Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Protestantse Kerk

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk legt jaarlijks aan de synode verantwoording af van haar doen en laten. De jaarrekeningen en sociale jaarverslagen zijn openbaar en ​te downloaden.

2017

2016

2015​

2014

2013

2012

2011

  • Financiële Jaarrekening 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
  • Financiële Jaarrekening 2011 Kerk in Actie/Protestantse Kerk in Nederland (volgt)
  • Sociaal Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
  • 'Een jaar met mijlpalen': Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
  • Publieksjaarverslag 2011 Kerk in Actie/Protestantse Kerk in Nederland

2010