Nieuws

  Dopen alleen op zondag?

  Steeds meer mensen laten hun kinderen niet meer dopen. De drempel van het ritueel is soms hoog. Moet de kerk vasthouden aan de bediening van de doop tijdens een kerkdienst?

  Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag

  Verklaring van Rome Reformatie Beraad, een gezamenlijke werkgroep van de Protestantse en Katholieke Kerk die ingesteld is omwille van de oecumenische herdenking van de Reformatie.

  Geld nodig?

  Heeft uw gemeente een goed idee, maar geen geld om het uit te voeren? Vraag eenvoudig subsidie aan bij één van de volgende fondsen.

  Vast mee tegen honger

  Help slachtoffers van de hongersnood in Afrika en vast mee tegen honger. Doet uw gemeente ook mee?

  Kerken strijden tegen armoede

  Armoede onder kinderen daalt niet, meldt de Sociaal Economische Raad vandaag. Ook de kerken merken dat.

  Opgestaan

  Nieuw boek van de Raad van Kerken: ‘Opgestaan. Meditaties rond het paasevangelie’. Eén van de meditaties is van ds. René de Reuver.

  Kerk geeft vreemd cadeau

  De protestantse gemeente Doetinchem wil een cadeau geven aan de stad. Liefst vreemd én geïnspireerd op de Bron.

  CU op 1 in diaconale kieswijzer

  De ChristenUnie scoort het hoogst in het Kerk in Actie Kiesadvies. Vluchtelingen profiteren het meest van de keuzes van de 5300 deelnemers.

  Onbeperkt geloven

  Vandaag is het Wereld Downsyndroomdag (VN). Ds. Roelie Reiling vertelt over haar werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

  Kliederkerk gaat digitaal

  Kliederkerk lanceert een online magazine voor gemeenten die een creatieve en inhoudelijke viering voor kind en volwassenen willen organiseren.

  Samen verder

  Ds. René de Reuver: "Als de uitslag van deze verkiezingen iets duidelijk maakt, dan wel dat we leven in een land van minderheden."

  Buur't'gesprek in Boskoop

  Op 7 maart heeft het eerste buur't'gesprek plaatsgevonden in Boskoop. Een avond georganiseerd door bewoners, de kerken, de moskee en de gemeente.

  Pastoraat nieuwe stijl

  Hoe doelgroepdenken zijn intrede deed in het pastoraat van de Protestantse Gemeente Barneveld. Ds. Van Iperen over 'plussers' en 'bouwers'.

  Bidden voor de verkiezingen

  Blogger-dominee Antje Groenendijk-Meindersma bidt voor de verkiezingen. 'Wij bidden voor alle mensen die verschil kunnen maken.'

  The Passion - It giet oan

  Op donderdag 13 april vindt The Passion plaats in Leeuwarden. Hoe kunnen gemeenten hierbij aanhaken?