Agenda

  Drieluik over spiritualiteit
  -

  De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) organiseert in mei, juni en juli drie publiekscolleges over ‘spiritualiteit in beweging’ in Amsterdam.

  Tentoonstelling 'Doop geeft hoop!'
  -

  Ter gelegenheid van een dubbel jubileum van de Eben-Haëzerkerk in Pernis - de kerk bestaat 175 jaar en ds. Christi Bartelink is 25 jaar predikant - wordt een tentoonstelling georganiseerd: 'Doop geeft hoop!'

  Tweedaagse Predikant en Pionier
  -

  Areopagus organiseert voor predikanten en pioniers een tweedaagse over missionaire prediking.

  Zomerconferentie 'Kracht om te genezen'
  -

  Van 23 tot en met 28 juni vindt de zomerconferentie van de Nederlandse Lucasorde plaats, met als titel 'Kracht om te genezen' (Lucas 5 : 17 - 26).

  Promotie Bert Roor aan de PTHU in Groningen

  Donderdag 28 juni om 12.45 uur verdedigt Bert Roor zijn proefschrift ‘Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken’. De promotie vindt plaats in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Mini-conferentie: Hoe zie ik Jezus?

  Deze kernvraag is ontleend aan het onlangs verschenen proefschrift van pastor Geurt Roffel en wordt in de mini-conferentie uitgewerkt in liederen, gesprek en persoonlijke reacties op het boek.

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek
  -

  Houdt u van kerkmuziek of wilt u zich verdiepen in de betekenis van liturgie? Kom dan naar de Werkweek voor liturgie en kerkmuziek van de Protestantse Kerk.

  Kerkdiensten in Zuid-Frankrijk
  -

  In de zomerperiode zullen in Anduze (Cevennes, Zuid-Frankrijk) kerkdiensten in de Nederlandse taal worden gehouden in het kerkgebouw Le Grand Temple de l’Eglise Réformée Evangélique, in het centrum van het stadje.

  Internationaal symposium over gerechtigheid en vrede

  De Wereldraad van Kerken bestaat op donderdag 23 augustus 70 jaar. In het kader hiervan organiseert de Protestants Theologische Universiteit (PThU) deze dag het symposium ‘Hospitality - on a Pilgrim's Way of Justice and Peace’.

  70 jaar Wereldraad van Kerken

  Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

  Education, Formation, and the Church
  -

  This academic conference, held in Kampen, allows us to reflect on the current relationship - with all its challenges! - between formation, education and the church.

  Opleiding Geestelijke Begeleiding

  In september start aan de PThU de vernieuwde postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding, voor predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers.

  Opleiding Contextueel Pastoraat

  In september start de tweejarige opleiding Contextueel Pastoraat, voor predikanten, pastores en geestelijk verzorgers.

  Nascholingscursus voor predikanten door IZB
  -

  Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (IZB) en de TU van Apeldoorn bieden op 13 en 14 september 2018 een cursus aan over het onderwerp: Verandering van het hart – hoe werkt dat?

  Dorpskerkendag

  Op maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.