Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Training Kerkbeheer (blended)

Pijl naar links Alle trainingen

Als kerkrentmeester heeft u een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met uw college van kerkrentmeesters probeert u hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De training kerkbeheer helpt u als kerkrentmeester om uw taak op een goede manier op te pakken.

Deze training is geheel nieuw. Dit is een pilot-versie van deze training. U kunt deze training op dit moment kosteloos volgen. Wel vragen we u als wederdienst om een uitgebreider evaluatieformulier in te vullen na afloop.

Dit voorjaar is ook de huidige online training beschikbaar van twee online bijeenkomsten. Rechts van dit scherm kunt u kiezen voor één van beide opties op diverse data.

Wat levert de training op?

 • Inzicht in uw taken en verantwoordelijkheden.
 • Handreikingen over hoe u uw verantwoordelijkheden naar de betaalde en vrijwillige werkers in de kerk kunt vormgeven.
 • Handreikingen hoe u met uw college en gemeente toekomstbestendig kerk kunt gaan zijn.
 • Ontdekken welke deskundige samenwerkingspartners u binnen en buiten uw gemeente hebt.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.  

In de e-learning staat centraal

 • taken en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters;
 • de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk;
 • hoe deze verantwoordelijkheden goed aan te gaan;
 • jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenbegroting;
 • toekomstbestendig kerk-zijn;
 • deskundige mensen en organisaties op het gebied van kerkbeheer;
 • goede communicatie tussen college van kerkrentmeesters en kerkenraad en gemeente.

In de bijeenkomsten wordt de aangereikte theorie toegepast in uw eigen context onder de bezielende leiding van een trainer en/of Beleidsondersteuner Beheer. Zo wordt u geholpen om uw kerkrentmeesterlijke handelen naar een hoger plan te brengen.

Aanmelden

De online cursus kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen. De online cursus wordt verzorgd via Google Meet, door beleidsadviseur van de Dienstenorganisatie, dhr. Gerrit Oosterwijk of dhr. Theo Throx. De online cursus vindt plaats gedurende twee avonden. 


De online cursus vindt plaats op de donderdagavond 8 en 22 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur. = VOL

De online cursus vindt plaats op de donderdagmiddag 6 en 20 mei 2021, van 14.00 tot 16.30 uur. 

Aanmelden mei 2021

De online cursus vindt plaats op de dinsdagmiddag 8 en 22 juni 2021, van 14.00 tot 16.30 uur. 

Aanmelden juni 2021

Pilot blended training
De pilot blended training bestaan uit een e-learning en twee online avonden, gegeven door Gerrit Oosterwijk en Martin de Groot.

Pilot 1 vindt plaats op donderdagavond 8 en 22 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Pilot 2 vindt plaats op maandagavond 12 en 26 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet meer mogelijk.

E-learning only
De vermelde datum van 31-12-2021 is niet van toepassing, maar puur administratief.U kunt deze training op elk gewenst moment doen.

Aanmelden e-learning

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen