Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Migrantenkerken

Interculturele kerken in Nederland

Een miljoen christenen zijn de afgelopen jaren uit het Zuiden en Oosten naar Nederland is gekomen. Het zijn broeders en zusters die hier christen willen zijn. Contact is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving die leiden tot vooroordelen over en weer. Toch geloven we dat ze niet voor niets in ons midden zijn gekomen en dat we alleen kerk kunnen zijn samen met hen.

Lees het Marcusevangelie met een multiculturele groep

We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbel anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand uit een andere cultuur zo boeiend, verrijkend en heilzaam. Buurtgenoten uit een andere cultuur kunnen Bijbellezen ook heel interessant vinden. Zeker wanneer ze christen zijn (en landelijk gezien zijn dat er meer dan de helft) kan dat bovendien enorm samenbinden.

Materiaal bij het Marcusevangelie
De Protestantse Kerk heeft hier samen met de Stichting Geloofsinburgering een handleiding en materiaal voor ontwikkeld vanuit het Marcusevangelie. Elf bijeenkomsten kan men organiseren met behulp van dit materiaal. Voor iedere bijeenkomst is een powerpointpresentatie beschikbaar. Bekijk hier in de ideeënbank de beschikbare materialen.

Internationale kerken in de buurt

Er wonen ongeveer 1,2 miljoen christenmigranten in Nederland. Zij komen samen in ongeveer tweeduizend verschillende geloofsgemeenschappen. Reeds 600 geloofsgemeenschappen zijn te vinden op de volgende website: www.internationalekerken.nl De landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerk in Nederland is SKIN.

Verschillende internationale kerken hebben ook een band hebben met het Zeemanswerk in Rotterdam komen een keer per jaar samen voor een gezamenlijke kerkdienst: de Zeemanskerkendienst. Er is één liturgie, maar iedereen zingt in zijn of haar eigen taal. Bekijk hier de uitzending. 

Verhuur kerkgebouw aan migrantengemeente

In de rubriek veelgestelde vragen zijn tips te vinden voor de verhuur van het kerkgebouw aan een migrantengemeente.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)