Kerk en Wereld: op snijvlak van geloof en samenleving

Kerk en Wereld  stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving.

Dit doet Kerk en Wereld door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s: Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid; Actualisering van christelijk geïnspireerd leven; Ontmoeting tussen levensbeschouwingen en Samenredzaam.

Ook organiseert Kerk en Wereld drie eigen activiteiten: Kerk en Wereld Jongerenprijs; Kerk en Wereld lezing; Kerk en Wereld Leerstoel.

Uitslag tender Kerk en Wereld 2017
De commissie is druk bezig om alle aanvragen te lezen en te selecteren welke worden uitgenodigd om hun project nader toe te lichten. Indieners van de zes meest kansrijke voorstellen worden uitgenodigd om hun projectplan nader toe te lichten in een presentatie/pitch tijdens de bestuursvergadering op maandagmiddag 27 november 2017. Alle inzenders van projecten ontvangen uiterlijk 15 november schriftelijk bericht of zij worden uitgenodigd voor een presentatie of dat hun aanvraag is afgewezen. Omdat de uitslag ook pas kort voor deze datum bekend is, heeft het geen zin om eerder (telefonisch) contact te zoeken met de commissie.

 

> Voor een indruk van het type projecten, kijk op Projecten, met daar ook uitgelicht het project Songs for Mary dat Kerk en Wereld in 2016 steunde. Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl