Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Pastoraal gesprek

Pijl naar links Alle trainingen

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Deze training neemt u stap voor stap mee in het voeren van een pastoraal gesprek.

Wat levert de training op?

 • u vergroot uw luistervaardigheden en pastorale houding.
 • U kent uw eigen levensverhaal wat inzicht kan geven in uw kracht en mogelijke valkuilen in een pastoraal gesprek.
 • U ontdekt de mogelijkheden om het gesprek te verdiepen tot de diepere gevoels- en zingevingslaag.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal:

 • eigen motivatie, gaven, valkuilen en visie op pastoraat;
 • empathische houding en luistervaardigheden;
 • eigen levensverhaal;
 • tot de kern komen in een pastoraal gesprek.

In de bijeenkomsten staat centraal:

 • in praktijk brengen van de vaardigheden uit e-learning;
 • verbinden van eigen voedingsbronnen en levensverhaal met het levensverhaal van een ander;
 • vaardigheden oefenen om het gesprek te verdiepen tot de diepere gevoels- en zingevingslaag.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Meer informatie en aanvragen

Deze training is zeer geschikt om samen met je gehele pastorale sectie - ouderlingen, contactpersonen, pastoraal medewerkers - uit uw eigen gemeente te volgen. 

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De training kost € 30,- bij individuele deelname. De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

 

Veenendaal
27 sept en 7 okt om 19.30

Inschrijving sluit op 13 september

Aanmelden

 

Op locatie
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

 

E-learning vanuit huis

Aanmelden

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen