Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Definitief besluit bijzondere opdracht voor geestelijk verzorgers krijgt vervolg

De overheid heeft de Protestantse Kerk gevraagd of het mogelijk is geestelijk verzorgers een bijzondere opdracht vanuit de kerk te geven voor geestelijke verzorging thuis. De synode gaf hiervoor vanmiddag geen goedkeuring. Een meerderheid van de leden stemde in een tweede stemronde tegen nadat de eerste keer de stemmen staakten. 

Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen en niet zo snel meer in een zorginstelling terechtkomen is door de overheid besloten dat deze groep ook recht heeft op geestelijke verzorging. Er is een bekostigingsregeling opgesteld waarbij erkende geestelijk verzorgers voor hun werk een vergoeding van de overheid ontvangen. Zij zijn niet in dienst van een instelling maar werken als zzp´er.

De overheid heeft de Protestantse Kerk gevraagd of er ook geestelijke verzorging mogelijk is voor mensen thuis en of zij mensen die hiervoor bekwaam en bevoegd zijn een bijzondere opdracht vanuit de kerk wil meegeven. 

Kerkelijk erf

Ongeveer 400 predikanten werken als geestelijk verzorger in een ziekenhuis, in een instelling voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, een psychiatrische instelling, een verpleeg- en verzorgingshuis en steeds meer voor mensen die thuis wonen. Deze predikanten werken niet op het ‘kerkelijk erf’ maar hebben dagelijks te maken met een andere werkomgeving, de wereld van de zorg. Hoewel zij geen strikt kerkelijke arbeid verrichten, zijn zij toch verbonden met de protestantse traditie.

Verder spreken over uitwerking

Vanuit de synode kwamen veel vragen over hoe de kerk de regeling voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers wil vormgeven. In het huidige voorstel worden hen nu veel voorwaarden gesteld. Zaken zoals verplichte deelname aan vergaderingen en een link naar Protestantse Kerk op visitekaartje of website van geestelijk verzorgers is nog een brug te ver. Scriba De Reuver benadrukt in de Generale Synode dat dit slechts informatievoorziening is en transparantie bevordert. "Het is de overheid die die voorwaarden stelt. Als kerk vinden wij het belangrijk dat de zending voor geestelijk verzorgers niet slechts een 'instappapiertje' is, maar ook daadwerkelijk wat voorstelt." De synode stemde wel in met de kerkordewijzigingen op het terrein van de regels voor geestelijk verzorgers maar wil over de concrete uitwerkingsrichtingen verder spreken met elkaar, voordat een definitief besluit wordt genomen.