Arbeidsvoorwaarden predikant: actueel

Binnen de dienstenorganisatie is het Bureau Predikantstraktementen aanspreekpunt voor vragen over de rechtspositie van predikanten en de daarbij behorende omslagregeling.

>Contact Bureau Predikantstraktementen: (030) 880 1661; predikantstraktementen@protestantsekerk.nl

 

Actuele regelingen

Traktementsverhoging per 1 januari 2016

Het Georganiseerd Overleg Predikanten heeft in navolging van de CAO voor de rijksambtenaren besloten de traktementen van de predikanten voor gewone werkzaamheden per 1 januari 2016 te verhogen met 1,6%. Hierboven vindt u de Uitvoeringsbepalingen 2016-A per 1 januari 2016 en de Uitvoeringsbepalingen 2015-C per 1 september 2015met de daarbij behorende circulaire.
De traktementsverhogingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen, zoals die voor 2016 eerder zijn bekend gemaakt (zie hieronder).

Begroting 2017 Centrale Kas Predikantstraktementen  

In haar vergadering van 23 september 2016 heeft de kleine synode de Begroting Centrale Kas Predikantstraktementen 2017 van de centrale kas predikantstraktementen goedgekeurd. De begroting wordt toegelicht in de circulaire van 23 september 2016. De circulaire bevat ook richtlijnen voor de begroting door colleges van kerkrentmeesters van de predikantslasten in 2017.

De begroting leidt tot de volgende bijdragen in 2017.

Soort bijdrage

2016

2017

ontwikkeling

Bezettingsbijdrage

71.934

74.202

3,15%

Vacaturebijdrage

7.884

7.984

1,26%

Beschikbaarheidsbijdrage

960

960

0,00%

Uitkering gemiddelde woonbijdrage                                

7.101

7.180

1,11%