Doorgaan naar hoofdinhoud

Mozaïek van kerkplekken

Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Meepraten over nieuwe initiatieven

Nederland wordt steeds diverser. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn deze nieuwe vormen van kerk-zijn nodig. Nu de initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk. Ook groeit bij een deel de behoefte aan zelfstandigheid; men loopt tegen organisatorische grenzen aan.

 

Conceptnota

De op 21 december 2018 verschenen conceptnota Mozaïek van kerkplekken geeft antwoorden op vragen als: Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die boven komen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken is ontstaan.

Feedback 

In opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk is begin 2018 een startpaper geschreven, daarna is er onderzoek gedaan. Daarna is er gewerkt aan de conceptnota over de vragen en knelpunten. Op 15 november jl. is er in de synode een verkennende bespreking geweest over een voorproefje van deze nota. De conceptnota Mozaïek van Kerkplekken is op 21 december 2018 gepubliceerd. 

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land geweest, voor iedereen die geïnformeerd wilde worden of feedback wilde geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen gaven tijdens deze avonden een inleiding. Na verwerking van de gegeven feedback op de avonden kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

 

 

Protestantse Kerk