Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers: actueel

Binnen de dienstenorganisatie is het team arbeidsvoorwaarden van de stafafdeling HRM het aanspreekpunt voor vragen over de rechtspositie van kerkelijke medewerkers.

Actuele regelingen

In de per brief rondgestuurde circulaire van 19 juni 2017 en in de eerder gepubliceerde arbeidsvoorwaardenregeling 2017-B zijn de salarisschalen ten aanzien van het minimumloon abusievelijk afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal, in plaats van naar het bovenliggende hele getal. Dit is in de huidig gepubliceerde regelingen verholpen.

>Contact team arbeidsvoorwaarden: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880.