Agenda

  Lezingenserie religie, geweld en identiteit
  -

  Tijdens de eerste editie van het Utrecht Religie Forum op 28 februari houdt dr. Lucien van Liere een lezing over de relatie tussen religie, geweld en identiteit.

  Avondmaalszilver expositie in Bergen op Zoom
  -

  Als onderdeel van de Zilvertentoonstelling in Bergen op Zoom toont de Ontmoetingskerk avondmaals zilver. Niet alleen van de eigen gemeente, maar ook van andere gemeenten.

  500 jaar Reformatie in Groningen
  -

  In de provincie Groningen organiseert de werkgroep Refo500 Stad en Lande activiteiten rond het reformatiejaar.

  Keiland 2017 "Er is eens....."
  -

  Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling.

  Estafette in Zeeland

  In augustus is de Estafette in Zeeland. Zeeland heeft elk weekend op een andere locatie extra aandacht voor 500 jaar protestantisme. De Estafette-overdracht vindt plaats in Hoek op 5 augustus.

  Veere: Gastvrijheid als levenskunst

  In augustus is de Estafette in Zeeland. Zeeland heeft elk weekend op een andere locatie extra aandacht voor 500 jaar protestantisme.

  Summercourse Identiteit & Werk
  -

  Wie ben ik, en wie wil ik zijn? Hoe verhouden mijn identiteit, mijn idealen, zich tot de verwachtingen die maatschappij, gezin, of werksituatie van mij hebben? Hoe maak ik verschil op de plekken waar ik ben?

  Symposium Luther en de vrijheid

  De Reformatie die 500 jaar geleden inzette werd ervaren als een bevrijding. In een beroemd geschrift spreekt Luther ook over de vrijheid van de christen. Toch is het begrip vrijheid allerminst vanzelfsprekend. Dat gold toen en dat geldt nu.

  Masterclass Levensbeschouwelijke counseling 2017
  -

  Levensbeschouwelijke counseling is een gesprekstechniek die het individu begeleidt bij zijn of haar innerlijk overleg over dat wat het eigen leven recht doet en vervult.

  There is more - Leidersconferentie
  -

  Een conferentie voor leiders die verlangen naar meer van God. Het doel is drie dagen theologisch en bijbels onderwijs, ruimte om ervaring op te doen met het bijzondere werk van de Geest.

  Tentoonstelling Christendom en antisemitisme
  -

  In het najaar presenteert Museum Sjoel Elburg een spraakmakende tentoonstelling over de complexe dynamiek tussen christendom en antisemitisme. Gastconservator is Bart Wallet.

  Conferentie There is More
  -

  'Op weg naar een krachtige bedieningí is het doel van de driedaagse conferentie met bijbels en theologisch onderwijs, persoonlijk gebed met handoplegging en ruimte om ervaring op te doen met de geestelijke gaven.

  Studiedag Zingeving in de ouderdom

  Een dag waarin het thema ĎZin in de ouderdomí centraal staat, naar het gelijknamige boek van Jan van Baardwijk en Renť Rosmolen.

  Kerk en Zorgdag over eenzaamheid

  De jaarlijkse Kerk & Zorgdag op 29 september staat in het teken van eenzaamheid. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? Wat kun je doen? En wat wordt er al gedaan? Overkomt het jezelf?

  Kennisdag missionair-diaconaal werken

  De kerk heeft een diaconale en een missionaire opdracht. Soms gaan die samen, soms uit het zich binnen de gemeente in aparte activiteiten.