Dorpskerkenbeweging: kerk in, van en voor het dorp

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

De dorpskerk draagt bij aan het dorpsleven en is vindplaats van geloof, hoop en liefde. Om als kerk relevant te kunnen blijven in het dorp, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.

Veel dorpskerkgemeenschappen zijn klein maar vitaal en maken deel uit van de dorpscultuur. Ze vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, soms meer maatschappelijke functies dan ze denken. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.

De dorpskerkenbeweging

  • zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn
  • wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren
  • wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Best practices en ondersteuning
De dorpskerkenbeweging is nadrukkelijk een beweging van, voor en door dorpskerken zelf. Dat betekent dat veel nog open is. De dienstenorganisatie heeft drie dorpskerkambassadeurs aangesteld die best practices en goede verhalen bij dorpskerken gaan ophalen. Ook kan op hen een beroep worden gedaan om mee te denken; het zijn mensen die de dorpscontext kennen.
Deze website is, net als de dorpskerkenbeweging, dan ook voortdurend in beweging en zal in de loop der tijd worden gevuld met ervaringen, goede ideeën, handvatten en werkvormen vanuit de dorpskerken zelf.

Financiële steun
Dorpskerken kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas als er sprake is van geldgebrek. Er kan steun worden aangevraagd voor toekomstgerichte projecten die een verbinding leggen tussen kerk en omgeving. Ook initiatieven waarmee de kerk zich maatschappelijk profileert hebben een grote kans op subsidie. Meer informatie vindt u hier.

Dorpskerkendag
Op maandag 24 september vond de eerste landelijke dorpskerkendag plaats in Maarn. Lees hier meer over de dag.

Initiatief en draagkracht
De Protestantse Kerk is initiatiefnemer van de dorpskerkenbeweging. De dorpskerkenbeweging is open naar andere kerkgenootschappen en zoekt naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

Agenda

10 november: Landelijke Diaconale Dag
Dorpskerkambassadeur Betsy Nobel gaat in gesprek met de bezoekers en verzamelt mooie diaconale verhalen waar dorpskerken een rol in hebben. Meer informatie vindt u hier.

24 november: Zeeuwse inspiratiedag 'Kerk, laat je zien!'
Dorpskerkambassadeur Mathilde Meulensteen denkt met de aanwezigen na over de mogelijkheden om je als dorpskerk te laten zien. Meer informatie vindt u hier.

Het boek Sporen van God in het dorp is hier te bestellen.