Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Uitvaarten leiden voor professionals

Pijl naar links Alle trainingen

Deze training is een praktische aanvulling op de opleiding tot predikant, kerkelijk werker of geestelijk verzorger. Het hele proces van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De uitvaartdiensten zijn gericht op zowel gemeenteleden als mensen die op afstand van kerk en geloof zijn. Deze training is een verkorte en meer toegespitste training van de al bestaande training rondom het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden.

Wat levert de training op?

  • U overziet wat er nodig is in een uitvaartdienst en wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • U weet wat er belangrijk is in het voorgesprek en kunt dit vertalen tot een rode draad van iemands leven.
  • U kunt het levensverhaal verbinden aan het geloofsverhaal en liturgie en kunt daarin het levensverhaal op doen lichten in het licht van het Paasevangelie.
  • U kunt symbolen en rituelen ter ondersteuning in de liturgie inzetten om de verbinding tussen levensverhaal en geloofsverhaal te versterken.

Inhoud en opzet

Er wordt geoefend met casuïstiek, we werken met praktijksimulatie en huiswerkopdrachten. Eigen ervaringen en oefeningen rondom rouw en uitvaarten worden verbonden aan theorie. Voor de laatste dag werkt iedereen een uitvaart uit en presenteert onderdelen voor feedback. De overdenking wordt in zijn geheel ten gehore gebracht.

We gebruiken het boek van Aart Mak: 'Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. Zoetermeer, 2006. Dit materiaal wordt tijdens de training uitgereikt. Daarnaast krijgt u ook een trainingsmap.

Onderdelen van de training zijn

  • Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden.
  • Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven.
  • Het verbinden van het levensverhaal aan een bijbelverhaal/bijbeltekst en liturgie.
  • De overdenking in relatie tot het Paasevangelie
  • De rol en het gebruik van rituelen en symbolen.
  • Duidelijkheid krijgen over verantwoordelijkheden in een uitvaart.

Vooraf aan de eerste bijeenkomst schrijft u uw eigen biografie rondom rouw en overlijden. Ook leest u zich in op een aantal onderwerpen. Vooraf aan de tweede bijeenkomst werkt u uw eerste aanzet tot overdenking verder uit en heeft u opnieuw een leesopdracht. Ook verzamelt u rouwadvertenties en neemt u een symbool mee. Voor de laatste bijeenkomst werkt u (in een groepje) een gehele uitvaartdienst uit en maakt u zelf een volledige overdenking en zoekt een bijpassend symbool en ritueel. Eventueel leest u het laatste deel van het boek uit.

Annuleringsvoorwaarden 

Mocht u na inschrijving de training moeten annuleren dan is dat mogelijk. Hier leest u de voorwaarden. 
 
Aan u wordt in rekening gebracht: 
 
Tot 1 maand voor aanvang 25% van de cursuskosten
1 maand voor aanvang of minder 40% van de cursuskosten
14 dagen voor aanvang of minder 50% van de cursuskosten
7 dagen voor aanvang of minder 80% van de cursuskosten

Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door iemand anders laat vervangen.
 

Docenten

Hildegard Faber, theologe, gestalttherapeut, trainer Hildegard Faber, theologe, gestalttherapeut, trainer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen