Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Pastoraal gesprek

Pijl naar links Alle trainingen

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Deze training neemt u stap voor stap mee in het voeren van een pastoraal gesprek.

Wat levert de training op?

 • u vergroot uw luistervaardigheden en pastorale houding.
 • U kent uw eigen levensverhaal wat inzicht kan geven in uw kracht en mogelijke valkuilen in een pastoraal gesprek.
 • U ontdekt de mogelijkheden om het gesprek te verdiepen tot de diepere gevoels- en zingevingslaag.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal:

 • eigen motivatie, gaven, valkuilen en visie op pastoraat;
 • empathische houding en luistervaardigheden;
 • eigen levensverhaal;
 • tot de kern komen in een pastoraal gesprek.

In de bijeenkomsten staat centraal:

 • in praktijk brengen van de vaardigheden uit e-learning;
 • verbinden van eigen voedingsbronnen en levensverhaal met het levensverhaal van een ander;
 • vaardigheden oefenen om het gesprek te verdiepen tot de diepere gevoels- en zingevingslaag.

Trainer
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Meer informatie en aanvragen

Deze training is zeer geschikt om samen met je gehele pastorale sectie - ouderlingen, contactpersonen, pastoraal medewerkers - uit uw eigen gemeente te volgen. 

Tarieven en overige voorwaarden


Bijdrage in de kosten
De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling
Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

 

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

E-learning vanuit huis
De vermelde datum van 31-12-2021 is niet van toepassing, maar puur administratief.
U kunt deze training op elk gewenst moment doen.

Aanmelden e-learning

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen