Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Verklaring naamswijziging rechtspersoon (vgl. ord. 2-4-4) (voorbeeld)
Document Download
Modellen
Ord 2-4-4 Besluit inzake het aanmerken van een gemeente als protestantse gemeente
Document Download
Modellen
Ord. 2-7 Gezamenlijk beroepen van een predikant
Document Download
Modellen
Ord. 3-1-1 Formule voor het berekenen van het aantal preekzondagen bij toepassing van ordinantie 3-3-1 en 3-17 inzake deeltijdpredikant
Document Download
Modellen
Ord. 3-3-1 en 3-17-2 Model besluit toestemming beroep in deeltijd of wijziging werktijdpercentage
Document Download
Modellen
Ord. 3-3-1 Model besluit toestemming beroep in volledige werktijd
Document Download
Modellen
Ord. 3-4-8 Medewerking en goedvinden verkiezing predikant door kerkenraad
Document Download
Modellen
Ord 3-18-3 Model besluit toestemming predikant in tijdelijke dienst
Document Download
Modellen
Ord. 3-19-1 Besluit vrijstelling werkzaamheden (gedeeltelijk)
Document Download
Modellen
Ord. 3-19-1 Besluit vrijstelling werkzaamheden (geheel)
Document Download