Agenda

  Lezingenserie religie, geweld en identiteit
  -

  Tijdens de eerste editie van het Utrecht Religie Forum op 28 februari houdt dr. Lucien van Liere een lezing over de relatie tussen religie, geweld en identiteit.

  Regionale bijeenkomsten Kerk2025
  -

  In mei en juni zijn er er regionale bijeenkomsten over de kerkordevoorstellen voor Kerk2025.

  Pinksterretraiteweekend
  -

  Het Christelijk Centrum Hezenberg organiseert een bijzonder Pinksterretraiteweekend. De vieringen in de Kapel en het retraiteprogramma worden gekleurd door de spiritualiteit en gemeenschapszin van Iona.

  Zomerconferentie Lucasorde: "Samen heel"
  -

  Het thema "De helende kracht van het samen zijn/ samen gemeente van Christus zijn, van relaties en – in dit Lutherjaar – dat het ‘ambt van de gelovigen’ om aandacht voor hart en handen vraagt, staat centraal dit jaar.

  Jubileumconcert Jos van der Kooy

  Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus, geeft Jos van der Kooy een concert in de Westerkerk te Amsterdam.

  Multicultureel Choir Festival Domkerk

  Dit jaar viert het multiculturele Choir Festival zijn 5-jarig jubileum. Het korenfestival geeft de Utrechtse migrantenkerken een platform om zich aan de stad en de provincie Utrecht te presenteren in gezang, muziek en in culinaire gerechten.

  Dwars durven zijn in Zuid-Holland

  Dwars zit in het dna van protestanten. Dat is de overtuiging achter de estafettebijeenkomst ‘Dwars durven zijn’ van Zuid-Holland op 10 juni.

  ZIN mini-festival "Op zoek naar WIJ"

  Het thema van de dag is verbinding. Dat wordt in de praktijk gebracht door samen te eten, naar muziek, theater en een stevige lezing te luisteren, verhalen aan elkaar te vertellen en creatief aan de slag te gaan.

  Gemeente-uitje met snufje Luther

  De Roos van Culemborg (kerk-cultuur-samenleving) organiseert een einde-seizoensuitje in Culemborg voor (groepen uit) kerkelijke gemeenten.

  Pionierenverkendag in Overijssel

  Pionieren heeft in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren, en waar liggen kansen en valkuilen? Verkennen wat er kan in Overijssel!

  Studiemiddag over gerechtigheid

  CGK, GKv, Protestantse Kerk Nederland, Kerk in Actie en Micha Nederland organiseren een studiemiddag over gerechtigheid. De middag is opgezet voor predikanten en kerkelijk werkers, om meer aandacht voor gerechtigheid te vragen in de kerken.

  Pionierenverkendag in Drenthe

  Pionieren heeft in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren, en waar liggen kansen en valkuilen? Verkennen wat er kan in Drenthe!

  Kennispleinontmoeting 'Back to Basics' in Woerden

  De Protestantse Kerk in Nederland organiseert een tweetal middagen, zogenaamde Kennispleinontmoetingen, voor predikanten en kerkelijk werkers rond het boek ‘Back to Basics’.

  Open Huis Raad van Kerken

  Namens de Raad van Kerken in Nederland mogen we u uitnodigen voor een bezoek in het oecumenisch centrum in Amersfoort.