Doop

Foto: Erik Appeldoorn

De doop is ht zichtbare teken, dat het begin markeert van een leven met Christus.

Vanaf de oorsprong van de kerk zijn mensen opgenomen in de gemeente door gedoopt te worden. De doop is een kostbare gave van God, die in dankbaarheid mag worden ontvangen, maar die ook zorgvuldig moet worden bewaard en behoed.

Bezinning

De generale synode heeft diverse rapporten over dit thema gepubliceerd.

Er bestaat ook een brochure over het dopen van asielzoekers. Hoe ga je zorgvuldig om met doopverzoeken van vluchtelingen? En de laatste jaren wordt er nagedacht over doop en avondmaal door pioniers.

Liturgische suggesties

Op Preekwijzer.nl zijn preekschetsen, theologische artikelen en materiaal voor kindermomenten te vinden.

Materialen

  • In de werkvormen database van JOP zijn voor het jeugdwerk diverse werkvormen over dopen te vinden.
  • In de webwinkel zijn diverse materialen te vinden die over de doop gaan.

Kerkorde

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat het volgende over de doop:

De heilige doop
Artikel VIII
1. De heilige doop wordt bediend
in het midden van de gemeente
door een predikant,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
2. De doop wordt bediend aan hen
voor wie of door wie de doop begeerd wordt,
nadat het geloof door en met de gemeente beleden is.
3. De doop wordt bediend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de
richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

>Lees ook de ordinaties