Vocalgroup Undique staat onder leiding van Wilbert Magré.

In de voorverkoop (via www.korenindekerk.nl) kosten kaarten € 6,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Kaarten ’s avonds aan de kerk zonder reservering zijn voor volwassenen € 10,- en kinderen t/m 12 jaar € 5,-. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. het werk van Kerk in Actie.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Doornspijk, Renswoude en Nijverdal
19
feb

‘Mozaïek van kerkplekken’ in Eindhoven

Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Tijd voor een goed gesprek

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpapergeschreven, waarna er onderzoek is gedaan. Vervolgens is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

19 februari 2019 vindt een bijeenkomst plaats in Eindhoven (Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3).

De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden

Meld u via deze pagina aan.

In Ontmoetingskerk (Meerkollaan 3)
20
feb

Blik naar buiten, kerk-zijn in eigen omgeving (Gorinchem)

Hoe houd je als kerk de blik naar buiten? Op 20 februari organiseert de Protestantse Kerk in Gorinchem een bijeenkomst over dit thema, met inspirerende lokale sprekers en praktijkverhalen.

Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe kunnen we ook met kleine initiatieven het verschil maken in de wijk of op het dorp? De Protestantse Kerk nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst om over deze vragen door te denken.

Tijdens deze bijeenkomst staat de lokale situatie in dorp of wijk centraal. Ds. J. van Walsum, predikant in Alblasserdam, verzorgt een plenaire bijdrage over het thema: ‘Van binnen naar buiten’. Open kerk zijn voor het dorp begint bij jezelf. Wat betekent geloven, de navolging van Jezus, voor jouw leven van alledag?

In het tweede deel van het programma brengen we drie praktijkverhalen in beeld. De verhalen komen vanuit gemeenten in de regio en zijn bedoeld om te inspireren. In kleine groepen luisteren we 10 minuten en aansluitend is er ruimte om vragen te stellen.

 1. Thema: ‘Present zijn in de nieuwbouw’, door ds. H.P. Brendeke, predikant in Hagestein - Hoef en Haag
  Er ontstaat een nieuw dorp aan de Lek, Hoef & Haag, kerkelijk ingedeeld bij Hagestein.
  Hoe kun je als bestaande kerk missionair present zijn in een nieuw dorp?
  Hoe ga je om met je eigen (geloofs)identiteit in een nieuwe context met nieuwe vragen?

 2. Thema: ‘Dominee op een dorp’, door ds. A.N. Driebergen, predikant in Noordeloos
  Een dominee als dorpsbewoner. Wat is het effect van meeleven en meedoen op een dorp?
  Over de rol van kerk en predikant in een dorpssamenleving.

 3. Thema: ‘De klik met mensen met een migratieachtergrond’, door W. Rijneveld, een van de coördinatoren van KLIK Gorinchem.
  KLIK legt vanuit de Gorinchemse kerken contacten met mensen met een migratieachtergrond en onderneemt met hen diverse activiteiten. Een verhaal over de betrokkenheid van kerken, de inzet en toerusting van vrijwilligers en de reacties van de deelnemers.

Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Verwoerd door te mailen naar e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bellen naar (030) 880 1880.

U kunt zich aanmelden bij Jaap van der Giessen, via j.vandergiessen@protestantsekerk.nl.

In Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC, Gorinchem
26
feb

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg van het Woord'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

26 februari: De weg van het Woord
Voor veel protestanten is de Bijbel een basisboek voor het geloof. Tegelijk lijkt de kloof tussen de Bijbel en het leven nu alleen maar groter. Hoe kan de Bijbel als levensboek gelezen worden, zonder in fundamentalisme te vervallen? We letten op Luther, die de Bijbel las als een vurige tong van de Geest, en staan stil bij de zogenaamde lectio divina.

Maart

04
mrt
-
05
mrt

Lezing Tomas Halik

Op 4 en 5 maart is Tomas Halik op uitnodiging van DEZINNEN in Nederland en zal hij een tweetal lezingen houden in Den Haag en Nijmegen.

Thomas Halik geeft op 4 maart een lezing bij DEZINNEN in Den Haag en op 5 maart bij Radboud reflex in Nijmegen. Meer informatie vindt u op www.dezinnen.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Den Haag en Nijmegen
05
mrt

Studiedag Zingeving in de ouderdom

De Bergkerk in Amersfoort organiseert een studie- en trainingsdag voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken. Ouderdom lijkt een niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderenen hoe kijken ouderen naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden? Deze vragen komen aan de orde.

Meer informatie en contactgegevens

Kosten: € 100,- incl. lunch en boek. Opgave: Bergkerk (033 461 7917/ pgabergkerk@gmail.com)- René Rosmolen (r.rosmolen@casema.nl).

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Bergkerk Amersfoort
05
mrt

Bijbellezen in de multiculturele groep

Steeds vaker gebeurt het dat Nederlanders en migranten samen in een groepje de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend.

Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn hobbels te nemen van bijvoorbeeld grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? En welk materiaal kan je gebruiken?  De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld.

Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Het materiaal is uitgeprobeerd in meer dan 15 verschillende multiculturele Bijbelleesgroepen.

Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het is geen Bijbelstudie-materiaal, maar het gaat echt om basaal Bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.”

Voor gemeenten die benieuwd zijn naar dit materiaal, organiseert de dienstenorganisatie een instructiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en, een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

De Kam: “Bijbellezen met migranten is vooral onbevangen met elkaar Bijbellezen, maar wel vooraf rekening houden met de context en de cultuurverschillen. We maken dan ook gebruik van de ervaringen uit contextueel Bijbellezen. Daarnaast maken we gebruik van ervaringen uit intercultureel Bijbellezen.

Aanmelden bij Simon de Kam

Foto: Eline Schuurmans (Bijbelleesgroep Gouda)

In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Jospeh Haydnlaan 2a, Utrecht
06
mrt
-
24
apr

Overzichtstentoonstelling 40 jaar Hongerdoeken

6 maart tot en met 24 april is de expositie te zien in de Domkerk in Utrecht.

Hongerdoeken (‘Smartlappen’) worden gebruikt sinds de middeleeuwen. In de zeventiger jaren werdde traditie nieuw leven ingeblazen door de ontwikkelingsorganisatie Misereor door kunstenaars uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika uit te nodigen hun interpretatie van het lijden en de opstanding van Jezus van Nazareth te geven.

Opening: do 7 mrt Tijd: 14.00 - 16.30 uur Door wie: Petra Janssen, regiocoördinator van de
Bisschoppelijke Vasten Actie en Wil Arts, voorzitter Tentoonstellingscommissie Domkerk Exposities in de Dom raken het hart, stemmen tot nadenken, maken de bezoeker wijzer, troosten of verontrusten, nodigen uit tot gesprek. Informatie: Wil Arts, voorzitter Tentoonstellingscommissie, w.h.arts@ziggo.nl.

Bezoeken

6 maart tot en met 24 april van ma t/m vr van 11.00 - 16.00 uur en op zaterdag: 10.00/11.00 - 15.30 uur, op zondag 12.30 - 16.00 uur

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

07
mrt
-
12
sep

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten 'Kerkenvisies'

Met ingang van 2019 kunnen burgerlijke gemeenten subsidie van het Rijk krijgen om een kerkenvisie op te stellen. Om gemeenten en kerkbesturen over de mogelijkheden te informeren, vinden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet, is het instrument van de kerkenvisie. Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Bij de totstandkoming van deze kerkenvisies is het van groot belang dat de kerkbesturen, als eigenaren van deze kerkgebouwen, tijdig worden betrokken en ook volop meedoen bij de samenstelling van zo'n kerkenvisie. Als u wilt dat uw gemeente een kerkenvisie gaat opstellen en/of als u voorziet dat u in de komende jaren met een of meer kerkgebouwen tot een bredere of andere invulling van het gebruik wilt komen, verdient het aanbeveling om een van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken.

Bijeenkomsten

Provincie

Datum

Organisatie

Aanmelden via link

Gelderland

23 jan

Gelders Genootschap

www.geldersgenootschap.nl

Limburg

24 jan

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

www.sam-limburg.nl

Overijssel

7 maart

Het Oversticht

www.hetoversticht.nl

Zeeland

14 feb

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

www.scez.nl

Noord-Brabant

21 feb

Monumentenhuis Noord-Brabant

www.monumentenhuisbrabant.nl

Zuid-Holland

21 maart

Erfgoedhuis Zuid-Holland

www.erfgoedhuis-zh.nl

Utrecht

28 maart

Mooisticht

www.mooisticht.nl

Noord-Holland

12 sep

Mooi Noord-Holland

www.mooinoord-holland.nl

Groningen-

Friesland-

Drenthe

18 april

Libau/Steunpunt Monumentenzorg Fryslân/Steunpunt Drenthe

www.libau.nl

Flevoland

Ntb

Nieuw Land Erfgoedcentrum

www.nieuwlanderfgoed.nl

 Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

08
mrt

PEP-cursus: Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

Preken, daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een - ongemakkelijk - bijbelgedeelte van duizenden jaren oud?

Preken, daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een – ongemakkelijk – bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars? Vierdaagse training, start 8 maart 2019. Trainer: Paulien Vervoorn, in samenwerking met dr. Kees van Dusseldorp en prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman. Meer informatie: pepredikanten.nl/geloofwaardigpreken.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15
09
mrt

Het Hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur. Een symposium over de Bijbel

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel? Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen gaat het symposium 'Het Hoge Woord in de Lage Landen.'

Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening door ds. René de Reuver
10.15 uur lezingen, met volop ruimte voor gesprek, door:

 • Désanne van Brederode, filosoof en schrijver
 • Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU
 • Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Hij schreef op verzoek van de Protestantse Kerk de gespreksnota ‘De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen’.

12.15 uur lunch
13.00 workshops in twee ronden
15.25 uur theatervoorstelling van Kees Posthumus: ‘De Bijbel in één uur’
16.30 uur informeel samenzijn

Deelnamekosten zijn 25 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u tevens de essaybundel 'De Bijbel in Nederland' en een lunch. Wilt u de essaybundel niet ontvangen dan zijn de deelnamekosten 15 euro per persoon.

Aanmelden

Workshops

1. Op verhaal komen. Een methode van contextueel bijbellezen.
Inge Landman, Kerk in Actie, projectmedewerker Bijbel
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen bijbel te lezen op een wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor levensthema’s van vandaag.
2. Een duik in de Bijbel
Ate Klomp, dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Bijbelverhalen gaan mogelijk al heel lang met je mee. Maar ook als dat niet zo is kunnen deze verhalen (gaan) ‘raken’ aan je eigen levensverhaal.
Een manier om dat eens te verkennen is bibliodrama. Daarbij verdiep je je niet alleen met je denken, maar vooral ook met je beleven in een Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.
3. Bijbellezen met kinderen
Lucré van Putten, medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbellezen met kinderen tussen de 0 en 12. Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we kijken naar onze eigen ervaringen met bijbellezen. En we gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten om te kijken hoe je meer kunt doen met bijbelverhalen.
4. Bijbellezen en jongeren
Gert Schouten, JOP / Protestantse Kerk
Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust vinden om in de Bijbel te lezen, omdat veel andere dingen hun tijd en aandacht opeisen. Ondanks de uitdagingen van de huidige tijd en cultuur zijn er ook 'good practices' te delen waar jongeren weer geënthousiasmeerd worden voor het zelf lezen van de Bijbel. De 'sleutels' van deze good practices delen we graag met je in deze workshop.
5. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente, als Bijbel lezen niet meer gewoon of vanzelfsprekend is
Ina Veldhuizen, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
Ina Veldhuizen neemt u mee in een methode waarmee u bijbelgedeelten kunt laten resoneren in de gemeente. Het is een methode die veel ruimte geeft voor creativiteit, en waarbij mensen zelf de mate kiezen waarin ze betrokken willen zijn. De methode is ontstaan vanuit het verlangen dat de woorden uit de Bijbel weer ontdekt worden als bron van inspiratie.
6. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling in het Nederlandse bijbellandschap
Jaap van Dorp, Nederlands Bijbelgenootschap, oudtestamenticus, revisor van de NBV
Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze workshop geeft door middel van voorbeelden inzicht in het doel en de aanpak van deze herziening. Ook kijken we welke rol de opmerkingen van lezers spelen in het revisieproces. Door de (herziene) NBV te vergelijken met andere vertalingen, BGT en GNB aan de ene kant en HSV en NBG51 aan de andere, wordt duidelijk welke positie deze vertaling inneemt in het Nederlandse bijbellandschap.
7. Bijbellezen in het leerhuis / lernen
Dodo van Uden en Henk Scholder (LeV)
Wanneer je de Bijbel met joodse ogen leest, in het voetspoor van de rabbijnen, krijg je meer zicht op de meerduidigheid van de bijbeltekst. Dat de les niet af komt, is niet erg, want het gaat om de activiteit, het lernen. Na een korte inleiding gaan we zelf aan de slag aan de hand van de methode voor leerhuizen van de Stichting LeV (Leren en Vernieuwen).
8. Bijbellezen volgens SOLVAT
Herman van Wijngaarden en Eline van Vreeswijk, projectleider en beleidsmedewerker bij de HGJB
De bijbellees-methode SOLVAT heeft oude papieren. Elementen ervan vind je ook bij Luther en Ignatius. In de eigentijdse SOLVAT-versie draait het om ‘leessleutels’: vragen waarmee je het bijbelgedeelte voor jezelf probeert te openen. Sleutelwoorden daarbij zijn: persoonlijk, actief, zelfstandig en samen. Over het hoe en waarom van deze methode gaat het in deze workshop. Waarbij we uiteraard ook met elkaar oefenen.
9. Op groene voet - met de Bijbel de schepping opnieuw ervaren
Wilma van Veen (regio-coördinator NBG)
Met de toolkit Op groene voet ga je in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en duurzaamheid. Uiteraard niet in een zaaltje, maar buiten in de natuur!

In Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
12
mrt

Petrus presenteert: publiekscollege 'De weg van de kerk'

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

 • de weg naar spiritualiteit
 • de weg naar binnen
 • de weg van het gebed
 • de weg van het woord
 • de weg van kerk en liturgie

12 maart: De weg van de kerk
Wat betekent het om te geloven ‘met de kerk’? Staat dat een eigen spirituele ontwikkeling in de weg of krijgt deze daar juist een verdieping en een verbreding door? Moet spiritualiteit zich wel wat gelegen laten liggen aan het credo van de kerk of is dat juist een sta-in-de-weg? En welke betekenis heeft de liturgie voor de spiritualiteit?

15
mrt

De Vrijzinnige Lezing 2019

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk.

De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte. 

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Utrecht
16
mrt

Dag van het Jeugdpastoraat 2019

Op 16 maart organiseert Chris de derde, jaarlijkse Dag van het Jeugdpastoraat. Met deze speciale dag wil Chris kerken en gemeenten inspireren en toerusten om werk te maken van de zorg voor kinderen en jongeren.

Het programma bestaat uit panels, toespraken en samenzang. Daarnaast kunnen deelnemers uit meerdere workshops kiezen, die voor het jeugdpastoraat in de eigen kerkelijke gemeente van belang zijn. Onderwerpen variëren dit jaar van jeugdpastoraat in de gemeente, pastoraat in crisissituaties, grensoverschrijdend gedrag, of het opzetten van een jeugdpastoraat team. 

De toegang voor deze dag bedraagt €17,50 inclusief lunch. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.chris.nl/jeugdpastoraat.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Dordrecht
16
mrt

Dag van de Communicatie

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de Dag van de Communicatie plaats. Een dag met workshops voor kerkbladredacteuren, webredacteuren, communicatiecommissies etc.

Kortom: voor iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in de eigen gemeente.

In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Jospeh Haydnlaan 2a
18
mrt

Landelijke Ontmoetingsdag van Kerk en Israël

Op 18 maart bent u welkom op de landelijke ontmoetingsdag voor Kerk en Israël.

"Daar leren ze wat"

Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren? Deze dag wordt georganiseerd door Kerk en Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Programma

10.00 uur Koffie / thee staat klaar

10.30 uur Welkom door Eeuwout Klootwijk

10.35 uur Dick Pruiksma praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël

11.00 uur Dineke Houtman: “Daar leren ze wat…”: Inleiding over het onderwijs in Hebreeuws, Jodendom en Kerk en Israël gerelateerde vakken: problemen, kansen en uitdagingen

11.30 uur Eerste reactie door Leo Mock

11.45 uur Gelegenheid voor vragen en gesprek o.l.v. Reinier Gosker

12.30 uur LUNCH - Tijdens de lunch is een boekentafel aanwezig van Boekhandel Kirchner

13.15 uur Minicolleges 1e ronde

14.00 uur PAUZE

14.15 uur Minicolleges 2e ronde

15.10 uur Afsluitende viering in de kapel door ds. Koos Snaterse

Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / na te praten onder het genot van een glaasje fris.

Minicolleges

1. “Joodse geschiedenis in Nederland” door Gert van Klinken

2. “Bijbel in beweging: De Bijbel en de Dode Zeerollen” door Bärry Hartog

3. ”Marquardt’s visie op Israël” door Rinse Reeling Brouwer

4. “Inzet nieuwe media in het onderwijs” door Lieve Teugels

De dag staat open voor alle belangstellenden.

Praktische informatie

Adres
De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE te Utrecht.

Bereikbaar
De route is te vinden via Google of via 9292.nl of een routeplanner.

Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden vóór 11 maart 2019.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Marjo Runia: m.runia@protestantsekerk.nl

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Floor Barnhoorn namens de Protestantse Kerk in Nederland, afd. Kerk en Israël
Dineke Houtman namens de Stichting Judaïstiek en de PThU
Reinier Gosker namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

In Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Jospeh Haydnlaan 2a, Utrecht
19
mrt

De pastor in het huidige euthanasiedebat

Over de positie van de pastor in levenseindevraagstukken

De kerk en euthanasie, een combinatie die vragen oproept. Wat heeft de kerk, in dit geval de Protestantse Kerk in Nederland hierover te melden? Daarover gaat het bij dit symposium bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers.

In Kruispunt, Amersfoort
21
mrt

Terug naar de kern - een studiebijeenkomst over kerk- en gemeenteopbouw

Het oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk organiseren op 21 maart een studiebijeenkomst voor pastores, predikanten en begeleiders uit diverse denominaties.

Ruim 20 jaar geleden deed Jan Hendriks onder de titel ‘Terug naar de kern’ verslag van een onderzoek naar de vernieuwing van de gemeente. Deze vernieuwing impliceerde volgens hem een fundamentele bezinning op de vraag naar de bestaansgrond van een gemeente of parochie. Diezelfde vraag kan ook gesteld worden bij allerlei nieuwe initiatieven, de vorming van pioniersplekken en nieuwe vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Waarom doe je het eigenlijk?

Op deze studiebijeenkomst zullen Jelle de Kok en Menco van Koningsveld met de aanwezigen in gesprek gaan over de wijze waarop zij gemeenten en parochies begeleiden in het zoeken naar een antwoord op deze vraag. Jelle de Kok is predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Menco van Koningsveld is diaken van het Aartsbisdom Utrecht en betrokken bij onderzoek naar de begeleiding van parochies en kleine geloofsgemeenschappen.  

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pastores, predikanten en begeleiders uit diverse denominaties met verantwoordelijkheid voor kerk- of gemeenteopbouw. De organisatie is in handen van Sake Stoppels, Bernard Höfte en Burret Olde.

Deelname is gratis voor WKO-leden en student-leden. Voor niet WKO-leden kost deelname 20 euro, incl. lunch. Aanmelden via info@wvko.nl o.v.v. naam, adres en functie.

In Dienstencentrum Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht.
22
mrt

Proeverij rond diaconale training voor predikanten en kerkelijk werkers

Op vrijdag 22 maart is er een proeverij rond de diaconale training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’.

De proeverij stelt u in de gelegenheid om kennis te maken met de insteek van de training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’.

Deze training maakt in het seizoen 2019-2020 deel uit van de voortgezette nascholing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en wordt vergoed voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in de Protestantse Kerk in Nederland. De training wordt ontwikkeld in een samenwerking van PThU en Kerk in Actie. 

Tijdens de proeverij vertelt ds. Sjaak Visser uit Zaandam hoe hij in en met zijn gemeente tegen vragen aanliep die aan de orde komen in de training. Dr. Henk Meeuws geeft op basis van zijn gelijknamige proefschrift een toelichting op ‘diaconaat als mystagogie’.

De kosten voor deelname aan de proeverij bedragen € 15,-. U kunt zich voor 15 maart aanmelden via de website van Kerk in Actie. 

In Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533AE te Utrecht
23
mrt

Symposium Mystiek en Maatschappij

Op 23 maart organiseert de Stichting Dutch Foundation for Mysticism een symposium met de titel Mystiek en Maatschappij.

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism wil mystieke verdieping bieden, mensen uit verschillende religies met elkaar in contact brengen en de verbinding tussen mystiek/geloof en maatschappelijke betrokkenheid onder de aandacht brengen. 

Tijdens het symposium komen diverse sprekers aan het woord, en is er keuze uit diverse workshops. De dag staat onder leiding van Manuela Kalsky, dagvoorzitter. Zij staat aan het hoofd van de organisatie Nieuw Wij, is directeur van het Dominicaans Studiecentrum en hoogleraar aan de VU.

Sprekers:

 • Mpho Tutu over vergeving
 • Klaas Smelik over Etty Hillesum
 • Hilly Bol over Thich Nhat Hanh
 • Carine Philipse over Mystiek en maatschappij

Kosten: bij boeking t/m 25 januari €70-, daarna €85,-, minima €30-.
Boeken kan via de website.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Jacobikerk, Utrecht
25
mrt

Verkendag Pionieren - Rotterdam

Bent u benieuwd naar wat pionieren is? Of loopt u met ideeën rond om te gaan pionieren? Op 25 maart is er een Verkendag Pionieren in Rotterdam: van 15 - 17 uur voor predikanten en kerkelijk werkers; van 19.30 - 21.30 uur voor andere geïnteresseerden.

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in de regio Rotterdam? Waar liggen kansen en valkuilen?

Vanuit het landelijk projectteam pionieren begeleiden Christiaan Cevaal en Nelleke Kruijmer deze dag. Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in uw context eruit zou kunnen gaan zien. Ook is pionier Dick van den Boogaart van pioniersplek ‘Seinpost Slinge’ uit Rotterdam aanwezig om u met zijn verhaal te inspireren.

U bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Wel graag voor 18 maart aanmelden via deze link. Bij vragen kunt u contact opnemen met Christiaan Cevaal, c.cevaal@protestantsekerk.nl, of u kunt bellen met 030-8801880. Meer informatie over pionieren vindt u op www.lerenpionieren.nl

Hoe laat:

 • Van 15.00-17.00 voor predikanten en kerkelijk werkers.
 • Van 19.30-21.30 voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden

In Seinpost Slinge, Middelharnisstraat 153, 3086 GJ Rotterdam

April

02
apr

Symposium: Godsbeelden van kinderen en jongeren

Op 2 april 2019 organiseren JOP en PC GVO een symposium over Godsbeelden van kinderen en jongeren.

“Hoe kan het dat God niet uit de hemel valt?”

“Hoe kan het dat God niet uit de hemel valt?”, vraagt een jong kind zich af. “Wat heb je aan God als hij de mensen van wie je houdt laat sterven?”, vraagt een tiener. “Wat moet ik in vredesnaam met een aan het kruis stervende Jezus?”
Deze vragen zijn uit te breiden met tal van andere, die ten diepste draaien om de vraag: “Wie is God?”

Hoe reageer je op dit soort vragen? Wat doe je als je zelf het antwoord niet weet? Of als je voor jezelf juist een heel duidelijk antwoord op een vraag gevonden hebt? Hoe help je kinderen en jongeren verder? Wat vraagt dat van je programma? Maakt het hierbij uit of je leidinggeeft aan een kleuter of aan een adolescent? En zijn er verschillen tussen jongens en meisjes?

Rondom deze vragen organiseren JOP en PC GVO een symposium. Spreker is Prof. Dr. Gerhard Büttner uit Duitsland. De heer Büttner is theoloog en heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de kindertheologie. Hij zal met de aanwezigen zoeken naar een kindertheologisch antwoord op onze vragen. Daarnaast is er ruime gelegenheid tot uitwisseling.

Programma

12.00u Inloop en lunch
13.00u Inhoudelijk programma:

 • Opening
 • Uitwisseling
 • Lezing Prof. Dr. Gerhard Büttner (Engels)
 • Gelegenheid tot vragen stellen
 • Begrijpen en begeleiden: aan de slag met godsbeelden van kinderen en
  jongeren
 • Afronding

16.00u Borrel

Aanmelden

In Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a Utrecht, zaal 2a
06
apr

Inspiratiedag contextueel bijbellezen in Naarden

Op zaterdag 6 april a.s. is er opnieuw een inspiratiedag contextueel bijbellezen. Dit keer buiten & binnen de vesting in Naarden. Het thema is ´Kwetsbaar´. Wie eerlijk is, weet dat hij/zij kwetsbaar is. Wie dat serieus neemt, kijkt anders naar de Bijbel.

Van een verlosser aan een kruis. Van een stellige volgeling in de gevangenis. Wat betekent dit voor ons lezen? Voor onze schone schijn van het hooghouden van successen en zogenaamd geluk?

Bijbels spreken
Iets tonen van je kwetsbare kant is niet vanzelfsprekend. In onze context, van prestatiedruk en massale burnouts, is het hoog tijd om op zoek te gaan naar Bijbels spreken over kwetsbaarheid. We doen dat goed geïnformeerd én persoonlijk. Door kritisch te kijken naar onze context, onszelf en ons te laten uitdagen door de Bijbel. Om op het spoor te komen van de betekenis van die oude verhalen in het kwetsbare leven van mensen anno 2019.

We laten ons prikkelen door een impuls uit de praktijk en uit de bijbelwetenschap en gaan met elkaar in gesprek. We ontdekken Naarden buiten en binnen de vesting. We zoeken verdieping in een middag vol workshops met inbreng zowel uit de praktijk als universitair onderzoek. En natuurlijk alles rond bijbel en context. Van harte welkom!

Praktijk en academische verdieping
Deze dag wordt georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie, de PThU, het Arminius Instituut en de Protestantse Gemeente Naarden. Een dag waar de praktijk en academische verdieping rond bijbelgebruik in Nederland samenkomen. Omdat we allemaal kwetsbaar zijn. Het programma duurt van 9.30u-16.30u. Binnenkort vindt u op deze website alle informatie én de mogelijkheid om u aan te melden!

Nu al meer weten? Mail naar cbl@kerkinactie.nl.

Datum en locatie
De inspiratiedag contextueel bijbellezen is op zaterdag 6 april 2019, in de Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, 1411 EL te Naarden.

In Noord-Brabant
06
apr

Landelijke pastorale dag 2019

Op zaterdag 6 april vindt in Woerden de landelijke pastorale dag plaats. Een dag voor iedereen die in de plaatselijke kerk een rol vervult in het pastoraat, zoals ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekmedewerkers, predikanten en kerkelijk werkers.

In Woerden
12
apr

Dominee Date

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland voor de vierde keer een Dominee Date.

Een Dominee Date is een bijeenkomst waar vacante gemeenten en proponenten (max. 12) met elkaar kunnen kennismaken in de vorm van een 'speeddate'. Zo kunnen zij wederzijds aftasten of vervolgcontacten wenselijk zijn, die zouden kunnen leiden tot het uitbrengen van een beroep.

Meer informatie en aanmelden: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl 

In Landelijk Dienstencentrum Utrecht

Mei

12
mei
-
21
mei

Vacant, waar start je? - informatiebijeenkomst

Tijdens deze informatiebijeenkomst over beroepingswerk worden alle do’s en dont’s verteld die u kunt tegenkomen in het mooie maar soms intensieve wervingsproces.

Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd en wilt u op zoek naar een nieuwe professional? Deze informatiebijeenkomst over het beroepingswerk vertelt u alle do’s en dont’s die u kunt tegenkomen in het mooie en intensieve wervingsproces.

Let op: Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden. 

Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden. 

13
mei

Studiebijeenkomst 'Jongeren en de preek'

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich wél betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal op maandag 13 mei, tijdens een studiebijeenkomst in IJsselmuiden.

De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten in de breedte van de Protestantse Kerk en wordt georganiseerd door Jong Protestant (JOP), in samenwerking met de HGJB en de IZB.

Programma

Aan het woord komen onder anderen Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP), die onderzoek deed naar dit onderwerp en dr. Kees van Ekris, verbonden aan Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.30 uur; voor lunch wordt gezorgd. 

In De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden
13
mei

Dagconferentie 'Mozes in Saksen'

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland organiseert op 13 mei een conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijke gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: 'Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van', is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.
Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft  het te maken met het thema zelf? Dr. Anne Marijke Spijkerboer suggereert dat er een samenhang is tussen één en ander. Dat roept de vraag op of wij ons iets van de hals houden wat eigenlijk als een koe bij de horens gevat zou moeten worden. Sterker nog: zou die terughoudendheid om het thema Kerk en Israël aan te roeren wellicht ook de charme ervan kunnen uitmaken?

Bekijk hier het dagprogramma.

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren.

Kosten: € 10,- inclusief lunch

Informatie: Reinier Gosker, tel. 0522 855782, e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden: voor 7 mei via Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn
16
mei

Tweedaagse 'Verlossend spreken'

Deze tweedaagse wordt gegeven door dr. Kees van Ekris en dr. Paul Visser.

De tweedaagse wordt gehouden in aansluiting op de studiedag van 31 oktober 2018 met dezelfde titel. Het doel is de winst van deze studiedag vruchtbaar te maken voor de preek, qua hermeneutiek, spiritualiteit en performance.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Doorn, Het Brandpunt
25
mei

Dag van het kerkblad

De Dag van het Kerkblad organiseert De Zalige Zalm speciaal voor kerk- en parochiebladredacties die werken met parochiemagaZIN en kerkmagaZIN.

Deze feestelijke dag biedt volop de gelegenheid om met andere redacteuren ervaringen en bladen uit te wisselen, om daarna vol nieuwe ideeën met het eigen kerkblad of parochieblad verder aan de slag te gaan. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Koningskerk, Deventer

Juli

21
jul
-
27
jul

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek. Alle zangers zijn welkom.

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, ook halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking.

Voor dit Kleinkoor zullen vooraf op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten afgenomen worden door de dirigenten Hans Jansen en Els Hermanides. (indien bij de dirigenten de stem niet bekend is). Tijdens de week zullen zowel aparte als gemeenschappelijke repetities zijn.

Op zondagavond 21 juli zal het grote Weekkoor medewerking verlenen aan de dienst in de kapel in Denekamp.

Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van elkaar.  

Muziek van o.a. Heinrich Schütz,  Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het programma staan.

Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590 voor een eenpersoonskamer en € 525 voor een tweepersoonskamer.

Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in het Kleinkoor € 295 (eenpersoonskamer) en € 265 (tweepersoonskamer). Voor jongeren zonder regulier inkomen € 265 (hele week) en € 135 (vanaf woensdag).

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via ineke3110@gmail.com

In Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp

Oktober

31
okt

Protestantse Lezing

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

November

10
nov

landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’

Op 10 november is er voor de tiende keer de landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’.

In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt.

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Alle reden dus om daarbij stil te staan tijdens een themazondag. Het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, vrijwilligers, studenten, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt. Meer informatie en hulpmiddelen vindt u op de website christenzijnopjewerk.nl.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in