Avondmaal

Fotograaf: Jan Verburg

Viering, bezinning op betekenis en beleving van het avondmaal horen tot de kern van protestants kerkzijn.

De Maaltijd van de Heer

In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief gesproken over het avondmaal. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal: De Maaltijd van de Heer. Deze notitie reikt informatie als basis voor een gefundeerd gesprek over het avondmaal.

Jongeren & Avondmaal

Ter inspiratie

Nieuws