Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Migrantenkerken

Internationale kerken in Nederland

Een miljoen christenen zijn de afgelopen jaren uit het Zuiden en Oosten naar Nederland is gekomen. Het zijn broeders en zusters die hier christen willen zijn. Contact is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving die leiden tot vooroordelen over en weer. Toch geloven we dat ze niet voor niets in ons midden zijn gekomen en dat we alleen kerk kunnen zijn samen met hen.

Lees het bijbelboek Ruth en het Marcusevangelie met een multiculturele groep

We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbel anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand uit een andere cultuur zo boeiend, verrijkend en heilzaam. Buurtgenoten uit een andere cultuur kunnen Bijbellezen ook heel interessant vinden. Zeker wanneer ze christen zijn (en landelijk gezien zijn dat er meer dan de helft) kan dat bovendien enorm samenbinden.

Materiaal bij het bijbelboek Ruth
Namens Kerk in Actie hebben ds. Simon de Kam en ds. Inge Landman een handleiding en materiaal ontwikkeld om enkele bijeenkomsten met een multiculturele groep te begeleiden rond het bijbelboek Ruth. Door samen te lezen, in gesprek te gaan en de rijkdom van de verschillende culturen te ervaren, leren we elkaar en het bijbelboek Ruth beter kennen. Bekijk hier in de ideeënbank de materialen voor de bijbelstudie.

Materiaal bij het Marcusevangelie
De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering een handleiding en materiaal voor ontwikkeld vanuit het Marcusevangelie. Elf bijeenkomsten kan men organiseren met behulp van dit materiaal. Bekijk hier in de ideeënbank de beschikbare materialen.

Bijbellezen in een multiculturele groep

We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbel anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand uit een andere cultuur zo boeiend, verrijkend en heilzaam. Buurtgenoten uit een andere cultuur kunnen Bijbellezen ook heel interessant vinden. Zeker wanneer ze christen zijn (en landelijk gezien zijn dat er meer dan de helft) kan dat bovendien enorm samenbinden.Het is niet voor de hand liggend. Er bestaat ook de mogelijkheid van niet begrijpen of niet begrepen worden. Begrijpelijke vraag is: hoe doe je dat? Vanuit Kerk in Actie is er materiaal ontwikkeld voor bijbelleesgroepen. Enkele tientallen groepen hebben er al goede ervaring mee opgedaan. 

Kerk in Actie wil plaatselijke initiatieven ondersteunen en met elkaar verbinden. Ook denken we graag met u mee als u aan de slag wilt met Bijbellezen in de multiculturele groep. Neem contact op met Simon de Kam via s.dekam@protestantsekerk.nl.

Word lid van het netwerk
Word lid van het netwerk Bijbellezen in de multiculturele groep. Als lid ontvangt u de printversie van het materiaal van Ruth en daarbij een handreiking voor het opzetten van multiculturele bijbelleesgroep met praktische voorbeelden uit andere gemeenten. Per e-mail ontvangt u nieuwe ideeën en activiteiten. Meld u aan voor het netwerk Bijbellezen in de multiculturele groep.

Internationale kerken in de buurt

Er wonen ongeveer 1,2 miljoen christenmigranten in Nederland. Zij komen samen in ongeveer tweeduizend verschillende geloofsgemeenschappen. Reeds 600 geloofsgemeenschappen zijn te vinden op de volgende website: www.internationalekerken.nl De landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerk in Nederland is SKIN.

Verschillende internationale kerken hebben ook een band hebben met het Zeemanswerk in Rotterdam komen een keer per jaar samen voor een gezamenlijke kerkdienst: de Zeemanskerkendienst. Er is één liturgie, maar iedereen zingt in zijn of haar eigen taal. Bekijk hier de uitzending. 

Verhuur kerkgebouw aan migrantengemeente

In de rubriek veelgestelde vragen zijn tips te vinden voor de verhuur van het kerkgebouw aan een migrantengemeente.

Lees ook

Drieminutenpreekje voor migranten - ds. Esther van Schie

Beluister

In Nederland wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten. In dit koor zingen mensen uit 43 verschillende culturele achtergronden virtueel samen het lied: ‘Jezus hoop van de volken’. Ook vanuit protestantse gemeenten wordt meegezongen! Prachtig om zo met elkaar verbinding en eenheid zichtbaar te maken! 

 

Video's

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)