Pastoraal gesprek

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Hoe u ook verbonden bent met het pastoraat, deze training neemt u stap voor stap mee in het voeren van een pastoraal gesprek.

Soort activiteit

e-learning van ongeveer 4 uur
twee bijeenkomsten

Doelgroep

Ouderlingen, pastoraal medewerkers, contactpersonen, eventueel diakenen met bezoekwerk.

Doel

  • U vergroot uw luistervaardigheden en pastorale houding.
  • U kent uw eigen levensverhaal wat inzicht kan geven in uw kracht en mogelijke valkuilen in een pastoraal gesprek.
  • U ontdekt de mogelijkheden om het gesprek te verdiepen waardoor een ontmoeting ontstaat waarin God en geloof ter sprake kunnen komen.

Inhoud en opzet

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.


In de e-learning staat centraal:

  • eigen motivatie, gaven, valkuilen en visie op pastoraat;

  • empathische houding en luistervaardigheden;

  • eigen levensverhaal;

  • tot de kern komen in een pastoraal gesprek.


In de bijeenkomsten staat centraal:

  • in praktijk brengen van de vaardigheden uit e-learning;

  • verbinden van eigen voedingsbronnen en levensverhaal met het levensverhaal van een ander;

  • mogelijkheden om het gesprek te verdiepen waardoor een ontmoeting ontstaat waarin God en geloof ter sprake kunnen komen.

Trainer

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

 

Aantal deelnemers

8 - 24

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 350,- voor e-learning en twee bijeenkomsten in uw gemeente.
€ 30,- voor individueel volgen blended training (e-learning en twee bijeenkomsten)

€ 15,- voor het individueel volgen van enkel de e-learning. Het is altijd mogelijk om op een later moment alsnog de bijeenkomsten bij te wonen.

 

Datum, tijd, plaats en aanmelding

8 en 29 november

Locatie: Dordrecht
Tijd: 19.30 tot 22.00

Aanmelden

 

Training op locatie

Deze training is ook zeer geschikt om samen met uw gehele pastorale sectie - ouderlingen, contactpersonen, pastoraal medewerkers - uit uw eigen gemeente te volgen.

Training op locatie

 

E-learning

U kunt zich ook inschrijven voor enkel de e-learning en al dan niet op een later moment de bijeenkomsten bijwonen.
Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden. In de meeste gevallen ontvangt u binnen enkele werkdagen toegang tot de e-learning.

Aanmelden e-learning

Meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl 

Terug naar overzicht