Nieuws

  Kerkenraad nieuwe stijl Goor roept vragen op. Ds. de Jong reageert.

  Het artikel over de kerkenraad nieuwe stijl van de Hofkerk in Goor werd in een paar dagen tijd duizenden keren gelezen. Zelfs de landelijke kranten, Nederlands Dagblad en TC Tubantia, pakten het nieuws op. Blijkbaar is een kerkenraad die zichzelf opnieuw uitvindt groot nieuws.

  Hemelvaart: God raakt ons aan met de handen van Jezus

  Aan Maarten Luther werd eens gevraagd: ‘Als je beschermers je allemaal in de steek laten, waar zou jij dan heen moeten?’ Hierop zou hij gezegd hebben: ‘In elk geval ergens onder de hemel van God.’

  Ruimte maken voor een openhartig gesprek: wat bezielt je echt?

  Met een maaltijd verleiden we mensen over de kerkdrempel te stappen voor een maaltijd, maar praten over wat ons ten diepste bezielt is moeilijk, terwijl dat zo aanstekelijk kan werken. En een gemiste kans, want als we zwijgen, verdampt het verhaal.

  Geloofsgesprek: Het woord bij de daad

  Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale synode).

  Dankgebed voor bevrijding

  U, God, danken wij voor Wie Gij voor ons zijt, God van bevrijding, Naam ons gegeven.

  Het Onze Vader: gebed van verzet

  Volgens ds. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, is het Onze Vader een gebed van verzet. "Het was volkomen vanzelfsprekend voor mijn grootouders en moeder om zich in te zetten voor mensen die bedreigd worden. Om je te verzetten tegen onrecht en onderdrukking. En om op die manier Gods naam te heiligen, waar het gebed over spreekt."

  “Kerk en school hebben elkaar harder nodig dan ooit”

  Mirjam Buitenweg, predikant van de Kruiskerk in Amstelveen, is regelmatig op de Roelof Venema School in Amstelveen te vinden. “In groep 7 vertel ik het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. De leerkrachten zijn hier blij mee, want zij vinden het lastig om deze christelijke feesten uit te leggen in de klas.” Zowel de schooldirecteur als de predikant willen graag dat kinderen door deze samenwerking een open houding ontwikkelen naar de kerk en het christelijk geloof.

  Hele gemeente wordt betrokken bij kindernevendienst Fonteinkerk Amersfoort

  De Fonteinkerk in Amersfoort is overgestapt naar een alternatief voor de kindernevendienst: KIEM. Kinderen worden uitgedaagd om al hun talenten in te zetten. En de hele gemeente wordt erbij betrokken. Zo gaat Remko van der Vos met de kinderen op de ‘Dag van de aarde’ afval opruimen en in gesprek over duurzaamheid. Het tv-programma 'Met hart en ziel' ging met hen mee. (Dinsdag 1 mei 16.10 uur NPO2).

  Start project over mogelijke aanpassingen in Protestantse Kerk

  De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver roept alle betrokkenen op om hierover mee te denken, in het project 'Mozaïek van Kerkplekken'. In 2018 wordt nog niet besloten over mogelijke aanpassingen in ons kerkzijn; dit jaar staat in het teken van onderzoek en het gesprek hierover.

  Startzondag 2018: Een goed gesprek

  Bent u de startzondag van 2018 al aan het voorbereiden? Vanaf deze week zijn er allerlei werkvormen, suggesties en ander materiaal beschikbaar rond het landelijke thema 'Een goed gesprek'.

  Landelijke Pastorale Dag: hoe komen we met mensen in gesprek?

  Als we namens de kerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?

  Aan het winkelen? Even op bezoek bij de dominee

  Van een praatje met de dominee tot een kopje koffie aan de stamtafel: het kan allemaal in de bijzondere winkel ‘Mooi Verhaal’ in Assen, een initiatief van stadspredikant Bert Altena. “We zijn eigenlijk een soort kerkelijke VVV.”

  Weerklank van Gods eer

  Het boekje 'Tot Gods eer' van Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, werd tijdens de generale synode gepresenteerd. Een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan. Vijf vragen aan de auteur.

  Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

  Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.

  Gebed bij 70 jaar staat Israël

  Tijdens de vergadering van de generale synode heeft het moderamen een gebed bij 70 jaar staat Israël uitgesproken. Daarna heeft de synode psalm 122 gezongen.

  Spreekt u migratie?

  “Migratie is in de laatste jaren één van de meest besproken en zelfs aangevochten thema’s geworden is. Het lot van politieke verkiezingen wordt door opvattingen over migratie bepaald. Rondom het toverwoord “migratie” wordt een grote vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt.”