God ontmoeten buiten de kerkmuren

Eens per maand komt een groep jonge mensen in een café in Zwolle samen om over een zingevingsvraag te praten. ‘Voor de toekomst van de kerk is het noodzakelijk dat mensen weer leren waar het het geloof over gaat’, vindt stadspastor Mariska van Beusichem, die Wijn & Wijsheid introduceerde.

Een clubje vriendinnen kletst bij, een stel dineert bij kaarslicht en achterin grand café Het Wijnhuis zitten zeven mensen bij elkaar voor Wijn & Wijsheid. Ze zijn tussen de 25 en de 40 jaar, plus Willem van 63 die in de oproep in de lokale krant de leeftijdsgrens over het hoofd zag. ‘Maar Willem is een verrijking voor de groep. Dus hij blijft’, grapt Mariska van Beusichem. Wat de deelnemers verbindt, is dat ze zoekend zijn en daarbij vrij willen zijn hun eigen weg te vinden. Voor deelnemer Jos geldt dit zeker. ‘Ik zoek naar hoe de kerk op dit moment in mijn leven past. Een café binnenstappen is laagdrempeliger dan de kerk. Bij Wijn & Wijsheid ontmoet ik bovendien mensen met verschillende achtergronden en dat is interessant.’

[Tekst gaat verder onder video]

Ds. Mariska van Beusichem, stadspredikant Zwolle, zegent de cast van een toneelvoorstelling. (Met Hart en Ziel - KRO/NCRV)

Laagdrempelig

De vraag van de Protestantse Gemeente Zwolle naar wat de kerk voor de Zwolse samenleving kan betekenen, resulteerde in het beroepen van een stadspastor, met het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle als standplaats. Daar waar kunst, cultuur en onderwijs samenkomen, richt Mariska zich op spiritualiteit vanuit de christelijke liturgie. Haar taak is inspelen op de groeiende behoefte aan zingeving bij niet-kerkelijke mensen.
Mariska betwijfelt of de kerk in haar huidige vorm kan voortbestaan. ‘Er is een grote groep mensen die niets weet over het geloof. Dat merk ik ook in Zwolle. Zelfs voor kerkmensen is de taal van de kerk soms Chinees. We moeten mensen dus weer Chinees leren. Gewoon samen aan de slag gaan met de Bijbel en kijken hoe dat wat je leest is verweven met je leven.’
Maar hoe begin je daarmee als je de Bijbel totaal niet kent? Mariska: ‘Gewoon met het Nieuwe Testament in de kinderbijbel of met behulp van het werkschrift Weg van Leven (zie onderaan deze pagina). Het gaat erom dat je aansluit op het verlangen dat bij iemand leeft. Bij jonge mensen is dat hun vleugels uitslaan, ook in het geloof. Dat faciliteer ik graag.’

Openhartig

Tijdens de avonden in Het Wijnhuis staat telkens een vraag uit de conversatiekaartenreeks van filosofe Stine Jensen centraal. Vanavond is dat: Hoe gaat het nu écht met je? Openhartig delen mensen hun vrees stil te blijven staan, op werkgebied bijvoorbeeld. Ze discussiëren over ‘in het nu zijn’ en Mariska leert een nieuwe term: FOMO, the Fear Of Missing Out. Iets wat bij deze jonge mensen leeft en ook op religieus gebied onrust geeft.
Mariska brengt een Bijbelverhaal in waaraan iedereen zijn persoonlijke zoektocht kan spiegelen. Deelnemer Priscilla vertelt hoe ze multireligieus is opgevoed. ‘Dat was fijn, maar soms wilde ik meer richting. Wijn & Wijsheid is een moment van bezinning en biedt nieuwe inzichten.’ Groepsgenoot Erik sluit zich daarbij aan. ‘Ik heb nu elke maand een echt diepzinnig gesprek. Tijdens de eerste bijeenkomst was de vraag: Waar sta je in je geloof? Die avond werd mij duidelijk welke weg ik in wilde slaan.’

Onvoorwaardelijk geliefd

‘Stadspastor zijn voelt als mijn weg’, zegt Mariska. ‘Geloof speelde in mijn kindertijd al een heel grote rol. Op mijn achtste wist ik dat ik dominee wilde worden. Langzaam groeide het besef van Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat is genade voor mij. We hoeven niets meer goed te maken. Het ís al goed. Ik wil mensen graag in dat perspectief laten bloeien. We proberen de toekomst van de kerk te ontdekken. Wijn & Wijsheid is geen vervanging of aanvulling maar een experiment. Een gemeenschap vormen is een belangrijke christelijke waarde, maar of de kerk daarvoor de plek blijft, weet ik niet. Ik probeer mensen op een natuurlijke manier samen te brengen om te leren en te ervaren wat het geloof is. Een geloofsgemeenschap vormen kan ook in een wijnhuis. Het heilige draait om de Godsontmoeting. Vandaaruit zal de kerk transformeren, zoals het altijd is gegaan. Als we God in het centrum durven zetten, zonder te weten hoe die weg verdergaat, wordt geloven weer een avontuur.’

Tips

  • Organiseer je activiteit niet in een kerk. In bijvoorbeeld een kroeg voelen mensen zich vrijer en praten ze onbevangener. Dat zorgt ook voor een fijne sfeer. 
  • Blijf aan je public relations werken: geef regelmatig ruchtbaarheid aan je activiteit. 
  • Een activiteit als Wijn & Wijsheid is pionieren. Staar je niet blind op aantallen deelnemers. Zie ieder mens als cadeau.
  • Blijf jezelf afvragen of wat je doet toegevoegde waarde heeft.

Het werkschrift Weg van Leven hoort bij een gelijknamig project voor persoonlijke geloofsverdieping of gezamenlijk geloofsgesprek. Het behandelt zeven thema’s: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

In het kader van het thema voor Startzondag 2018 ‘Een goed gesprek’ verschijnen vanaf 1 mei op protestantsekerk.nl/startzondag allerlei suggesties en werkvormen om een goed (geloofs)gesprek te voeren in de kerk en daarbuiten. Het meinummer van woord&weg bevat een katern over dit thema.

Tekst: Karlijne Brouwer
Foto’s: Yvonne Brandwijk

Dit artikel komt uit het aprilnummer van woord&weg. Voortaan ook dit blad ontvangen? Vraag een proefnummer aan.

Stadspastor Mariska van Beusichem is op 17 april om 16.10 uur te zien in het nieuwe tv-programma 'Met hart en ziel' (NPO2).

Terug naar overzicht