Kerkmusicus: rechtspositie

De rechtspositie van de kerkmusici is neergelegd in de Generale Regeling Kerkmusici

Generale Regeling Kerkmusici

De Generale Regeling kerkmusici is gebaseerd op Ordinantie 5-6 van de Kerkorde.

>Informatie en vragen over toepassing van de Generale Regeling Kerkmusici: pcte@protestantsekerk.nl; (030) 880 1558

Arbeidsvoorwaarden

Kerkmusici zijn kerkelijk medewerkers en vallen onder de Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers Protestantse Kerk.
>Meer informatie: arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers

Kerkmusicus-beroepskracht: arbeidsovereenkomst

De Dienstenorganisatie heeft een model gemaakt voor een arbeidsovereenkomst en instructie voor een kerkmusicus: organist (I, II en III) en cantor (I, II en III). 
>Naar modellen arbeidsovereenkomst en instructie beroepskerkmusicus

Kerkmusicus-beroepskracht: salaris

De vergoeding voor kerkmusici is afhankelijk van het functieniveau kerkmuziek (I, II of III). Met behulp van het Excel-programma SalBerKerk (Salaris Berekening Kerkmusici) kan de precieze vergoeding voor kerkmusici worden berekend.
>Naar rekenprogramma Salaris kerkmusicus

Kerkmusicus-vrijwilliger: vrijwilligersovereenkomst

Ook zijn er modellen gemaakt voor de vrijwilligersovereenkomst en instructie voor een kerkmusicus-vrijwilliger: organist (I, II en III) en cantor (I, II en III).
>Naar modellen arbeidsovereenkomst en instructie kerkmusicus-vrijwilliger

Kerkmusicus-vrijwilliger: vrijwilligersvergoeding

In bepaalde gevallen kunnen vrijwilligers een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden als kerkmusicus. Hiervoor bestaat een vrijwilligersregeling. De kerkrentmeester heeft als taak om te beoordelen of deze vrijwilligersregeling van toepassing is

>Naar informatie over vrijwilligers
>Naar regeling vrijwilligersvergoeding