Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Training Kerkbeheer (blended)

Pijl naar links Alle trainingen

Als kerkrentmeester heeft u een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met uw college van kerkrentmeesters probeert u hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De training kerkbeheer helpt u als kerkrentmeester om uw taak op een goede manier op te pakken.

Wat levert de training op?

 • Inzicht in uw taken en verantwoordelijkheden.
 • Handreikingen over hoe u uw verantwoordelijkheden naar de betaalde en vrijwillige werkers in de kerk kunt vormgeven.
 • Handreikingen hoe u met uw college en gemeente toekomstbestendig kerk kunt gaan zijn.
 • Ontdekken welke deskundige samenwerkingspartners u binnen en buiten uw gemeente hebt.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.  

In de e-learning staat centraal

 • taken en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters;
 • de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk;
 • hoe deze verantwoordelijkheden goed aan te gaan;
 • jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenbegroting;
 • toekomstbestendig kerk-zijn;
 • deskundige mensen en organisaties op het gebied van kerkbeheer;
 • goede communicatie tussen college van kerkrentmeesters en kerkenraad en gemeente.

In de bijeenkomsten wordt de aangereikte theorie toegepast in uw eigen context onder de bezielende leiding van een trainer en/of Beleidsondersteuner Beheer. Zo wordt u geholpen om uw kerkrentmeesterlijke handelen naar een hoger plan te brengen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen