Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aan de slag met uw missionaire roeping

U wilt als gemeente aan de slag met uw missionaire roeping. Waar te beginnen?

Pas op de plaats en bezinning
Neem een aantal kerkenraadsvergaderingen de tijd om een half uur lang stil te staan bij de volgende vragen:

 1. Wat bedoelen we met missionair, waarom willen we missionair zijn? Wat is ons verlangen? Wat willen we delen met anderen, met de generaties die komen?

  “‘Mensen van nu willen weten waar ze aan toe zijn, en ze hebben geen ongelijk. Als gemeente moet je dus duidelijk zijn. Wie ben je, waar sta je voor, wat is het hart van je gemeente-zijn?’ ”

  ds. Peter Verhoeff
 2. Hoe laten we ons inspireren door Gods Geest? Overal waar in kerken iets nieuws opbloeit worden woorden gebruikt als: inspiratie, verwondering, gebed, verwachting en nieuwe hoop. Hoe is dat bij ons? Hoe zoeken we samen naar wat God van ons vraagt? U zou dit moment van bezinning kunnen afsluiten met een gebed om de Geest, het samen zingen van lied 675 ‘Geest van hierboven’ uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk of een kort Taizélied, lied 239 uit Hemelhoog.

 3. Relaties staan centraal in missionair werk. Welke relaties hebben wij met mensen om ons heen? Zijn er voorbeelden te noemen waarin ook God ter sprake kwam? ‘Wij zijn getuigen, niet als gelijkhebbers, maar als liefhebbers.’ Sluit af met een gebed voor mensen in uw directe omgeving.

 4. Wat doen we al als gemeente? Waar ligt onze kracht, waar zijn we blij mee en wat kunnen we openen voor anderen? U begint niet op een nulpunt. U doet al van alles wat misschien ook interessant of aantrekkelijk is voor mensen aan de rand of buiten de kerk. Maak samen een kleine inventarisatie op een flapover. Sluit af met een dankgebed voor deze mogelijkheden.

  “‘Als de kerk al “reclame” maakt, dan niet zozeer voor zichzelf maar voor Christus die haar heeft samengeroepen.’ ”

  prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, in bries
 5. Missionair zijn begint met luisteren. In wat voor context leeft u? Stad of dorp? Wat voor mensen wonen er? Wat houdt hen bezig? Wat kenmerkt uw omgeving? Schrijf de kenmerken op een flapover en vraag uzelf daarna af: wat merken mensen van ons? Welke relaties liggen er? Wat zouden we kunnen betekenen voor hen?

  Tip
  Een manier om uw omgeving nader te verkennen is: bestudeer de huis-aan-huisbladen, ga eens in gesprek met een huisarts, iemand van jeugdzorg, iemand uit het onderwijs, de politie. Gemeenteleden of anderen, die midden in uw directe omgeving aan het werk zijn. Wat zien/horen zij? Loop opmerkzaam door uw omgeving, als een journalist. Wat valt op? Zie ook model 5 uit de 30 missionaire mogelijkheden.

  Vraag eens aan iemand in uw omgeving of zij/hij uw kerk kent (naam en toenaam) en wat haar/zijn beeld ervan is? Vraag ook of zij/hij een advies heeft. Wissel uw ervaringen uit op een kerkenraadsdag.

 6. Wat doen anderen? U bent vermoedelijk niet de enige kerk in de wijde omgeving. Misschien maakt u deel uit van een grotere gemeente met wijkgemeenten. Welke accenten leggen die verschillende wijken? Wat doen andere kerkgenootschappen? Kent u hen? Hoe kunt u elkaar versterken? Zijn er mogelijkheden om samen te werken? Wat valt er te leren van anderen?

  Tip
  Gluren bij de buren: het is een goede manier om inspiratie op te doen. Bezoek eens een inspirerende gemeente of pioniersplek bij u in de buurt. Wat ontdekt u daar? U bent ook welkom op de inspiratiedagen van het missionaire netwerk, waar kerkenraden die bezig zijn met missionair werk elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 
Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)