Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Vacant, waar start je? - informatiebijeenkomst

Pijl naar links Alle trainingen

Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd en wilt u op zoek naar een nieuwe professional? In deze informatiebijeenkomst over het beroepingswerk krijgt u alle do’s en dont’s te horen die u hierbij kunt tegenkomen.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die zich in de oriëntatiefase van het beroepingsproces bevinden. 

Wat levert de bijeenkomst op?

 • Inzicht in hoe de beroepingsprocedure werkt en wie welke verantwoordelijkheden heeft.
 • Advies in welke mogelijkheden er zijn om tot een goede profielschets en wervingsplan te komen.

Inhoud en opzet

Tijdens deze informatiebijeenkomst leert u hoe u het beroepingswerk zo goed mogelijk kunt organiseren. Wat zijn de stappen die gezet moeten worden? Welke taak heeft de kerkenraad hierin, welke taak heeft de beroepingscommissie en welke taak heeft de gemeente?

Mocht u al verder in het beroepingsproces zijn en behoefte hebben aan training op het gebied van taakverdeling, werving en selectie, het 'horen' en gesprekken met kandidaten? Kijk dan of de training voor beroepingscommissies iets voor uw commissie is. 

Kosten

Deze informatiebijeenkomst wordt bij individuele inschrijving kosteloos aangeboden Als deze informatiebijeenkomst aangevraagd wordt door een gemeente kost deze bijeenkomst €185,-. 

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten
De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling
Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

 

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen