Internationaal symposium Geloof, wet en verlossing bij Jezus en Paulus

Op maandag 7 en en dinsdag 8 november 2016 organiseerden Kerk & Israël (Protestants Dienstencentrum) en de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een internationaal symposium.

Dit symposium had als titel 'Geloof, wet en verlossing bij Jezus en Paulus: de Reformatiethematiek en de christelijk-joodse verhouding' /'Faith, Law, and Redemption in Jesus and Paul: Reformation Themes and Christian-Jewish Relations'.

Waarom deze conferentie?

De laatste decennia zijn er nieuwe en verrassende ontwikkelingen in de Joodse en christelijke visies op Jezus en Paulus. Veel van wat lange tijd als typisch joods of christelijk werd aangeduid, blijkt dat niet te zijn. Jezus en Paulus waren geen stichters van een nieuwe religie die christendom heet. Zowel Jezus als Paulus worden steeds meer vanuit het veelkleurige Jodendom van hun tijd verstaan. 

Niet toevallig werd het symposium gehouden aan het begin van het jaar waarin aan 500 jaar Protestantisme aandacht wordt geschonken. Bijzondere aandacht kregen reformatie-thema’s als geloof, wet en verlossing bij Jezus en Paulus, gezien in het licht van de joods-christelijke verhouding. Begon de Reformatie met een beweging terug naar de bronnen, in onze dagen worden we eveneens uitgedaagd om kernachtig te verwoorden wat geloven anno nu betekent. Wat hoort tot de kern en wat is ballast? 

Tweeledig doel

Het doel van de conferentie was tweeledig:

  • Het bespreken van de nieuwere inzichten met het oog op een vernieuwing van het gesprek tussen joden en christenen.
  • Een bijdrage leveren aan de bezinning op Reformatiethema’s als geloof, wet en verlossing bij Jezus en Paulus vanuit en met het oog op de joods-christelijke verhouding.

Lezingen en bijdragen 

Via bijgaande links zijn de lezingen en bijdragen te lezen/downloaden:

 Vervolg

Als kerngroep vanuit Kerk en Israël (Protestants Dienstencentrum) en de Protestantse Raad voor Kerk en Israël gaan we ons beraden op het vervolg. Er is een rijke oogst, maar we zijn pas begonnen met het theologische gesprek.

De oogst van de conferentie en de vervolgstappen zijn te volgen via twee websites: