Feiten en cijfers

De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.850.000 leden, verdeeld over 1572 gemeenten. Dat betekent dat de Protestantse Kerk meer leden telt dan alle voetbalverenigingen van Nederland samen (de KNVB heeft 1,2 miljoen leden).

De gemeenten van de Protestantse Kerk hebben samen 2.217 kerkgebouwen in eigendom, waarvan er 1.249 een monumentenstatus hebben. In 97% van de kerkgebouwen komen gemeenten samen voor de zondagse eredienst en andere gemeente-activiteiten.

Statistische jaarbrieven

De Statistische jaarbrieven geven o.a. inzicht in het aantal leden van de Protestantse Kerk in Nederland, de leeftijdsverdeling van de leden en de ontwikkeling van de aantallen predikanten.