Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

In gesprek over de nota 'De Maaltijd van de Heer - bezinning op het avondmaal'

Pijl naar links Ideeënbank

Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie PThU) een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal. In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief gesproken over het avondmaal.

Aan de brochure zijn gespreksvragen toegevoegd. Gespreksleiders kunnen uiteraard zelf bepalen op welke manier ze met deze vragen omgaan.

Download brochure

Bestel brochure gratis in webwinkel

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën