Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Jeugdambtsdragers

Pijl naar links Alle trainingen

Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op u af. U bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkomt u dat u erin verstrikt raakt? Wat wordt er van u verwacht in de kerkenraad? Hoe gaat u om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houdt u alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? U leert het in deze training.

Wat levert de training op?

 • Positieve motivatie door inzicht over motivatie en drijfveer als motor voor jeugdwerk.
 • Handvatten om keuzes te maken in het brede palet aan mogelijkheden in het takenpakket als jeugdambtsdrager.
 • Vaardigheden om met specifieke deelgebieden binnen het jeugdwerk om te gaan.

Inhoud en opzet

Jeugdouderling of jeugddiaken zijn is een ambt dat een schakel is tussen kerkenraad en jeugd(leiders). U praat en denkt mee op beleidsniveau en bent ook betrokken op de 'werkvloer'.

In de eerste twee bijeenkomsten gaat u aan de slag met het bepalen hoe u invulling wilt geven aan het ambt met uw talenten. Daarnaast ontdekt u de kracht van het bouwen aan het jeugdwerk in uw gemeente vanuit een (gezamenlijke) drijfveer. Waar haalt u de (geestelijke) kracht vandaan?

De derde bijeenkomst wordt gevuld door één van de volgende keuzemodules:

 1. Werven en begeleiden van vrijwilligers
  • Gavengericht werven van vrijwilligers
  • Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
  • Motivatie hoog houden
 2. Vergaderen met inspiratie
  • Opstellen van een goede vergaderagenda
  • Tijdmanagement
  • Bezinning en inspiratie tijdens de vergadering
 3. De leegloop van het jeugdwerk
  • Kansen voor kleinere vormen van jeugdwerk
  • Relatiegericht jeugdwerk
  • Gedeelde verantwoordelijkheid met de jeugd
 4. Visie & beleid en het nieuwe jeugdwerk
  • De essentie van het jeugdwerk
  • Een andere samenleving, een andere kerk, andere vormen van jeugdwerk

Het is mogelijk om de training uit te breiden met meerdere bijeenkomsten met meerdere keuzemodules, al dan niet verspreid over meerdere maanden.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

Aanmelden
De training jeugdambtsdragers wordt online aangeboden en gegeven door Martin de Groot. De online cursus kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen.

Reeks 1
Maandagavond 15 en 29 maart en 12 april 2021 van 19.30 - 22.00 uur.

Aanmelden Reeks 1

Reeks 2
Woensdagavond 7 en 21 april en 12 mei 2021 van 19.30 - 22.00 uur.

Aanmelden Reeks 2

 

Vraag meer informatie aan

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen