Nieuws

  Verrassende ontmoeting met Indonesische kerk in Tilburg

  Ds. Simon de Kam was te gast bij de Indonesisch-Nederlandse christelijke kerk GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland, regio Tilburg. "Van de gebeden in het Indonesisch kan ik niet veel volgen, behalve wanneer er Nederlandse namen klinken, en natuurlijk Jezus Christus en Amen. Maar ik herken geregeld dat God aangesproken wordt met Allah. Heel bijzonder om dat hier mee te maken: Allah, Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus."

  God ontmoeten buiten de kerkmuren

  Eens per maand komt een groep jonge mensen in een café in Zwolle samen om over een zingevingsvraag te praten. ‘Voor de toekomst van de kerk is het noodzakelijk dat mensen weer leren waar het het geloof over gaat’, vindt stadspastor Mariska van Beusichem, die Wijn & Wijsheid introduceerde.

  Gratis geld

  Heeft uw gemeente geld nodig voor een toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bij de Solidariteitskas. Alle kerken dragen bij aan deze Solidariteitskas. In de praktijk wordt echter weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden die de kas biedt. Beleidsmedewerker Aarnout Huijssoon deelt ideeën.

  Scriba dankt God voor verkleuring samenleving en kerk

  Ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar."

  Armoede op het spoor

  Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. En op het eerste oog is er niets van te merken. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor? Deel 1 van een serie over armoede.

  Zijn protestantse kerkdiensten te ‘wit’?

  Een standaard kerkdienst in onze kerk is uitgesproken ‘wit’. En dat in een maatschappij die veelkleurig en multicultureel is geworden. Tijd om van kleur te verschieten? In het aprilnummer van woord&weg reageren vier mensen op deze vraag. Twee van de reacties leest u hier.

  Pesach vier je ook in de kerk

  Afgelopen Witte donderdag werd de Seder gevierd in de Tuindorpkerk in Utrecht. Deze keer was de viering extra bijzonder omdat dit jaar Pasen en Pesach samenvielen. Maar hoe doet men dat: de Seder vieren in de kerk?

  Pesach: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

  Dit jaar vallen Pesach en Pasen op de kalender samen. Pesach begin met de sederavond, de 14e van de maand Nisan, op vrijdag 30 maart. Pasen begint op de kerkelijke kalender op zaterdag 31 maart, ’s avonds. Niet pas op zondag 1 april.

  Paasmeditatie ds. René de Reuver: Daar zul je Hem zien!

  Dat moet wat geweest zijn, op die eerste paasmorgen in de tuin van Josef van Arimatea. Twee Maria’s die hadden gezien hoe liefdevol en zorgzaam Josef van Arimatea Jezus in zijn graf had gelegd, zijn na de sabbat, zodra het licht, is op weg gegaan.

  Gezinshereniging zorgt voor ontroerende Palmpasen in Driebergen

  Een kruiwagen vol cadeaus en een roze kinderfiets vormden het middelpunt van de Palmpasen-viering in de Grote Kerk in Driebergen-Rijsenburg. Of eigenlijk niet de spullen die er stonden, maar vooral de mensen die de gemeente ontving. Het Ghanese gezin van Samuel: man, vrouw en drie dochters. Het gezin is na vijf jaar eindelijk weer compleet.

  De schroom voorbij: een nieuwe editie van ‘Kerkproeverij'

  Na een geslaagde eerste editie in 2017, krijgt de campagne ‘Kerkproeverij’ dit jaar een vervolg. Op de inspiratiedag op 6 april komen onder andere best practices aan bod. “Onze gasten waren verrast dat er zo’n jonge dominee op de kansel stond.”

  Campagne Kerk in Actie: Geloven in delen

  In de week voor Pasen start Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, wederom met de 'Geloven in delen' campagne. Met deze campagne laat Kerk in Actie zien wat haar identiteit is: geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

  Protestants perspectief: Er valt wat te kiezen

  Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten zijn er veel partijen om uit te kiezen. Wie inzoomt op de details, ziet wezenlijke verschillen tussen die partijen, aldus scriba ds. René de Reuver.

  ‘Ik vlóóg over de snelweg’

  Docent Teun Waverijn (38) komt pas sinds een jaar in de kerk. Het kantelpunt? Een bijzondere ervaring in de auto. "Het was een soort luikje dat openging, waarvan ik niet wist dat het er was."