Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Kerk start nieuwe missionaire opleiding 'Kerk naar buiten'

Op 19 maart a.s. start de Protestantse Kerk in Nederland de nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’. De opleiding is voor predikanten en kerkelijk werkers en helpt hen hun gemeente voor te gaan in een veranderende context. In het voorjaar zijn er drie online startmodules, het verdiepingsjaar begint in het najaar. De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen. Aanmelden kan vanaf nu.

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. "Het woord ‘missionair’ roept vaak allerlei verwarringen op," legt ds. Janneke Nijboer, opleidingscoördinator Kerk naar buiten, uit. "Toch is het voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk en mooi woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander. Het woord verwijst naar een fundamentele beweging in God, de bijbel, de kerk, de zendingsgeschiedenis, en de missionaire theologie." 

Opbouw van de opleiding

De opleiding begint met drie online startmodules waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd en de praktijk wordt verkend. Deze startmodules zijn onderdeel van de opleiding als geheel, maar kunnen ook los gevolgd worden. Op 19 maart start de eerste startmodule. "Deelnemers worden geïntroduceerd in het veld van de missiologie en de contextualisatie, zodat voor hen duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk," vertelt ds. Janneke Nijboer. "We denken na en debatteren over de plek van de kerk in Gods missie en hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie." 

Het verdiepingsjaar volgt nadat de drie startmodules zijn afgerond en biedt verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan de gemeentepraktijk. Ds. Nijboer: "Deelnemers zullen ontdekken dat vertrouwen op Gods missie ontspanning geeft voor het werk in de kerk." Tijdens dit jaar wordt opgetrokken met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De volledige opleiding (inclusief startmodules) kan binnen anderhalf jaar worden afgerond en kost gemiddeld een dag per week.

Voor predikanten en kerkelijk werkers

De opleiding richt zich op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk. Soms doen ook mensen uit andere kerkgenootschappen mee. Voorwaarde om deel te nemen is dat eerder een theologische opleiding (HBO of universitair) is afgerond en de predikant of kerkelijk werker minimaal enkele jaren werkervaring heeft. De gemeente en de kerkenraad zijn deel van het leerproces tijdens het verdiepingsjaar. Ds. Robert Eisinga, deelnemer aan een eerdere opleiding missionaire specialisatie, kan deelname aan iedereen aanraden: “De opleiding geeft je goede handvatten en tools waarmee je mensen in je gemeente en daarbuiten kunt raken en in beweging zetten.”

Aanmelden

De opleiding omvat in totaal 400 studiebelastingsuren (SBU). Daarvan zijn 84 SBU deel van de drie startmodules en 316 SBU zijn deel van het verdiepingsjaar. Bij aanmelding voor 1 maart 2021 ontvangen deelnemers € 150 korting. Meer informatie en aanmelden: protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten.