Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerkrentmeesters

Pijl naar links Alle trainingen

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente.

Wat levert de training op?

 • Vaardigheden en kennis om samen met uw collega-kerkrentmeesters een goed en gezond kerkrentmeesterlijk beheer te voeren.
 • Inzicht in het takenpakket van kerkrentmeesters.
 • Inzicht in de unieke werkwijzen die de Protestantse Kerk eigen zijn.

Inhoud en opzet

Om uw taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijeenkomsten staan in het teken van inwijding in deze kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. Om de tweede bijeenkomst een hoge effectiviteit te geven, zal er in de tussenliggende periode een digitaal aangeboden huiswerkopdracht gegeven worden.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Trainer

De beleidsondersteuners van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken verzorgen deze training.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

's-Gravenpolder (Online)
30 september 2020
14 oktober 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden voor 's-Gravenpolder is niet meer mogelijk.

Reeuwijk (Online)
06 oktober 2020
20 oktober 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden voor Reeuwijk is niet meer mogelijk.

Breukelen (Online)
07 oktober 2020
21 oktober 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden voor Breukelen is niet meer mogelijk.

Kampen (Online)
08 oktober 2020
22 oktober 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden voor Kampen is niet meer mogelijk.

Zetten (Online)
12 november 2020
26 november 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden Zetten

Beilen (Online)
26 oktober 2020
09 november 2020
Beide avonden van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur

Aanmelden Beilen

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen