Kerkelijk werker

Een kerkelijk werker werkt in een gemeente: in pastoraat, diaconaat of  missionair werk, in jeugdwerk of catechese. Ook kan een kerkelijk werker actief zijn als geestelijk verzorger in een instelling.

Kerkelijk werker - beroepskracht

Een kerkelijk werker is een beroepskracht, met arbeidsvoorwaarden- en pensioenregeling, met een arbeidscontract, nascholingsverplichtingen en functioneringsgesprekken.

Kerkelijk werker - ambt en bediening

Een kerkelijk werker wordt in de regel in het ambt bevestigd, of - bij uitzondering - in de bediening gesteld. Indien de gemeente waarin de kerkelijk werker is aangesteld in bijzondere omstandigheden verkeert, kan de kerkelijk werker ook de bevoegdheid krijgen om de sacramenten te bedienen.