Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden predikant: formulieren

Aanvraagformulieren

 
Aanvraag periodieke verhogingen op grond van artikel 6-2 van de generale regeling rechtspositie predikanten

Aanvraag emeritaat op grond van ordinantie 3-25 (ook voor vervroegd of uitgesteld emeritaat)

Mutatieformulieren

 
Melding bevestiging van een predikant
Melding wijziging van de gegevens van de huidige predikant (op bestaande standplaats)
Model overeenkomst tot uitstel van het emeritaat
Melding losmaking of emeritaat van een predikant 
Overeenkomst tot opname van ouderschapsverlof 
Melding verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant
Melding wijziging verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant
Melding wijziging normbezetting gemeente
 

Declaratieformulieren

 
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning (artikel 14-4 GRRP) wegens losmaking of emeritaat
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning van nabestaanden wegens overlijden van predikant (artikel 27-2 GRRP)
Declaratie vervoerskosten (artikel 12-3-c GRRP)
 

Model voor het aanhangsel bij de beroepsbrief 

Model-aanhangsel bij de beroepsbrief
Besluit kleine herstellingen: wat komt voor rekening van de predikant bij het onderhoud van de ambtswoning? 

Lees meer over

Het thema Arbeids­voorwaarden