Scriba

Als scriba ben je de motor achter het bestuur van de plaatselijke gemeente. Hoe doe je dat?

Soort activiteit

Cursus van twee avonden of één zaterdagmorgen.

Doelgroep

Beginnende en ervaren scribae van (wijk)kerkenraden die meer willen weten over de inhoud van het scribaat en het werk voor de kerkenraad.

Doel

Deelnemers hebben aan het eind van de bijeenkomst een breed overzicht van het werk van de scriba. Er zijn handvatten aangereikt om het werk zo efficiënt mogelijk in te richten.

Inhoud en opzet

Samen met de preses is een scriba de 'motor' van het apparaat van de plaatselijke gemeente. De kerkenraadsvergaderingen zijn daarin een kernactiviteit. Samen met het moderamen worden deze voorbereid. Maar alles wat daarvoor gedaan, geregeld, georganiseerd, aangevraagd en ingediend moet worden, ligt bij de scriba.

Zaken die aan de orde komen:

  • agendering, notulering
  • planning en organisatie
  • communicatie en correspondentie
  • coördinatie en besluitvorming
  • archivering
  • etc.

Trainer

De cursus wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-12

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 22,50

Datum, tijd, plaats en aanmelding

9 en 23 mei 2019

Locatie: Kampen
Tijd: 19.30 - 22.00

Aanmelden 

 

Training op locatie
Wilt u dat deze cursus in uw eigen gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link.

Training op locatie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht