Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Mozaïek van kerkplekken

Verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben zich als een mozaïek ontwikkeld tot een diversiteit aan kerkplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Van grotere en kleinere meer traditionele gemeenten tot pioniersplekken, leefgemeenschappen, kliederkerken, monastieke initiatieven en meer.

 

Vormen van kerk-zijn binnen Protestantse Kerk

Met pioniersplekken, kerngemeenten en met mogelijkheden voor ‘kleine gemeenten lichter ingevuld’ lijkt het aantal vormen van kerk-zijn binnen het mozaïek van kerkplekken toegenomen. Wat kenmerkt deze vormen? En welke voorwaarden gelden er voor deze verschillende vormen van kerk-zijn?

Dat wordt in dit artikel uitgelegd:


Nota Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. En de praktijk roept vragen op. Wat is er nodig om gemeente te zijn? Zijn ouderlingen en diakenen dan vereist? Is lidmaatschap verplicht? En hoeveel opleiding is nodig voordat iemand doop en avondmaal mag bedienen?

In 2018 is in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk via een zorgvuldig traject gewerkt aan een nota. In april 2019 is de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ verschenen. Er is ook een overzicht van de feedback en wijzigingen beschikbaar. Er is een heel proces aan vooraf gegaan, met een onderzoek, een verkennend gesprek in de synode en gespreksavonden.

Verdieping

Over het thema Mozaïek van kerkplekken

bekijk meer
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)