Elf tips voor nieuwe ambtsdragers

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen per ambt te volgen zijn: scriba, ouderling, diaken, kerkrentmeester, jeugdambtsdrager. Kijk voor het hele aanbod op protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/trainingen.

2. Kerkorde online
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via protestantsekerk.nl/kerkorde.

3. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. Dit boekje met gebeden kan u daarbij helpen. Lees hier ook het gebed van scriba René de Reuver voor alle (nieuwe) ambtsdragers.

4. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. Rond de thema’s in dit boekje is ook een gelijknamige training aan te vragen.

5. Kerkkalender
Deze kerkkalender helpt bij het inplannen van alle activiteiten van uw gemeente: de kerkelijke feestdagen, het collecterooster etc. staan allemaal voorgedrukt in deze agenda. U kunt uw eigen activiteiten daaraan toevoegen.

6. Wekelijkse nieuwsbrief
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

7. Maandblad woord&weg
Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Scriba’s van gemeenten en classes en synodeleden ontvangen woord&weg gratis. Anderen kunnen een abonnement nemen voor € 22,50 voor 11 nummers per jaar. Groepsabonnementen voor een gemeente kosten € 17,50 per persoon. Voor abonnementen: abonnementen@protestantsekerk.nl; of (030) 880 18 80.

8. Een voortreffelijk werk
Het boek ‘Een voortreffelijk werk’ is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. De hoofdstukken zijn geschreven door mensen met veel kennis en ervaring op deze terreinen en zijn gericht op de praktijk van het ambtelijke werk. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Zo is het niet alleen een boek voor persoonlijke toerusting, maar ook geschikt voor bezinnende momenten tijdens de kerkenraadsvergadering.

9. Brieven over het ambt
Lees de zeven brieven over het ambt die de vorige scriba, ds. Arjan Plaisier, in 2015 heeft geschreven. Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Ze zijn bedoeld om het gesprek in de gemeenten over het ambt te stimuleren. Bij iedere brief zijn een aantal gespreksvragen geformuleerd die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

10. Meld u aan als tester voor de ontwikkeling van lesmateriaal ‘nieuwe ambtsdragers’
De Protestantse Kerk is op zoek naar mensen die een training willen uittesten! Als tester kunt u kosteloos deelnemen aan de training 'Nieuwe ambtsdragers'. Deze trainingen worden op een andere manier aangeboden dan de gebruikelijke vorm ‘op locatie’. Deze training kunt u namelijk online volgen (als 'e-learning'). Dat betekent dat u de training gewoon thuis kunt volgen, op een moment dat het voor u uitkomt. U kunt ook kiezen voor de 'blended' vorm: dan wordt de online training aangevuld met twee groepsbijeenkomsten. Lees hier meer.

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt.
info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880
Maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur.

Terug naar overzicht