Trainingen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

  The undefended leader

  Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.

  De gemeente als gezin

  De rabbijn Edwin Friedman begon de gemeente als een gezin met systemische gezinstherapie te behandelen. Dit leidt tot verrassende inzichten en mogelijjkheden.

  Leiding geven aan veranderingen

  Je kunt het eens zijn over veranderingen. Maar dingen echt anders doen is nog niet zo simpel. Hoe geef je nu op een goede manier leiding aan veranderingen.

  Presentatie voor voorgangers

  Deze trainining versterkt de presentatie van predikanten en kerkelijk werkers en vergroot het contact tussen spreker en toehoorder.

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek 2018

  Van 17-20 juli 2018 organiseert de Protestantse Kerk in Nederland de jaarlijkse Werkweek voor liturgie en kerkmuziek. In deze intensieve studieweek wordt er gewerkt volgens een bepaald thema, in...

  Aanvullende homiletische en liturgische vorming

  Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

  Training voor Mentoren

  Training voor mentoren die op dit moment beginnende predikanten of kerkelijk werkers begeleiden of dat binnenkort gaan doen.