Trainingen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

  Tijdens deze werkweek, die dit jaar het teken van Luther staat, ga je intensief aan de slag met kerkmuziek en zorgt een team van musici en theologen voor een gevarieerd programma. 

  Aanvullende homiletische en liturgische vorming

  Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

  Presentatie voor voorgangers

  Deze trainining versterkt de presentatie van predikanten en kerkelijk werkers en vergroot het contact tussen spreker en toehoorder.

  Opfristraining

  Deze cursus is gericht op een hernieuwde reflectie op de eigen rol als predikant en het verdiepen van de rol van mentor/begeleider.

  Training voor Mentoren

  In deze cursus leer je te reflecteren op je eigen rol als predikant en je de rol van mentor/begeleider eigen te maken.