Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers in de kerk

Bekijk de volgende zeven suggesties speciaal voor ambtsdragers: cursussen, kant-en-klare vergaderopeningen, een inspirerende en informerende nieuwsbrief en een dienstenorganisatie waar u alles aan kunt vragen.

Betekenis en bevestiging ambtsdrager

De definitie van ambtsdrager is ‘iemand die een ambt bekleedt’. In de kerk zijn er drie ambten: die van predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Om ambtsdrager te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een predikant moet een speciale opleiding hebben gevolgd. Ouderlingen en diakenen moeten (in de regel) belijdende leden zijn van de gemeente. Ambtsdragers worden verkozen door de gemeente. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk Teksten zijn liturgische teksten te vinden die passen bij de bevestiging van ambtsdragers.

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers

1. Gratis informatief en inspirerend magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers
Het magazine van de Protestantse Kerk wil kerkenraden ondersteunen en inspireren in het uitvoeren van hun leidinggevende taak. Daarnaast houdt het de lezer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk.

2. Wekelijkse nieuwsbrief voor ambtsdragers en vrijwilligers
De nieuwsbrief brengt de lezers als eerste op de hoogte van nieuwe materialen (bijv. bij de feestdagen) en ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk. De nieuwsbrief wordt iedere dinsdag om 10.00 uur verzonden.

Schrijf direct in:

 

3. Cursussen voor (nieuwe) ambtsdragers
Voor voorzitters, scriba's, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen biedt de dienstenorganisatie inspirerende (online) trainingen aan. In deze trainingen ontmoet je ambtsdragers uit andere gemeenten. Ook is het mogelijk als gemeente een training aan te vragen om je samen te verdiepen in een thema. 

4. Bezinning en bemoediging kerkenraad
De meeste kerkenraden openen hun vergadering met een moment van bezinning. Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. 

Voor inspiratie en diverse kant-en-klare vergaderopeningen zie:

5. Visienota 'Van U is de toekomst' 
De visienota 'Van U is de toekomst' (2020) verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Bespreek deze visienota met de kerkenraad ter inspiratie voor het beleid in de gemeente.

6. Boekje 'Leiderschap met lef'
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ o
ndersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. 

7. De dienstenorganisatie denkt graag me je mee
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak de gemeenten van de Protestantse Kerk te ondersteunen. Dat betekent dat ze met elke vraag bij de dienstenorganisatie terechtkunnen. Het uitgangspunt is dat binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord komt. 
De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00-21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

Zie ook dit achtergrondartikel:

Foto: Trefpuntkerk, Broek op Langedijk