Trainingen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

  De werkweek in 2017 vond plaats in juli j.l.. Heronder is nog informatie daarover beschikbaar. Informatie over de werkweek in 2018 volgt later op deze pagina.

   

  Aanvullende homiletische en liturgische vorming

  Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

  Presentatie voor voorgangers

  Deze trainining versterkt de presentatie van predikanten en kerkelijk werkers en vergroot het contact tussen spreker en toehoorder.

  Training voor Mentoren

  Training voor mentoren die op dit moment beginnende predikanten of kerkelijk werkers begeleiden of dat binnenkort gaan doen.